Erb

Lozorno

web: http://www.lozorno.sk
Dátum tlače: 28.03.2020

Zoznam spolkov » Spevácka skupina LOZA

Spevácka folklórno-duchovná skupina LOZA

Spevácka skupina vznikla v januári r. 2010. Názov skupiny LOZA je odvodený od staroslovienkeho názvu vinnej révy. Skupinu tvorí osem členiek pod vedením Mgr. art Pavla Zajáčka a Lenky Lutonskej.

Spieva piesne najmä z piesňovej oblasti úbočia Malých Karpát a celého Záhoria, ktoré sú menej známe alebo už zabudnuté. Spieva piesne, ktoré vystihujú život a zvyky regiónu alebo ročné obdobia.

Ako skupina spieva duchovné piesne i v kostole pri rôznych cirkevných sviatkoch.
Zámerom skupiny je oživiť zbierkové zabudnuté piesne a zvyky, dávať priestor sólam, duetám, prekáraniam a pod.

Loza oslavovala...

Spevácka skupina ôsmich žien, LOZA - (vínna réva), z Lozorna, pod odborným vedením p. Mgr. Pavla Zajačka a Lenky Lutonskej, oslávila dňa 23.1.2011 prvé výročie svojej existencie. Bolo to skvelé nedeľné popoludnie v Centre kultúry a vzdelávania, za účasti viacerých hostí a plnej sály vďačných poslucháčov. Prednes duchovných, či ľudových piesní, alebo inštrumentálnych kreácií umocnili krásne slová moderátorky, Ing. Vlastičky Miklošovej.


Všetci členovia skupiny prijali narodeninové priania a 9 krásnych ruží.
Ružu ako symbol chuti a tvorivosti do ďalšej činnosti. Ružu priateľstva - aby sme jedna v druhej našli blízkeho človeka. Ružu plodnosti, so želaním nových hlasov, piesní a príležitostí účinkovať. Ružu odvahy - nebáť sa vystupovať pred každým publikom, na každom podujatí a vystúpenie premeniť na vydarený kultúrny zážitok. Ružu služby a posolstva, keď šírením ľudových piesni udržiavame tradície, slúžime ľuďom, rozdávame radosť a spievaním duchovných piesni roznášame posolstvo viery. Ružu spätnej väzby, aby sme mali vždy dosť poslucháčov. Ružu želania - nech sa v našich srdciach rozhostí dobrý pocit a radosť z toho čo robíme. Ružu pre zdravie, pohodu v osobnom živote, v rodine a v práci. Ružu sily a viery, prekonávať prekážky a neúspechy. A najmä vieru v to. že sa všetko dá zvládnuť, keď sa človek nevzdáva.


Popoludnie pokračovalo do večerných hodín malým občerstvením účinkujúcich a spontánnym spievaním.

Valéria Foltýnová

  Členky speváckej skupiny LOZA

Pod vedením Dušana Morávka

 • Terézia Beňková
 • Valéria Foltýnová
 • Helena Havlíková
 • Vlasta Hubková
 • Anna Hurbaničová
 • Oľga Jánošová
 • Eva Laudisová
 • Lenka Lutonská
 • Ing. Gabriela Ondrovičová
 • Anna Ryšková
 • Edita Valachová

  Rôzne o skupine LOZA

  Fotogaléria

  Najnovšie - Novoročný koncert, január 2014

 

Počet fotografií: 32

Šipka na začiatokŠipka späť Strana 1/2 Šipka ďalejŠipka na koniec

Foto loza_101.jpg
Foto loza_102.jpg
Foto loza_103.jpg
Foto loza_104.jpg
Foto loza_105.jpg
Foto loza_106.jpg
Foto loza_107.jpg
Foto loza_108.jpg
Foto loza_109.jpg
Foto loza_110.jpg
Foto loza_111.jpg
Foto loza_112.jpg
Foto loza_113.jpg
Foto loza_114.jpg
Foto loza_115.jpg
Foto loza_116.jpg
Foto loza_117.jpg
Foto loza_118.jpg
Foto loza_119.jpg
Foto loza_120.jpg

Šipka na začiatokŠipka späť Strana 1/2 Šipka ďalejŠipka na koniec