Erb

Lozorno

web: http://www.lozorno.sk
Dátum tlače: 25.02.2020

Zoznam spolkov » Slovenský zväz rybárov

Slovenský zväz rybárov

Ilustračné foto

Priehrada má rozlohu 36 ha a maximálnu hĺbku 11 m. Je to kaprový revír s režimom (lovný).

Máme v obhospodarovaní aj pstruhový revír ( lozorniansky potok) v dĺžke 12 km.

Naša organizácia má okolo 280 členov, počet sa každý rok mení. Z toho 36 detí, 37 dôchodcov, 17 žien.

  MO SRZ Lozorno

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Lozorno

Predseda
Chlpek Dušan, tel.: 0903 517 929

Hospodár
Eliáš Peter, tel.: 0907 860 964
predaj hosťovacích povolení
(Eliáš Peter, Mona bar Lozorno 564),
odovzdávanie povolení na rybolov

Tajomník
Masarovič Alexander, tel.: 0905 847 529

Brigádny referent
Hrica Miroslav, tel.: 0910 984 474

Vedúci rybárskej stráže
Bréner Anton, tel.: 0903 787 736