Erb

Lozorno

web: http://www.lozorno.sk
Dátum tlače: 07.07.2020

Spodné menu » Archív dokumentov

Archív dokumentov

   
RokNázovLinkaPríl. 1Príl. 2zipVložené
2016 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Lozorno. - - pdf    [551.45 KB] - 23.01.2017
2016 Uznesenia z 11. zasadnutia OZ dňa 7.12. 2016 - - pdf    [2.24 MB] - 20.12.2016
2016 Oznámenie o podaní odvolania proti rozhodnutiu o umiestnení stavby SÚ 359/2016 - - pdf    [1.94 MB] - 15.12.2016
2016 Oznámenie o podaní odvolania proti rozhodnutiu o umiestnení stavby SÚ 358/2016 - - pdf    [768.75 KB] - 15.12.2016
2016 Materiály na 11. zasadnutie OZ dňa 7.12.2016 - - - zip    [3.97 MB] 08.12.2016
2016 Zvukový záznam a zápis z 11. zasadnutia OZ dňa 7.12. 2016 Zvukový záznam (MP3 150 MB) - pdf    [2.37 MB] - 08.12.2016
2016 Návrh VZN 3/2016 O miestnom poplatku za rozvoj v obci Lozorno - - pdf    [295.3 KB] - 21.11.2016
2016 Rozhodnutie o umiestnení stavby LAKE RELAX LOZORNO — komunikácie a inžinierske siete. - - pdf    [1.37 MB] - 09.11.2016
2016 Rozhodnutie o umiestnení stavby LAKE RELAX LOZORNO — komunikácie a inžinierske siete Príloha. - - pdf    [621.47 KB] - 09.11.2016
2016 Rozhodnutie o umiestnení stavby LAKE RELAX LOZORNO prípojka vodovodu. - - pdf    [1.05 MB] - 09.11.2016
2016 Rozhodnutie o umiestnení stavby LAKE RELAX LOZORNO prípojka vodovodu. Príloha. - - pdf    [597.4 KB] - 09.11.2016
2016 Zvukový záznam a zápis z 10. zasadnutia OZ dňa 26. 10. 2016 Zvukový záznam (MP3 135 MB) - pdf    [2.68 MB] - 07.11.2016
2016 Uznesenia z 10. zasadnutia OZ dňa 26. 10. 2016 - - pdf    [3.02 MB] - 07.11.2016
2016 Rozhodnutie o umiestnení stavby LOZORNO - Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalitách Za cintorínom a Troganových lúčky - - pdf    [569.75 KB] - 04.11.2016
2016 Príloha k rozhodnutiu o umiestnení stavby LOZORNO - Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalitách Za cintorínom a Troganových lúčky - - pdf    [2.81 MB] - 04.11.2016
2016 Materiály na 10. zasadnutie OZ dňa 26. 10. 2016 - - - zip    [4.25 MB] 28.10.2016
2016 VZN- ZRUŠENÉ - VZN 2/2016 - O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lozorno. - - pdf    [282.15 KB] - 28.10.2016
2016 Materiály na 9. zasadnutie OZ dňa 24. 09. 2016 - - - zip    [1.43 MB] 25.10.2016
2016 Zápis z 9. zasadnutia OZ dňa 24. 09. 2016 - - pdf    [382.95 KB] - 25.10.2016
2016 Prílohy k zápisu z 8. zasadnutia OZ dňa 21. 9. 2016 - - pdf    [701.78 KB] - 10.10.2016
2016 Uznesenia z 8. zasadnutia OZ dňa 21. 9. 2016 - - pdf    [1.66 MB] - 10.10.2016
2016 Začatie územného konania na stavbu LOZORNO — Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalitách Za cintorínom a Troganových lúčky - - pdf    [408.36 KB] - 10.10.2016
2016 Začatie územného konania na stavbu LOZORNO — Rozšírenie vodovodu a kanalizácie..., Príloha 1 - - pdf    [785.81 KB] - 10.10.2016
2016 Začatie územného konania na stavbu LOZORNO — Rozšírenie vodovodu a kanalizácie..., Príloha 2 - - pdf    [824.73 KB] - 10.10.2016
2016 Návrh VZN 2/2016 určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lozorno. - - pdf    [282.83 KB] - 10.10.2016
2016 Zvukový záznam a zápis z 8. zasadnutia OZ dňa 21. 9. 2016 Zvukový záznam (MP3 182 MB) - pdf    [2.29 MB] - 05.10.2016
2016 Zápis a uznesenia zo 7. zasadnutia OZ Lozorno, 07.09.2016 - - pdf    [835.44 KB] - 05.10.2016
2016 VZN 1/2016 - o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Lozorno - - pdf    [501.53 KB] - 23.09.2016
