Erb

Lozorno

web: http://www.lozorno.sk
Dátum tlače: 23.10.2020

Kategórie oznamov
 
 
    Oznamy obce

Plán využitia Vojenského výcvikového priestoru Kuchyňa

Plán využitia Vojenského výcvikového priestoru Kuchyňa na mesiac november 2020 nájdete TU

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 19.10.2020

Plán využitia VVP Kuchyňa - Doplnok č. 1 na mesiac október 2020

Plán využitia VVP Kuchyňa - Doplnok č. 1 na mesiac október 2020 nájdete TU

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 16.10.2020

Oznam MŠ Lozorno

Materská škola v Lozorne oznamuje, že vo štvrtok 29.10.2020 bude z dôvodu plánovaného prerušenia distribúcie elektriny prevádzka materskej školy prerušená.

V piatok 30.10.2020 bude prevádzka materskej školy z dôvodu jesenných prázdnin obmedzená na tri triedy. Bližšie informácie Vám poskytne priamo Materská škola v Lozorne.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 15.10.2020

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 15.10.2020

Oznam

Oznamujeme občanom, že od 19.10.2020 bude most na Staničnej ul. z dôvodu rekonštrukcie uzavretý. Prosíme občanov o trpezlivosť.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 15.10.2020

Povinnosť registrácie chovu ošípaných

Informácie a žiadosť o registráciu

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 15.10.2020

Oznam Lozorno spol. s.r.o.

Vážení občania, spoločnosť LOZORNO, spol. s.r.o. oznamuje, že v týchto dňoch rozoslala vyúčtovacie faktúry za vodné a stočné. Vzhľadom k vyhláseným opatreniam na zabránenie šírenia pandémie Vás žiadame o uprednostnenie bezhotovostnej platby, prípadne využitie platby priloženou poštovou poukážkou. Ďakujeme za porozumenie

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 05.10.2020

Nové číslo Spravodaja obce Lozorno

Nové číslo Spravodaja obce Lozorno si môžete stiahnuť tu:

 

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 17.09.2020 | cklozorno

Plán využitia Vojenského výcvikového priestoru Kuchyňa

Plán využitia Vojenského výcvikového priestoru Kuchyňa na mesiac október 2020 nájdete TU

Termíny zákazu vstupu nájdete TU

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 16.09.2020

Detské ihrisko na Vendelínskej ul.

Začíname s budovaním oddychovej zóny s detským ihriskom na Vendelínskej ulici! Momentálne osadzujeme 1. prvok - obľúbenú lanovú pyramídu.

Foto 1   Foto 2   Foto 3   Lanová pyramída

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 20.08.2020

Termíny zvozu komunálneho odpadu na II. polrok 2020

Termíny zvozu komunálneho odpadu na II. polrok 2020

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 30.06.2020

Garážový výpredaj

Dajte veciam druhú šancu v akcii, ktorú poznáte aj zo zahraničia. 

Pozývame vás zapojiť sa do „nultého ročníka” Garážového výpredaja, ktorý bude prebiehať každú poslednú sobotu v mesiaci až do septembra, vždy od 17:00 do 19:00. Začíname už 27.6.2020.

Ak sa chcete nejakých vecí zbaviť, zaregistrujte sa najneskôr 25. júna do registračného formulára:

https://bit.ly/2Y5EE9X  

 

Ak chcete nakupovať, deň pre konaním akcie bude zverejnená mapka "predajných miest".

Leták Garážový výpredaj

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 19.06.2020

Rozhodnutie o otvorení a znovuobnovení prevádzky MŠ Lozorno

Rozhodnutie o otvorení a znovuobnovení prevádzky MŠ Lozorno nájdete TU vo formáte PDF

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 19.06.2020

Káva u starostu

Starosta si vyhradzuje každý pondelok medzi 15,00 a 17,00 čas na Vaše postrehy, riešenia alebo záležitosti, s ktorými by Vám mohol byť nápomocný a ktoré prispejú k príjemnejšiemu životu v našom Lozorne.

