Erb

Lozorno

web: http://www.lozorno.sk
Dátum tlače: 23.09.2019

Samospráva » Poriadky a Smernice

Poriadky a smernice

 
VloženéNázovLinkaPríloha 1Príloha 2
16.08.2019 Zásady, ktorými sa stanoví postup a spůsob vybavovania sťažností obcou Lozorno - pdf    [301.79 KB] -
14.08.2019 Smernica o vnútornom systéme preverovania oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. - pdf    [196.77 KB] -
25.06.2019 SMERNICA upravujúca záväzné postupy pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - pdf    [724.65 KB] -
31.05.2019 Obchodné objednávacie a nákupné podmienky obce Lozorno - pdf    [653.74 KB] -
21.05.2019 Rozhodnutie o zmene organizačného poriadku obecného úradu v Lozorne - pdf    [86.18 KB] -
03.04.2019 Zásady rozpočtového hospodárenia obce Lozono - pdf    [330.65 KB] -
03.04.2019 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Lozorno - pdf    [220 KB] -
26.02.2019 Rozhodnutie o zmene organizačného poriadku obecného úradu v Lozorne - pdf    [155.88 KB] -
17.01.2019 Registratúrny poriadok Obecného úradu Lozorno - PDF    [3.59 MB] -
28.12.2018 Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Lozorno - pdf    [497.82 KB] -
31.07.2018 Organizačný poriadok Obecného úradu - pdf    [434.52 KB] -
  Prevádzkový poriadok pohrebiska pre obec Lozorno - - pdf    [623.98 KB]