2016 Materiály na 8. zasadnutie OZ dňa 21. 09. 2016 - - - zip    [2.76 MB] 22.09.2016
2016 Oznámenie o začatí územného konania na stavbu LAKE RELAX LOZORNO - komunikácie a inžinierske siete. - - pdf    [1.84 MB] - 24.08.2016
2016 Oznámenie o začatí územného konania na stavbu LAKE RELAX LOZORNO - prípojka vodovodu. - - pdf    [1.84 MB] - 24.08.2016
2016 Zvukový záznam a zápis zo 6. zasadnutia OZ dňa 29. 6. 2016 Zvukový záznam (MP3 182 MB) - pdf    [3.03 MB] - 11.07.2016
2016 Uznesenie zo 6. zasadnutia OZ dňa 29. 6. 2016 - - pdf    [4.66 MB] - 11.07.2016
2016 Materiály na 6. zasadnutie OZ dňa 29.6.2016 - - - zip    [8.01 MB] 01.07.2016
2016 Zvukový záznam a zápisnica z 5. zasadnutia OZ dňa 25. 5. 2016 Zvukový záznam (MP3 250 MB) - pdf    [1.98 MB] - 11.06.2016
2016 Uznesenie z 5. zasadnutia OZ dňa 25. 5. 2016 - - pdf    [2.19 MB] - 03.06.2016
2016 Materiály na 5. zasadnutie OZ dňa 25.5.2016 - - - zip    [6.97 MB] 26.05.2016
2016 Uznesenie zo 4. zasadnutia OZ dňa 20. 4. 2016 - - pdf    [2.08 MB] - 11.05.2016
2016 Materiály na 4. zasadnutie OZ dňa 20. 04. 2016 - - - zip    [5.51 MB] 21.04.2016
2016 Zvukový záznam a zápis z 4. zasadnutia OZ dňa 20. 4. 2016 Zvukový záznam (MP3 192 MB) - pdf    [1.81 MB] - 21.04.2016
2016 Zápis, uznesenie a zvukový záznam z 3. zasadnutia OZ dňa 23. 3. 2016 Zvukový záznam (MP3 210 MB) - pdf    [3.43 MB] - 15.04.2016
2016 Materiály na 3. zasadnutie OZ dňa 23. 03. 2016 - - - zip    [2.76 MB] 01.04.2016
2016 Uznesenia z 2. zasadnutia OZ, dňa 24. 2. 2016 - - pdf    [1.77 MB] - 15.03.2016
2016 Odpis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku do NR SR 05. 03. 2016 - - pdf    [572.76 KB] - 07.03.2016
2016 Materiály na 2. zasadnutie OZ dňa 24. 02. 2016 - - - zip    [5.76 MB] 25.02.2016
2016 Zápis a Zvukový záznam z 2. zasadnutia OZ, dňa 24. 2. 2016 Zvukový záznam (MP3 110 MB) - pdf    [1.85 MB] - 25.02.2016
2016 Zápis z 1. zasadnutia OZ, 20. 1. 2016 - - pdf    [1.73 MB] - 12.02.2016
2016 Uznesenia z 1. zasadnutia OZ, 20. 1. 2016 - - pdf    [2.31 MB] - 12.02.2016
2016 Materiály na 1. zasadnutie OZ dňa 20. 01. 2016 - - - zip    [3.8 MB] 21.01.2016
2016 Zvukový záznam z 1. zasadnutia OZ, dňa 20. 1. 2016 Zvukový záznam (MP3 155 MB) - - - 21.01.2016
2016 Občania s trvalým pobytom v obci Lozorno, ktorí sa nebudú v čase volieb do NR SR zdržiavať v mieste svojho pobytu, môžu si prevziať Hlasovací preukaz na Obecnom úrade v Lozorne najneskôr 4.3.2016 do 10,00 hod.. - - - - 18.01.2016
2016 Obec Lozorno zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní členov do okrskových volebných komisii pre voľby do NR SR 2016: obec@lozorno.sk - - - - 05.01.2016
2015 Uznesenia z 11. zasadnutia OZ dňa 16.12.2015 - - pdf    [2.08 MB] - 15.01.2016
2015 VZN 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lozorno - - pdf    [1.65 MB] - 18.12.2015
2015 VZN 4/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lozorno - - pdf    [9.34 MB] - 18.12.2015
2015 Materiály na 11. zasadnutie OZ - - - zip    [12.52 MB] 17.12.2015
2015 Zápis z 11. zasadnutia OZ dňa 16.12.2015 Zvukový záznam (MP3 126 MB) - pdf    [2.08 MB] - 17.12.2015
2015 Informácie o spôsobe a podmienkach vydania hlasovacieho preukazu - ocx    [17.27 KB] pdf    [105.88 KB] - 08.12.2015
2015 Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu a splnomocnenie na jeho prevzatie - ocx    [16.5 KB] pdf    [197.77 KB] - 08.12.2015