Leták

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 19.06.2020

Oznam Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Malacky

Rozhodnutie o zmene prijatého rozhodnutia zriaďovateľa o otvorení a znovuobnovení prevádzky MŠ Lozorno

Rozhodnutie o zmene prijatého rozhodnutia zriaďovateľa o otvorení a znovuobnovení prevádzky MŠ Lozorno nájdete TU vo formáte PDF

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 12.06.2020

Úradné hodiny

 

ÚRADNÉ  HODINY

 

 

S účinnosťou od  12.06.2020 sa   úradné hodiny Obecného úradu v Lozorne stanovujú nasledovne:

 

Pondelok                   7.30 – 12.00                           13.00 15.30

Utorok                      predvolané stránky                13.00 – 15.30

Streda                        7.30 – 12.00                           13.00 – 17.00

Štvrtok                       nestránkový deň

Piatok                        7.30 – 13.00                                      

 

 

Matričná agenda a overovacie úkony:

Pondelok                  11.00 – 12.00                          13.00 – 15.30

Streda                        predvolané stránky               13.00 – 17.00

Piatok                         9.30 – 13.00

 

 

Stavebný úrad:

Pondelok                   7.30 12.00                           13.00 15.30

Utorok             miestne konania a zisťovania, predvolané stránky

Streda                        7.30 12.00                           13.00 17.00

Štvrtok            nestránkový deň

Piatok              miestne konania a zisťovania, predvolané stránky

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 10.06.2020

Modernizácia MK Karpatská ulica v Lozorne

Obec Lozorno ako majiteľ a správca miestnej komunikácie na Karpatskej ulici z dôvodu dlhodobo nevyhovujúceho stavebno-technického stavu pristupuje k jej kompletnej modernizácii, ktorá bude prebiehať v štyroch etapách od júna tohto roku.

 

Napojenie Vašich existujúcich vjazdov bude pri modernizácii komunikácie maximálne rešpektované,
no je potrebné počítať s dočasne sťaženým prístupom k Vášmu pozemku, alebo domu. Za prípadné komplikácie sa Vám týmto vopred ospravedlňujeme.

 

Realizácie prác je rozdelená :

 

1.    etapa – od Hlavnej ulice po tzv. Lesnú ulicu

2.    etapa -  od tzv. Lesnej ulice po rodinný dom na Karpatskej 1193

3.    etapa – od rodinného domu na Karpatskej 1193 po rodinný dom na Karpatskej 1225

4.    etapa – od rodinného domu na Karpatskej 1225 po priehradu

 

Veríme, že nová cesta a chodník prinesú v konečnom dôsledku vyšší komfort bývania obyvateľom ulice a celej obci.

 

V prípade potreby prosím kontaktujte pracovníka dodávateľa stavby:

COLAS Slovakia, a.s.

Ing. Pavol Velický – stavbyvedúci 0910 803 927, pavol.velicky@colas-sk.sk

  

 

                                                                                                               Mgr. Ľuboš TVRDOŇ

                                                                                                                      Váš starosta

 

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 29.05.2020

Oznámenie o výsledkoch obchodnej verejnej súťaže

Oznámenie o výsledkoch obchodnej verejnej súťaže

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 29.05.2020

Majetkové pomery starostu

Komisia obecného zastupiteľstva Lozorno na ochranu verejného záujmu zverejňuje týmto v súlade s čl. 7. ods.8 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce Lozorno za rok 2019.
Komisia zároveň oznamuje, že oznámenie prerokovala na svojom zasadnutí konanom dňa 27.05.2020, na ktorom konštatovala, že oznámenie bolo starostom obce predložené riadne a včas a že nezistila dôvody pre začatia prípadného ďalšieho konania v zmysle citovaného ústavného zákona. V súlade s ustanovením čl. 7. ods.8. ústavného zákona sa oznámenie zverejňuje s osobnými údajmi v rozsahu titul, meno, priezvisko a verejná funkcia, ktorú vykonáva. V súlade s ustanovením čl. 7. ods.9. sa údaje o majetkových pomeroch a osobné údaje manžela a neplnoletých detí, ktorí žijú s verejným funkcionárom v domácnosti nezverejňujú.
Slavomír Beleš, predseda komisie

Majetkové pomery starostu

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 29.05.2020

Čiastkové zmeny cestovných poriadkov

Odo dňa 31.5.2020 dochádza k čiastkovým zmenám cestovných poriadkov.

