Erb

Lozorno

web: http://www.lozorno.sk
Dátum tlače: 07.07.2020

Obecné zastupiteľstvo » Poslanci

Poslanci

Meno  
Miroslav Drahoš, Ing. arch.  drahos@lozorno.sk  
Slavomír Beleš, MBA  beles@lozorno.sk  
Lucia Hájniková  hajnikova@lozorno.sk  
Ľubomír Jochim, Ing.  jochim@lozorno.sk  
Ladislav Krechňák, Mgr.  krechnak@lozorno.sk  
Adriana Jánošová  janosova@lozorno.sk  
Ľuboš Peschl  peschl@lozorno.sk  
Peter Mihálik  mihalik@lozorno.sk  
Jana Trnková, Ing.  trnkova@lozorno.sk