2015 Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu - ocx    [16.43 KB] pdf    [196.16 KB] - 08.12.2015
2015 Splnomocnenie na podanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu - ocx    [16.36 KB] pdf    [195.6 KB] - 08.12.2015
2015 Uznesenia z 10. zasadnutia OZ dňa 25. 11. 2015 - - pdf    [2.38 MB] - 07.12.2015
2015 Stavebné povolenie. Stavba: Rodinný dom a prípojky na inžinierske siete... Stavebník: Natália Taliánová - - pdf    [959.88 KB] - 01.12.2015
2015 Materiály na 10. zasadnutie OZ dňa 25. 11. 2015 - - - zip    [16.8 MB] 26.11.2015
2015 Zápis a Zvukový záznam z 10. zasadnutia OZ dňa 25. 11. 2015 Zvukový záznam z 10. zasadnutia OZ (MP3 150 MB) - pdf    [2.15 MB] - 26.11.2015
2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska pre obec Lozorno - - pdf    [626.69 KB] - 23.11.2015
2015 Informácia pre voliča - Voľby do Národnej rady SR 2016 - - pdf    [86.4 KB] - 16.11.2015
2015 Oznámenie o podaní odvolania zo dňa 02.11.2015 proti rozhodnutiu Č. SU-438/2015 - - pdf    [950.94 KB] - 05.11.2015
2015 Oznámenie o začatí konania - Rekonštrukcia plynovodu UO02677 Lozorno — PE 2. etapa — Liten - - pdf    [583.65 KB] - 23.10.2015
2015 Zápis z 9. zasadnutia OZ zo dňa 21.10.2015 Zvukový záznam z 9. zasadnutia OZ (MP3 190 MB) - pdf    [2.42 MB] zip    [4.4 MB] 23.10.2015
2015 Uznesenie z 8. zasadnutia OZ, dňa 23. 9. 2015 - - pdf    [3.23 MB] - 08.10.2015
2015 VZN- ZRUŠENÉ - VZN 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lozorno. - - pdf    [453.83 KB] - 30.09.2015
2015 VZN 2/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorým sa ruší VZN č.2/2013 - - pdf    [331.38 KB] - 30.09.2015
2015 Zápis z 8. zasadnutia OZ, dňa 23. 9. 2015 Zvukový záznam z 8. zasadnutia OZ (MP3 255 MB) - pdf    [594.62 KB] zip    [3.22 MB] 28.09.2015
2015 Rozhodnutie - zamietnutie návrhu na umiestnenie stavby Hospodárska usadlosť s funkciou bývania... navrhovateľa M. Sýkoru - - pdf    [753.47 KB] - 28.09.2015
2015 Stavebné povolenie Rekonštrukcia plynovodu 11002677 Lozorno — PE 3. etapa - Liten - - pdf    [6.91 MB] - 09.09.2015
2015 Uznesenie zo 7. zasadnutia OZ, dňa 30. 7. 2015 - - pdf    [253.84 KB] - 04.08.2015
2015 Zápis zo 7. zasadnutia OZ, dňa 30. 7. 2015 Zvukový záznam zo 7. zasadnutia OZ (MP3 74 MB) - pdf    [414.48 KB] - 31.07.2015
2015 Zápis zo 6. zasadnutia OZ, dňa 30. 6. 2015 Zvukový záznam zo 6. OZ [MP3, 210 MB] - pdf    [759.57 KB] - 14.07.2015
2015 Uznesenie zo 6. zasadnutia OZ, dňa 30. 6. 2015 - - pdf    [2.6 MB] - 14.07.2015
2015 Oznámenie o začatí územného konania na stavbu: Rekonštrukcia plynovodu 11002677 Lozorno — PE 3. etapa - Liten. - - pdf    [7.64 MB] - 02.07.2015
2015 Začatie stavebného konania zlúčeného s územným konaním na stavbu: Rekonštrukcia plynovodu 11002677 Lozorno - PE 3. etapa - Liten. - - pdf    [6.08 MB] - 02.07.2015
2015 Materiály na 6. zasadnutie OZ dňa 30. 6. 2015 - - - zip    [5.8 MB] 01.07.2015
2015 Ohlásenie výrubu drevín v CHKO k.ú. Lozorno - vyjadrenie - - pdf    [303.73 KB] - 08.06.2015
2015 Zápis z 5. zasadnutia OZ, dňa 29. 4. 2015 - doc    [606.5 KB] pdf    [189.56 KB] zip    [3.97 MB] 04.05.2015
2015 Odpoveď OÚ Malacky na Žiadosť o vyjadrenie k Ohláseniu výrubu drevín v CHKO V k.ú. Lozorno - - pdf    [300.45 KB] - 04.05.2015
2015 Smernica za odplatné služby poskytované zamestnancami Obecného úradu v Lozorne pri vykonaní obradu uzavretia manželstva - - pdf    [234.81 KB] - 15.04.2015
2015 Zápis zo 4. zasadnutia OZ,dňa 25. 3. 2015 Zvukový záznam, mp3, 170 MB - pdf    [665.51 KB] zip    [5.26 MB] 09.04.2015
