Erb

Lozorno

web: http://www.lozorno.sk
Dátum tlače: 22.11.2019

Samospráva » Kontrolór obce

Kontrolór obce

Adresa:
Hlavná 1
900 55 Lozorno
E-mail: severova@lozorno.sk

Hlavným kontrolórom obce je od 4. 1. 2016 Ing. Anna Ševerová.

 

  Smernica o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

  Zásady kontrolnej činnosti

 
VloženéNázovLinkaPríloha 1Príloha 2
20.11.2019 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Lozorno na I. polrok 2020 - pdf    [227.43 KB] -
28.06.2019 Stanovisko k záverečnému účtu obce Lozorno za rok 2018 - pdf    [478.28 KB] -
28.06.2019 Správa o výsledku vykonanej kontroly - daň z ubytovania obce za rok 2018 - pdf    [294.56 KB] -
10.05.2019 Správa o vykonaných kontrolách hlavnej kontrolórky za rok 2018 - pdf    [630.88 KB] -
10.05.2019 Správa o výsledku vykonanej kontroly poskytnutých a vyúčtovaných dotácií z rozpočtu obce za rok 2018 - pdf    [564.13 KB] -
10.05.2019 Správa o výsledku vykonanej kontroly uplatňovania základnej finančnej kontroly na OÚ 2018 - pdf    [457.38 KB] -
10.05.2019 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Lozorno na II. polrok 2019 - pdf    [74.53 KB] -
07.02.2019 Správa o vykonaných kontrolách HK Obce Lozorno za rok 2018 - pdf    [408.58 KB] -
  Plán kontrolnej činnosti HK na I.polrok 2019 - pdf    [281.07 KB] -