Erb

Lozorno

web: http://www.lozorno.sk
Dátum tlače: 25.02.2020

Školstvo » Základná umelecká škola

Súkromná základná umelecká škola

tel.: 0905 951 384

Súkromná základná umelecká škola so sídlom v Jablonovom, pobočkami v Lozorne, Kuchyni, Perneku, Zohore a Lábe vznikla v septembri 2004. Naším cieľom a poslaním je poskytnúť deťom základné umelecké vzdelanie (hudobné, výtvarné, tanečné) priamo v obciach v ktorých žijú, a takto ušetriť čas a náklady spojené s navštevovaním umeleckých škôl v mestách. Vyučujeme: hru na klavíri, akordeóne, gitare a husliach, tanečnú a výtvarnú výchovu.

Deti vystupujú na školských koncertoch a kultúrno - spoločenských podujatiach v jednotlivých obciach, kde sú prezentované aj výtvarné práce naších detí: (Vianočné koncerty, Sviatok hudby v Lozorne, vystúpenia ku Dňu matiek, pre Zväz telesne postihnutých, pre dôchodcov, vernisáž - storočnica Jána Želibského, vernisáž Ferdinanda a Jakuba Hložníka, otvorenie kultúrneho domu v Kuchyni...). Školu navštevuje 170 detí.

riaditeľ školy: Mgr. art Peter Vrbinčík ArtD.

pedagógovia:
hra na klavíri - Mgr. art Milan Osadský, Mgr. art Silvia Vizváriová
hra na husliach - Adriana Vrbinčíková
hra na gitare - Mgr. art Július Šoška, Martin Tomkovič
tanečný odbor - Hana Čihánková
výtvarný odbor - Katarína Strinková, Ľubica Kainová