Erb

Lozorno

web: http://www.lozorno.sk
Dátum tlače: 28.01.2020

Spolky a občianske združenia » Miestne spolky

Miestne spolky

Obyvatelia našej obce žijú bohatým spoločenským životom, o čom svedčí množstvo spolkov ktoré u nás vyvíjajú svoju činnosť.

 

Názov organizácieVedúciTel.E-mail 
Jednota dôchodcov Slovenska  Emília Kelečínová  02/659 681 98   
Slovenský zväz telesne postinutých  Zlatica Škopeková  0904 267 020  
Slovenský červený kríž  Jozef Cehlárik 0905 457 705  
Spolok žien Slovenska Antónia Malovcová    
Dobrovoľný obecný hasičský zbor Jaroslav Urban 0905 912 976 stavebneprace.urban@centrum.sk 
Ženský spevácky zbor  Antónia Malovcová     
Folklórno - duchovná spevácka skupina - Loza  Valéria Foltýnová 0908 772 614   
Mužský spevácky zbor - Enem tak  Milan Havel  0907 635 377  botanik@post.sk 
Cirkevný spevácky zbor - Vajíčko  Zuzana Ondrušová  0903 857 034  ondrulky@gmail.com 
Poľovnícke združenie Podhorie  Ján Haramia 0905 401 098 haramia@elektroharamia.sk
Slovenský rybársky zväz  Dušan Chĺpek 0903 517 929  chlpekdusan@azet.sk
Lozorňáček Vlasta Miklošová 0908 662 617  
  Gabriela Ulehlová 0915 744 911