Erb

Lozorno

web: http://www.lozorno.sk
Dátum tlače: 25.09.2020

Farnosť » Farnosť

Farnosť

KostolSlávenie svätých omší vo farskom kostole
sv. Kataríny v Lozorne

Pondelok 18:00
Utorok 18:00
Streda 18:00
Štvrtok 18:00
Piatok 18:00
Sobota 18:00
Nedeľa 08:00 a 10:30

Aktuálne informácie o farnosti a bohoslužbách
nájdete na webovej stránke farnosti http://www.lozorno.fara.sk.