Erb

Lozorno

web: http://www.lozorno.sk
Dátum tlače: 24.02.2020

Verejné obstarávanie » Výzvy

Verejné obstarávanie - Výzvy

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
08.11.2019 Výzva na predloženie cenovej ponuky - Relaxačná zóna Lozorno - herné prvky pdf    [32.63 KB] -
28.10.2019 Výzva na predloženie cenovej ponuky - Relaxačná zóna Lozorno pdf    [33.49 KB] -
08.08.2019 Výzva na predloženie cenovej ponuky - Atletická dráha ZŠ Lozorno pdf    [33.88 KB] -
13.03.2019 Výzva na predloženie cenovej ponuky - Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Lozorno, časť 3 – Informačno-komunikačné technológie pdf    [362.89 KB] -
13.03.2019 Výzva na predloženie cenovej ponuky - Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Lozorno, časť 1 - Nábytok pdf    [414.58 KB] -
13.03.2019 Výzva na predloženie cenovej ponuky - Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Lozorno, časť 2 - Učebné pomôcky pdf    [517.69 KB] -
22.08.2016 Výzva na predkladanie ponúk — Prieskum trhu. Služba - správa a servis počítačovej techniky a príslušenstva - pdf    [238.65 KB]
22.03.2016 Výzva na predloženie ponuky na poskytnutie služby - Obstaranie odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie Územného plánu obce Lozorno na roky 2017- 2027 - pdf    [1.04 MB]
11.09.2015 Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Vypracovanie dvoch Žiadostí o nenávratný finančný príspevok - pdf    [189.6 KB]
08.10.2013 Výzva na predkladanie ponúk - Zabezpečenie služby verejného obstarávania na projekt „Rozšírenie kapacity ČOV obce Lozorno" - pdf    [242 KB]