Prehľad zmien

Malacky - Láb - Jablonové

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 26.05.2020

Plánový režim prevádzky v MŠ a ZŠ

     V zmysle zatiaľ prezentovaných a zverejnených dokumentov a informácií budú môcť zriaďovatelia rozhodnúť o tom, či po 01.06.2020 otvoria alebo neotvoria nimi prevádzkované školské zariadenia. Budú však  pritom povinní zohľadniť mnohé (i zatiaľ nie úplne presne určené) skutočnosti a zabezpečiť prevádzku tak, aby napĺňala podmienky, ktoré dosiaľ rovnako neboli presne určené.

Sme si vedomí, že aj mnohí z Vás, rodičov  detí navštevujúcich našu MŠ a ZŠ v Lozorne,  očakávajú, či a za akých podmienok v nich bude spustená prevádzka a vyučovanie. Obec Lozorno príslušné rozhodnutie však môže prijať až po tom, ako bude zverejnené dosiaľ ministerstvom nepublikované príslušné  rozhodnutie ministra ako aj príslušné opatrenie ÚVZ SR a hlavného hygienika.

     Máme záujem na spustení obmedzenej prevádzky našich škôl, musíme však  pritom rešpektovať uvedené dosiaľ nezverejnené dokumenty a ich obsah. Zároveň chceme takéto rozhodnutie učiniť tak, aby sme neohrozili a nezhoršili doteraz uspokojivý priebeh  pandémie ochorenia COVID 19 v našej obci a neohrozili zdravie a život našich obyvateľov, najmä tých najzraniteľnejších.

     Po nami vykonanej dôslednej analýze obsahu zatiaľ   dostupných prvých usmernení MŠVVaŠ SR je zrejmé, že úplná prevádzka školských zariadení v našej obci po 01.06.2020 (najmä tiež  kompletné otvorenie prezenčného vyučovania v 1.-5. ročníku ZŠ)  pri splnení všetkých podmienok a odporúčaní nebude možná.

Nateraz vychádzame zo zámeru postupného uvoľňovania. V rámci neho  bude najprv spustená prevádzka v MŠ otvorením 3 tried po 15 detí a jednej s 10 deťmi. V prípade väčšieho záujmu budú uprednostnené deti rodičov zdravotníkov a príslušníkov ozbrojených a bezpečnostných zložiek (v súlade s   usmernením   ministerstva)  a predškoláci. Riaditeľstvo MŠ už aktuálne realizuje prieskum záujmu rodičov. 

Rovnako bude na začiatku od 01.06.2020  spustené prezenčné školské vyučovanie v prvých, zrejme prvých dvoch  ročníkoch ZŠ. Pre určenie konečnej podoby rozhodnutia sa v ZŠ spustil prieskum záujmu  medzi rodičmi týchto  žiakov. Zároveň chceme a budeme garantovať riadne online vyučovanie pre neotvorené triedy a ročníky a pokračovať tak v nastavenom tempe a kvalite preberania príslušného učiva.

Pri zamýšľanom nastavení dokážeme garantovať platné už dosiaľ zverejnené pravidlá – napr. obmedzenia na max. 20 detí v skupine pri Základnej škole a 15 detí pri Materskej škole (deti a pedagógovia zároveň), zákaz premiešavania takto utvorených skupín (s rovnakou skupinou detí pracuje rovnaký pedagóg počas celej doby), čo platí aj pre školskú družinu, obedy a celkovú prevádzku, ako aj fakt, že zamestnanci (pedagogickí aj nepedagogickí) nemusia povinne  nastúpiť do zamestnania, ak sú z rizikovej skupiny alebo sa sami cítia byť ohrození.

 

     Viac informácií zverejníme v priebehu budúceho týždňa po tom, ako budú dostupné dosiaľ chýbajúce rozhodnutia  a opatrenia štátnych orgánov.

