Erb

Lozorno

web: http://www.lozorno.sk
Dátum tlače: 07.07.2020

Centrum kultúry » Knižnica

Knižnica

Knižnica

  Kontakty Knižnice

Adresa knižnice
Zvončínska 3
900 55 Lozorno

Manažér knižnice
Mgr. Roman Kvanka

tel.: 0949 860 769
e-mail: kniznica@lozorno.sk

Výpožičné hodiny

  • Streda: 15,00 - 20,00 hod.
  • Piatok: 15,00 - 20,00 hod.
  • Počas sviatkov je knižnica zatvorená.

 

  Rôzne