2015 Zápis z 3. zasadnutia OZ dňa 25.02.2015 Zvukový záznam [mp3, 193 MB] - pdf    [750.01 KB] zip    [7.86 MB] 10.03.2015
2015 Zápis z 2. zasadnutia OZ dňa 21.01.2015 - - pdf    [707.95 KB] zip    [2.32 MB] 03.02.2015
2015 Začatie stavebného konania na stavbu Hospodárska usadlosť - hospodársky, skladový a obytný objekt stavebníka MORITZ s.r.o. - - pdf    [1008.03 KB] - 20.01.2015
2015 Prehľad stavebnej činnosti v obci LOZORNO 2011 - 2014 - xls    [60 KB] - - 13.01.2015
2014 Zápis z 1. zasadnutia OZ dňa 10.12.2014 - - pdf    [646.01 KB] zip    [875.04 KB] 05.01.2015
2014 Zápis z Ustanovujúceho zasadnutia OZ konaného dňa 1.12.2014 - - pdf    [651.78 KB] - 11.12.2014
2014 Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2014 - - pdf    [128.46 KB] - 18.11.2014
2014 Zrušenie rozhodnutia SÚ - 259/2013/14/1 pre účastníka MORITZ s.r.o. a vrátenie na nové prejednanie a rozhodnutie - OÚ Bratislava, Odbor výstavby a bytovej politiky - - pdf    [983.13 KB] - 18.11.2014
2014 Zápis zo 7. zasadnutia OZ dňa 29.10.2014 - - pdf    [780.18 KB] zip    [4.1 MB] 11.11.2014
2014 Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva 15. 11. 2014 - - pdf    [41.53 KB] - 25.09.2014
2014 Zrušenie rozhodnutia SÚ - 196/2014 pre účastníka MORITZ s.r.o. a vrátenie na nové prejednanie a rozhodnutie - OÚ Bratislava, Odbor výstavby a bytovej politiky - - pdf    [965.59 KB] - 11.09.2014
2014 Zrušenie rozhodnutia SÚ - 194/2014 pre účastníka MORITZ s.r.o. a vrátenie na nové prejednanie a rozhodnutie - OÚ Bratislava, Odbor výstavby a bytovej politiky - - pdf    [1.1 MB] - 11.09.2014
2014 Zrušenie rozhodnutia SÚ - 197/2014 pre účastníka MORITZ s.r.o. a vrátenie na nové prejednanie a rozhodnutie - OÚ Bratislava, Odbor výstavby a bytovej politiky - - pdf    [1.12 MB] - 11.09.2014
2014 Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre vol‘by do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014 - - pdf    [158.77 KB] - 11.09.2014
2014 Zápis zo 6. zasadnutia OZ, konaného 10. 09. 2014 - - pdf    [782.52 KB] zip    [8.5 MB] 09.09.2014
2014 Rozhodnutie OÚ Bratislava, Odbor výstavby a bytovej politiky o odvolaní účastníka MORITZ s.r.o. proti rozhodnutiu obce SU-194/2014. - - pdf    [1.1 MB] - 26.08.2014
2014 Rozhodnutie OÚ Bratislava, Odbor výstavby a bytovej politiky o odvolaní účastníka MORITZ s.r.o. proti rozhodnutiu obce SU-197/2014 - - pdf    [1.11 MB] - 26.08.2014
2014 Rozhodnutie OÚ Bratislava, Odbor výstavby a bytovej politiky o odvolaní účastníka MORITZ s.r.o. proti rozhodnutiu obce SU-196/2014 - - pdf    [963.39 KB] - 26.08.2014
2014 Zverejnenie počtu obyvateľov k 7.7.2014. - doc    [22.5 KB] pdf    [110.04 KB] - 08.08.2014
2014 Zápis z 5. zasadnutia OZ, konaného 25.6.2014 - - pdf    [771.11 KB] zip    [8.71 MB] 16.07.2014
2014 Zápis zo zasadnutia komisie pre výstavbu a dopravu dňa 05.03.2012 - - pdf    [19.6 KB] - 02.07.2014
2014 Rozhodnutie o zastavení stavebného konania na stavbu Hospodárska usadlosť — hospodársky, skladový a obytný objekt stavebníka MORITZ s.r.o. - - pdf    [156.93 KB] - 24.06.2014
2014 Upozornenie prokurátora — informácia o vybavení - - pdf    [239.83 KB] - 23.06.2014
2014 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu 'Hospodárska usadlosť Botanika - hospodársky, skladový a obytný objekt', žiadateľ MORITZ s.r.o. - - pdf    [636.7 KB] - 05.06.2014
