Erb

Lozorno

web: http://www.lozorno.sk
Dátum tlače: 16.02.2020

Verejné obstarávanie » Súhrnné správy o VO

Súhrnné správy o obstarávaní

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2019

2018

2017

2016

2015

2014


2013


2012


2011


2010


2009