Erb

Lozorno

web: http://www.lozorno.sk
Dátum tlače: 25.04.2019

Samospráva » Kontrolór obce

Kontrolór obce

Adresa:
Hlavná 1
900 55 Lozorno
E-mail: severova@lozorno.sk

Hlavným kontrolórom obce je od 4. 1. 2016 Ing. Anna Ševerová.

 

  Smernica o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

  Zásady kontrolnej činnosti

 
VloženéNázovLinkaPríloha 1Príloha 2
07.02.2019 Správa o vykonaných kontrolách HK Obce Lozorno za rok 2018 - pdf    [408.58 KB] -
  Plán kontrolnej činnosti HK na I.polrok 2019 - pdf    [281.07 KB] -