2014 Odstúpenie spisového materiálu Hospodárska usadlosť — hospodársky, skladový a obytný objekt „D, E“, navrh. MORITZ s.r.o., odvolaciemu orgánu Odboru výstavby a bytovej politiky OÚ Bratislava - - pdf    [413.6 KB] - 21.05.2014
2014 Odstúpenie spisového materiálu Hospodárska usadlosť — hospodársky, skladový a obytný objekt „F“, navrh. MORITZ s.r.o., odvolaciemu orgánu Odboru výstavby a bytovej politiky OÚ Bratislava - - pdf    [493.47 KB] - 21.05.2014
2014 Odstúpenie spisového materiálu „Jazero — rekreačné jazero, vegetačné dočistenie“, navrh. MORITZ s.r.o., odvolaciemu orgánu Odboru výstavby a bytovej politiky OÚ Bratislava - - pdf    [491.3 KB] - 21.05.2014
2014 Podnet na preskúmanie uznesení OZ obce - odpoveď obce na výzvu - - pdf    [676.71 KB] - 05.05.2014
2014 Zápis zo 4. zasadnutia OZ, konaného 23.4.2014 - - pdf    [505.44 KB] zip    [3.7 MB] 05.05.2014
2014 Podnet na preskúmanie uznesení obecného zastupiteľstva obce č. 80/2013 a 81/2013 zo dňa 20.11.2013. - - pdf    [139.06 KB] - 28.04.2014
2014 Okresná prokuratúra Malacky - podnet vo veci stavebného konania - upozornenie prokurátora - - pdf    [808.4 KB] - 28.04.2014
2014 Odvolanie navrhovateľa MORITZ s.r.o. proti rozhodnutiu o zamietnutí návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby SÚ-194/2014 zo dňa 04.04.2014 - - pdf    [614.25 KB] - 28.04.2014
2014 Odvolanie navrhovateľa MORITZ s.r.o. proti rozhodnutiu o zamietnutí návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby SÚ-196/2014 zo dňa 04.04.2014 - - pdf    [597.84 KB] - 28.04.2014
2014 Odvolanie navrhovateľa MORITZ s.r.o. proti rozhodnutiu o zamietnutí návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby SÚ-197/2014 zo dňa 04.04.2014 - - pdf    [596.87 KB] - 28.04.2014
2014 Podnet na prešetrenie výrubu v lokalite .Zvernica“ — informácia. - - pdf    [371.17 KB] - 16.04.2014
2014 Zápis z 3. zasadnutia OZ, konaného 26.3.2014 - - pdf    [576.86 KB] zip    [10.15 MB] 10.04.2014
2014 Vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "Hospodárska usadlosť — hospodársky, skladový a obytný objekt D, E, F" pre stavebníka MORITZ s.r.o. - zamietnutie. - - pdf    [1.4 MB] - 07.04.2014
2014 Zápis z 2. zasadnutia OZ, konaného 26.2.2014 - - pdf    [681.76 KB] zip    [29.06 MB] 10.03.2014
2014 Zápis z 1. zasadnutia OZ, konaného 22.01.2014 - - pdf    [635.79 KB] zip    [11.71 MB] 04.02.2014
2014 Informácia o čase a mieste konania voľby prezidenta SR 2014 - - pdf    [255.51 KB] - 03.02.2014
2013 Zápis zo 14. zasadnutia OZ, konaného dňa 16. 12. 2013 - - pdf    [617.34 KB] zip    [6.55 MB] 09.01.2014
2013 Územný plán Obce Lozorno, zmeny a doplnky č. 5, Záväzná textová časť schválené uznesením OZ v Lozorne č. 8/12013, zo dňa 20.11.2013 (VZN č. 3/2013), samostatná príloha - doc    [554.5 KB] pdf    [534.9 KB] - 09.12.2013
2013 Zápis z 13. zasadnutia OZ, konaného dňa 27. 11. 2013 - - pdf    [557.08 KB] - 05.12.2013
2013 Zápis z 12. zasadnutia OZ, konaného dňa 20. 11. 2013 - - pdf    [632.55 KB] zip    [7.36 MB] 04.12.2013
2013 VZN 3/2013 ktorým sa mení záväzná časť ÚPN Lozorno vyhlásená VZN č. 1/2003 zo dňa 25.3.2003 v znení VZN č. 1/2007, VZN č. 1/2008, VZN č. 2/2008 a VZN č. 5/2010 - doc    [579 KB] pdf    [182.84 KB] - 25.11.2013
2013 Zápis z 10. zasadnutia OZ, konaného dňa 16. 10. 2013 - - pdf    [448.03 KB] zip    [2.7 MB] 05.11.2013
2013 Zápis z 11. zasadnutia OZ, konaného dňa 23. 10. 2013 - - pdf    [637.86 KB] zip    [7.72 MB] 05.11.2013