 

V prípade záujmu nájdete zatiaľ zverejnené usmernenia Ministerstva školstva tu: https://bit.ly/3cM6ug9

 

Ďakujeme deťom, ich  rodičom a pedagógom i ostatným  zamestnancom našich škôl za trpezlivosť a  porozumenie.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 21.05.2020

Zmeny cestovných poriadkov

Odo dňa 19.04.2020 (nedeľa) dochádza k čiastkovým zmenám cestovných poriadkov. V zmysle platných opatrení v súvislosti s koronavírusom COVID-19 spoje prímestskej autobusovej dopravy aj naďalej premávajú ako v sobotu. Okrem týchto spojov nad rámec sobotného režimu sú doplnené aj ďalšie spoje vybraných liniek.

Prehľad zmien

Bratislava - Stupava - Rohožník

Bratislava - Malacky

Bratislava - Malacky - Gajary

Malacky - Láb - Jablonové

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 17.04.2020

Linky psychologickej prvej pomoci

Zoznam liniek psychologickej prvej pomoci v okrese Malacky

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 16.04.2020

Úprava stránkových hodín na ORPZ v Malackách z dôvodu COVID-19

Od dňa 01.04.2020 do odvolania na úseku vybavovania dokladov, zbraní a dopravných evidencií na oddeleniach dokladov odboru poriadkovej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Malackách a na dopravnom inšpektoráte Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Malackách nastáva úprava stránkových hodín, pričom uvedené pracoviská budú otvorené v dňoch Pondelok, Utorok, Štvrtok, Piatok v čase 08,00 - 11,00 hod. a v Stredu v čase 13,00 - 16,00 hod.

Zároveň dochádza k obmedzeniu vykonávaných úkonov, viac informácií nájdete TU

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 01.04.2020

Ako sa zaevidovať na ÚPSVaR Malacky

Oznam Ministerstva zdravotníctva

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti oznam Ministerstva zdravotníctva SR - nové infografiky pre COVID-19 (viď prílohy), ktoré nasmerujú verejnosť ako sa vyhnúť kontaktu s nákazou, príp. ako konať v prípade podozrenia nákazy. Všetky informácie pre verejnosť sú dostupnjé na https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/ . Spolu to zvládneme.

10 odporúčaní pri COVID-19

Čo robiť, ak ste chorý

COVID-19: Pomoc sebe a druhým

COVID-19 Osoby s vyšším rizikom ochorenia

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 19.03.2020

Oznam firmy Kohaplant

Firma Kohaplant, dlhoročný predajca ovocných výpestkov, viniča a ruží, si na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky dovoľuje zákazníkov v Lozorne informovať, že bude dočasne ukončený ambulantný predaj na území Slovenskej republiky vrátane Lozorna. Aby sme však dokázali uspokojiť potreby, bude firma  prijímať telefonické a emailové objednávky, ktoré Vám budú následne dodané  vyškolenými kuriérmi priamo do pohodlia vášho domova. Ovocné stromčeky si môžete objednávať na telefónnom čísle 0948 074 460 alebo e-mailovej adrese kohaplant@kohaplant.sk

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 18.03.2020

Oznam Slovak Lines, a.s.

Od 17.03.2020 (utorok) do odvolania budú spoje na všetkých prímestských linkách Slovak Lines, a.s. premávať podľa cestovných poriadkov platných pre sobotu.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 16.03.2020

Otvorenie obecného kompostoviska

Obecné kompostovisko bude otvorené od soboty 14.03.2020, prevádzková doba kompostoviska je v stredu od 15,00 do 18,00 hod. a v sobotu od 09,00 do 15,00 hod.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 13.03.2020

Dočasné pozastavenie príjimania drobného stavebného odpadu na zbernom dvore

Z dôvodu prerušenia prevádzky skládky stavebného odpadu Obec lozorno dočasne pozastavuje príjem drobného stavebného odpadu na zbernom dvore v Lozorne. Po obnovení prevádzky skládky bude prijímanie stavebného odpadu bezodkladne obnovené. Prosíme občanov, aby svoj stavebný odpad dočasne uskladnili u seba. Obec Lozorno Vám ďakuje za porozumenie.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 13.03.2020

Oznam BSK - Úprava cestovných poriadkov - prázdninový režim

Nakoľko väčšina miest a obcí v Bratislavskom kraji pristúpila k zatvoreniu základných a materských škôl z dôvodu preventívnych opatrení k predchádzaniu a zamedzeniu šírenia prenosného ochorenia Koronavírus (COVID-19), a v nadväznosti na zasadnutie krízového štábu na Úrade BSK dnes ráno, t.j. 10.3.2020, si Vás dovoľujem informovať, že s platnosťou od 11.3.2020 až do odvolania upravujeme cestovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy, ktoré budú jazdiť v prázdninovom režime.

