Erb

Lozorno

web: http://www.lozorno.sk
Dátum tlače: 14.12.2019

Spodné menu » Archív oznamov

  Archív oznamov

Archív oznamov

Zadajte parametre pre vyhľadanie záznamu.


       

 

Najnovšie dokumenty

Záväzná objednávka č. 22/2019 nájmu nebytových priestorov CK Lozorno - Rončák
pdf [206.39 KB]
pdf [276.68 KB]
VZN č. 18/2019 ktorým sa stanovuje štatút periodika Lozorno
pdf [345.2 KB]
VZN 19/2019 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Lozorno č. 4/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lozorno v znení VZN č. 4/2019
pdf [224.98 KB]
VZN 21/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení pre rok 2020
pdf [468.31 KB]
VZN 20/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odady
pdf [459.88 KB]

  Dôležité telefónne čísla

Obecný úrad
+421 (2) 6920 4311

Obecná polícia
+421 918 411 583

Hlásenie požiaru
+421 (2) 6596 8804
+421 905 912 976
+421 907 119 482

Lozorno, s. r. o.
+421 948 522 506
+421 (2) 6920 4320
poruchy vody,
kanalizácie a iné

Napíšte nám

Ochrana pred robotmi:
Dva krát štyri je (odpovedzte slovom)