Erb

Lozorno

web: http://www.lozorno.sk
Dátum tlače: 25.02.2020

Zoznam spolkov » Slovenský červený kríž

Slovenský červený kríž

Slovenský červený kríž

Miestna organizácia Slovenského červeného kríža Lozorno

„Ó, krv je vlaha divotvorná!
Srytá jak vzácny mušt,
Vrie v srdca pohári,
Až udrie v ústroj vlnobitia...
Spev o krvi?
Ký div pomyslel!
A o akej?
Ak o tej,
Ktorá žiari sťa ruža kvet,
Pýr studu v dievčenskej tvári,
Tak nech by spev,
Nech plným dúškom znel!"

.....z kroniky miestneho spolku Slovenského červeného kríza v Lozorne.

V rokoch 1996 - 2007 sa miestny spolok ČK venoval najmä organizovaniu dobrovoľných odberov krvi, ktoré v niektorých rokoch prebiehali aj 3x do roka väčšinou v miestnom Klube dôchodcov. Odovzdať krv pravidelne prišlo viac ako 20 občanov Lozorna, ale i okolitých obcí, najmä Jablonového a Perneka. Okrem pravidelných odberov boli miestni darcovia dať krv aj pri mimoriadnych príležitostiach. Pavol Horváth daroval v roku 1989 kostnú dreň, v 1999 darovali 2 x 500 ml krvi na operáciu synovi Jozefa Gabriša, člena ČK. Darcovia Jaroslav Urban ml. a Jozef Cehlárik boli darovať krv na bratislavských Kramároch pre Jána Poncera. Desať darcov darovalo krv 3. augusta 2004 Jozefovi Dujničovi, osem darcov 9.9.2005 Ivanovi Jungovi zo Stupavy. Členovia spolku v tomto období tvorili aj zdravotnú službu na rôznych podujatiach obce (začiatok rybárskej sezóny, hasičská súťaž...) V roku 1995 pri návšteve Svätého otca Jána Pavla II. v Bratislave tvorili členky lozornianskej organizácie v uniformách ČK zdravotnú službu. Do roku 1997 organizoval miestny spolok aj Ples ČK v Lozorne. 

  Vedenie SČK v Lozorne

Vedenie spolku

  • Predsedkyňa (1995 - 2005 ) - Iveta Matejovičová
  • Predseda spolku BDK - Jozef Cehlárik, od 2006 predseda celej organizácie
  • Kronikárka - Dagmar Holičová


Darovanie krvi v Lozorne

  • Koná sa v Klube dôchodcov 2-3 x ročne, termín je vopred oznámený.

 

  Darcovia krvi