2013 VZN- ZRUŠENÉ - VZN 2/2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorým sa rušĺ VZN Č. 2/2012 - - pdf    [329.98 KB] - 25.10.2013
2013 Návrh VZN 2/2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorým sa ruší VZN č. 2/2012 - - pdf    [186.77 KB] - 07.10.2013
2013 Zápis zo 9. zasadnutia OZ, konaného dňa 18. 09. 2013 - - pdf    [738.9 KB] zip    [10.69 MB] 02.10.2013
2013 Návrh VZN 3/2013, ktorým sa mení záväzná časť Územného plánu obce Lozorno vyhlásená VZN č. 1/2003 zo dňa 25.3.2003 v znení VZN č. 1/2007, VZN č. 1/2008, VZN č. 2/2008 a VZN č. 5/2010. - - pdf    [182.69 KB] - 02.09.2013
2013 Zápis zo 8. zasadnutia OZ, konaného dňa 26. 06. 2013 - - pdf    [587.28 KB] zip    [1.66 MB] 11.07.2013
2013 Zápis zo 6. zasadnutia OZ, konaného dňa 22. 05. 2013 - - pdf    [560.57 KB] zip    [2.67 MB] 24.06.2013
2013 Zápis zo 7. zasadnutia OZ, konaného dňa 03. 06. 2013 - - pdf    [482.49 KB] zip    [1.89 MB] 24.06.2013
2013 Zápis z 5. zasadnutia OZ, konaného dňa 24. 04. 2013 - - pdf    [747.51 KB] zip    [12.88 MB] 13.05.2013
2013 Zápis zo 4. zasadnutia OZ, konaného dňa 20. 03. 2013 - doc    [610 KB] pdf    [436.53 KB] zip    [6.87 MB] 05.04.2013
2013 Zápis z 2. zasadnutia OZ, konaného dňa 20. 02. 2013 - doc    [597 KB] pdf    [316.16 KB] zip    [2.59 MB] 14.03.2013
2013 Zápis z 3. zasadnutia OZ, konaného dňa 27. 02. 2013 - doc    [582 KB] pdf    [245.12 KB] zip    [367.92 KB] 14.03.2013
2013 Prehľad stavebnej činnosti v obci LOZORNO 2011 - 2014 - xls    [60 KB] - - 06.03.2013
2013 VZN- ZRUŠENÉ - VZN 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lozorno - doc    [704 KB] pdf    [189.49 KB] - 11.02.2013
2013 Zápis z 1. zasadnutia OZ, konaného dňa 23. 01. 2013 - doc    [628 KB] pdf    [461.98 KB] zip    [1.5 MB] 31.01.2013
2013 Návrh VZN 1/2013 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lozorno. - doc    [595 KB] pdf    [189.78 KB] - 07.01.2013
2012 Zápis z 11. zasadnutia OZ, konaného dňa 19. 12. 2012 - doc    [626.5 KB] pdf    [653.65 KB] zip    [3.09 MB] 14.01.2013
2012 VZN 7/2012 o podmienkach určovania a vyberania dane za psa v obci Lozorno. - - pdf    [380.81 KB] - 07.01.2013
2012 VZN 5/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Lozorno. - - pdf    [182.64 KB] - 07.01.2013
2012 Príloha č. 2 k VZN 3/2012 - - pdf    [786.59 KB] - 14.12.2012
2012 Zápis z 10. zasadnutia OZ, konaného dňa 28. 11. 2012 - pdf    [805.04 KB] pdf    [292.6 KB] zip    [5.41 MB] 12.12.2012
2012 VZN 3/2012 ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno. - - pdf    [245.4 KB] - 06.12.2012
2012 Návrh VZN 7/2012 O podmienkach určovania a vyberania dane za psa v obci Lozorno - doc    [700 KB] pdf    [185.92 KB] - 05.12.2012
2012 Návrh VZN 5/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Lozorno, ktorým sa nahrádza VZN č. 8/2004 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce - doc    [719.5 KB] pdf    [157.01 KB] - 03.12.2012
2012 Návrh VZN 3/2012 ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno - doc    [595 KB] pdf    [178.58 KB] - 05.11.2012
2012 Zápis z 9. zasadnutia OZ, konaného dňa 24. 10. 2012 - doc    [710.5 KB] pdf    [230.56 KB] zip    [2.72 MB] 05.11.2012
2012 VZN- ZRUŠENÉ - VZN 2/2012 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2010... - - pdf    [199.23 KB] - 16.10.2012
2012 Zápis z 8. zasadnutia OZ, konaného dňa 19. 09. 2012 - doc    [653 KB] pdf    [398.52 KB] zip    [8.19 MB] 02.10.2012
