Erb

Lozorno

web: http://www.lozorno.sk
Dátum tlače: 07.07.2020

Šport » Šport

Športové organizácie, kluby, oddiely

Názov organizácieVedúciTel.E-mail / Web
Športový klub Ján Kličman 0948 304 777 autoteam.vag@zoznam.sk  
Futbalový oddiel Milan Ulehla 0905 459 732 milan.ulehla@centrum.sk  
Turistický oddiel Alojz Dvoran  0908 114 723 richard.dvoran@yahoo.com
Stolno-tenisový oddiel Rudolf Sirota 0903 035 870  rudolf.sirota@gmail.com 
Tenisový oddiel Ján Foltýn    www.tenislozorno.szm.com
Rekreačná telesná výchova - cvičenie žien  Ľudmila Došeková 0907 586 997  
Golfové ihrisko  Michal Oravec    www.golflozorno.sk 
Karate klub ZOKU  Mgr. Ladislav Kotek 0904 622 742  karatezoku@gmail.com
www.karatezoku.sk
Mažoretky SOFFI Lozorno  Danka Hurbaničová 0908 767 667 dana@hl.sk

  Informácia tenisového oddielu