Erb

Lozorno

web: http://www.lozorno.sk
Dátum tlače: 25.02.2020

Uznesenia - Zápis z 2. slávnostného zasadnutia OZ, dňa 28. 01. 2010

Zápis z 2. slávnostného zasadnutia OZ, dňa 28. 01. 2010