Erb

Lozorno

web: http://www.lozorno.sk
Dátum tlače: 07.07.2020

Centrum kultúry » O Centre kultúry

Centrum kultúry

Centrum kultúry Lozorno

 

Ponuka Centra kultúry v Lozorne

Ponúka pravidelné i jednorazové kultúrne, spoločenské a vzdelávacie aktivity pre Lozorňanov a návštevníkov obce.

Ponúka zároveň možnosť prenájmu miestností pre semináre, prezentácie, firemné a súkromné akcie, svadby, kary a ďalšie. Občerstvenie môže zabezpečiť reštaurácia ZORNO, ktorá sa nachádza v priestoroch Centra kultúry. K dispozícii je WIFI pokrytie, dataprojektor, plátno, ozvučenie.

Snažíme sa o to, aby každý z Vás chodil do centra kultúry rád a budeme radi, ak nám pri tom akoukoľvek formou pomôžete.

 Centrum kultúry v Lozorne

 • Ponúka program pre voľno-časové aktivity.
 • Je priestorom pre aktivity napomáhajúce vzdelanostnému a osobnostnému rozvoju.
 • Je priestorom pre aktivity miestnych inštitúcií, zväzov, aktivít organizovaných obecným úradom, súkromných osôb a ďalších.
 • Je priestorom pre zachovávanie a rozvíjanie miestnych tradícií a zvyklostí.
 • Je miestom bezbariérového stretávania sa všetkých skupín obyvateľov obce - deti, mládež, dospelí a seniori.
 • Je priestorom pre sebarealizáciu jednotlivcov.
 • Je priestorom pre kreativitu a inovácie.
 • Ponúka priestor na podnikateľské aktivity, ktoré budú v súlade so zameraním spoločenského domu (predovšetkým občanov Lozorna).
 • Ponúka priestor pre filantropické aktivity podnikateľských subjektov a ich prezentáciu.
 • Svojimi aktivitami robí atraktívnejšou aj ponuku miestnych inštitúcii (školy) a podnikateľských subjektov (ubytovacie, reštauračné zariadenia a pod.).
 • Svojím obsahom napomáha rozvoju turistického ruchu v obci.

 

  Kontakt Centrum kultúry

Centrum kultúry
Zvončínska 190/3
900 55 Lozorno

tel.: 02/ 654 584 33-34
mobil: 0910 908 770
e-mail: centrum.kultury@lozorno.sk
e-mail: obec@lozorno.sk

Centrum kultúry na FACEBOOKu

  Z akcií Centra kultúry

Akcia Centra kultúry

Centrum kultúry

Centrum kultúry

Centrum kultúry