2012 Návrh VZN 2/2012 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2010 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole zo dňa 25.02.2010 - rtf    [2.31 MB] pdf    [199.95 KB] - 31.08.2012
2012 Zápis zo 7. zasadnutia OZ, konaného dňa 27. 06. 2012 - doc    [731 KB] pdf    [296 KB] zip    [1.77 MB] 09.07.2012
2012 Zápis zo 6. zasadnutia OZ, konaného dňa 23. 05. 2012 - doc    [717.5 KB] pdf    [232.57 KB] zip    [341.94 KB] 06.06.2012
2012 Zápis zo 4. zasadnutia OZ, konaného dňa 25. 04. 2012 - doc    [737.5 KB] pdf    [256.17 KB] zip    [5.84 MB] 22.05.2012
2012 Zápis z 5. mimoriadneho zasadnutia OZ, konaného dňa 07. 05. 2012 - doc    [703 KB] pdf    [306.21 KB] zip    [161.15 KB] 22.05.2012
2012 Zápis z 3. zasadnutia OZ, konaného dňa 21. 03. 2012 - doc    [733.5 KB] pdf    [393.05 KB] zip    [3.79 MB] 05.04.2012
2012 Zápis z 2. zasadnutia OZ, konaného dňa 22. 02. 2012 - doc    [599.5 KB] pdf    [241.29 KB] zip    [4.8 MB] 02.03.2012
2012 VZN 1/2012 o výške úhrady a spôsobe platenia za opatrovateľskú službu a dovoz obedov - - pdf    [449.54 KB] - 24.02.2012
2012 Zápis z 1. zasadnutia OZ, konaného dňa 18. 01. 2012 - doc    [595.5 KB] pdf    [328.49 KB] zip    [1.55 MB] 30.01.2012
2011 Zápis z 13. zasadnutia OZ, konaného dňa 20. 12. 2011 - doc    [601 KB] pdf    [336.5 KB] zip    [2.57 MB] 29.12.2011
2011 Zápis z 12. zasadnutia OZ, konaného dňa 24. 11. 2011 - doc    [602 KB] pdf    [263.8 KB] zip    [2.41 MB] 30.11.2011
2011 VZN- ZRUŠENÉ - VZN 6/2011 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Lozorno - doc    [646.5 KB] pdf    [225.66 KB] - 28.11.2011
2011 VZN- ZRUŠENÉ - VZN 7/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lozorno - doc    [588.5 KB] pdf    [195.19 KB] - 28.11.2011
2011 Zápis z 11. zasadnutia OZ, konaného dňa 03. 11. 2011 - doc    [586 KB] pdf    [219.52 KB] zip    [617.89 KB] 08.11.2011
2011 Zápis z 10. zasadnutia OZ, konaného dňa 20. 10. 2011 - doc    [609 KB] pdf    [249.35 KB] zip    [1.12 MB] 02.11.2011
2011 VZN 3/2011 o výške stravného v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lozorno - - pdf    [374.75 KB] - 21.10.2011
2011 Zápis z 9. zasadnutia OZ, konaného dňa 22. 09. 2011 - - pdf    [247.39 KB] zip    [3.71 MB] 03.10.2011
2011 Zápis z 8. zasadnutia OZ, konaného dňa 25. 08. 2011 - doc    [580 KB] pdf    [310.24 KB] - 26.09.2011
2011 Zápis zo 7. zasadnutia OZ, konaného dňa 23. 06. 2011 - doc    [587.5 KB] pdf    [225.12 KB] - 15.07.2011
2011 Zápis zo 6. zasadnutia OZ, konaného dňa 19. 05. 2011 - doc    [590.5 KB] pdf    [124 KB] - 26.05.2011
2011 Zápis z 5. zasadnutia OZ, konaného dňa 20. 04. 2011 - doc    [608.5 KB] pdf    [72.38 KB] - 26.04.2011
2011 Zápis zo 4. zasadnutia OZ, konaného dňa 17. 03. 2011 - doc    [614.5 KB] pdf    [71.08 KB] - 21.03.2011
2011 VZN- ZRUŠENÉ - - VZN 2/2011 o poplatkoch za úkony vykonané na obecnom úrade v Lozorne, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2009 - doc    [38.5 KB] pdf    [45.64 KB] - 18.03.2011
2011 Zápis z 3. zasadnutia OZ, dňa 25.02.2011 - doc    [603.5 KB] pdf    [55.49 KB] - 02.03.2011
2011 Zápis z 2. zasadnutia OZ, dňa 20. 01. 2011 - doc    [606.5 KB] pdf    [47.83 KB] - 25.01.2011
2011 VZN- ZRUŠENÉ - VZN 4/2011 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Lozorno z 20.10.2011 - - pdf    [832.53 KB] -  
2010 Zápis z 10. zasadnutia OZ dňa 22. 11. 2010 - pdf    [168.45 KB] pdf    [114.5 KB] - 21.03.2011
2010 Zápis z ustanovujúceho zasadnutia OZ, dňa 15.12.2010 - doc    [589 KB] pdf    [67.58 KB] - 02.03.2011
2010 VZN 1/2010 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole - doc    [24.5 KB] pdf    [11.86 KB] - 17.02.2011
2010 VZN 5/2010 Zmena záväznej časti ÚPN obce Lozorno - - pdf    [157.11 KB] - 17.02.2011
2010 VZN 6/2010 O podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Lozorno - doc    [57 KB] pdf    [32.36 KB] - 17.02.2011
2010 VZN- ZRUŠENÉ - VZN 7/2010 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lozorno - doc    [52 KB] pdf    [65.06 KB] - 17.02.2011
2010 VZN 3/2010 O vylepovaní plagátov v obci Lozorno - doc    [24 KB] pdf    [26.28 KB] - 28.01.2011
2010 VZN 6/2010 O podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Lozorno - doc    [53.5 KB] pdf    [44.73 KB] - 28.01.2011
2010 Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia OZ, dňa 15. 12. 2010 linka doc    [41.5 KB] pdf    [57.43 KB] - 28.01.2011
2010 Uznesenie z 9. zasadnutia OZ, dňa 30. 09. 2010 linka - - - 28.01.2011
2010 Uznesenie z 8. zasadnutia OZ, dňa 05. 08. 2010 linka - - - 28.01.2011
2010 Uznesenie zo 7. zasadnutia OZ, dňa 24. 06. 2010 linka - - - 28.01.2011
2010 Mimoriadne zasadnutie OZ dňa 09. 06. 2010 linka - - - 28.01.2011
2010 Uznesenie zo 6. zasadnutia OZ, dňa 27. 05. 2010 linka - - - 28.01.2011
2010 Uznesenie z 5. zasadnutia OZ, dňa 29. 04. 2010 linka - - - 28.01.2011
2010 Uznesenie zo 4. zasadnutia OZ, dňa 25. 03. 2010 linka - - - 28.01.2011
2010 Uznesenie z 3. zasadnutia OZ, dňa 25. 02. 2010 linka - - - 28.01.2011
2010 Zápis z 2. slávnostného zasadnutia OZ, dňa 28. 01. 2010 linka - - - 28.01.2011
2009 VZN- ZRUŠENÉ - VZN 1/2009 O poplatkoch za úkony vykonané na obecnom úrade v Lozorne - doc    [97 KB] pdf    [139 KB] - 28.01.2011
2009 VZN 67/2009 obce Lozorno o dani za ubytovanie - - pdf    [67.41 KB] - 24.09.2009
2009 VZN 2/2009 o zriadení obecnej polície - - pdf    [290.82 KB] - 15.08.2009
2008 VZN 1/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Lozorno č. 1/2003 (Zmena záväznej časti ÚPN obce Lozorno) - doc    [31.5 KB] pdf    [124.92 KB] - 08.08.2011
2008 VZN 2/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Lozorno č. 1/2003 (Zmena záväznej časti ÚPN obce Lozorno) - doc    [33.5 KB] pdf    [124.07 KB] - 08.08.2011
2008 VZN- ZRUŠENÉ - VZN 4/2008 O zásobovaní vodou a o náhradách za spotrebovanú vodu - doc    [65.5 KB] pdf    [79.93 KB] - 28.01.2011
2007 VZN 1/2007 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a povinnostiach prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia - doc    [93.5 KB] pdf    [189.77 KB] - 28.01.2011
2006 VZN 14/2006 O poriadku pre cintorín a dom smútku - doc    [53.5 KB] pdf    [71.51 KB] - 28.01.2011
2004 VZN- ZRUŠENÉ - VZN 4/2004 o výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu - - pdf    [58.33 KB] - 28.01.2011
2004 VZN- ZRUŠENÉ - VZN 5/2004 o vykonávaní ochrannej deratizácie a dezinsekcie - - pdf    [394.63 KB] - 28.01.2011
2004 VZN 7/2004 o určení školského obvodu základnej školy zriadenej obcou - doc    [24.5 KB] pdf    [49.47 KB] - 28.01.2011
2003 VZN 1/2003, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Lozorno - - pdf    [303.93 KB] - 08.08.2011
VZN 20/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - pdf    [459.88 KB] - - 12.12.2019
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lozorno - pdf    [251.18 KB] - - 15.04.2019
Oznámenie emailovej adresy pre žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu - pdf    [178.43 KB] - - 12.02.2019