Bližšie informácie o aktuálnej situácii v kraji nájdete tiež na webstránke BratislavskyKraj.sk, ktorú priebežne aktualizujeme.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 11.03.2020

Opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Malackách

Prerušenie prevádzky MŠ, ZŠ, ŠKD a ŠJ

Obec Lozorno ako zriaďovateľ Materskej školy v Lozorne, na Orechovej ul. 19, 900 55 Lozorno v súvislosti s opatreniami na území Obce Lozorno vykonávanými ako prevencia šírenia vírusového ochorenia COVID 19 s odvolaním sa na ustanovenie § 28 ods.8 písm. b) Zákona č.245/2008 Z.z. školský zákon v znení neskorších predpisov nariadila prerušiť prevádzku v MŠ Lozorno od 10.03.2020  vrátane. Prevádzka je prerušená predbežne do 16.03.2020 vrátane.

 

Zároveň Obec Lozorno ako zriaďovateľ Základnej školy Lozorno, Staničná 631/26, 900 55 Lozorno v súvislosti s opatreniami na území Obce Lozorno vykonávanými ako prevencia šírenia vírusového ochorenia COVID 19 v súčinnosti s riaditeľkou  Základnej školy Lozorno prerušila prevádzku a vyučovanie v ZŠ  Lozorno,  prevádzku  školského klubu detí a prevádzku školskej jedálne pre žiakov od 10.03.2020 (vrátane) do 16.03.2020 (vrátane).

 

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 10.03.2020

Oznam Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Malackách

Opatrenie na OcÚ proti šíreniu nákazy korona vírusu

Z dôvodu opatrení smerujúcich k prevencii a zamedzeniu šírenia nákazy koronavírusom  (COVID 19) ako aj z technických a organizačných dôvodov Vás úctivo prosíme obmedziť osobné návštevy na obecnom úrade v Lozorne.

Odporúčame Vám úradné záležitosti prednostne vybavovať písomne alebo elektronicky (napr. e-mailom) a ak to povaha veci pripúšťa tiež telefonicky.

Písomné podania môžete poslať poštou alebo vhodiť do schránky na to určenej na budove obecného úradu.  Na obecnom úrade je počas stránkových hodín k dispozícii podateľňa a pokladňa. Iné úradné veci sa osobne vybavujú len v obmedzenom rozsahu, výlučne v prípade predvolania alebo predchádzajúceho osobného telefonického dohovoru s príslušným referentom.

E-mailom alebo telefonicky môžete komunikovať priamo s jednotlivým oddeleniami/referátmi obecného úradu.

Vzhľadom na očakávaný nárast tohto typu požiadaviek a agendy ako aj obmedzenosť personálnych zdrojov (časť zamestnancov úradu vzhľadom na pomery v rodine musí pracovať dištančne) by sme vopred radi poprosili o Vašu trpezlivosť. V prípade, ak sa Vám pri telefonovaní neozveme ihneď, prosíme, aby ste zavolali neskôr alebo využili inú formu. Telefonické a e-mailové kontakty nájdete TU: http://www.lozorno.sk/web/src/index.php?lg=sk&pgid=122

Ďakujeme za porozumenie. Rešpektovanie týchto opatrení chráni Vás i zamestnancov nášho obecného úradu.  

Ing. Silvia Sadloňová, prednosta obecného úradu

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 10.03.2020

Zdravotné stredisko Stupava

Obec Lozorno vyzýva občanov, aby obmedzili osobné návštevy v ambulanciách Zdravotného strediska Stupava. V prípade, že potrebujete iba predpísať lieky, kontaktujte prosím telefonicky svojho lekára a požiadajte o vystavenie e-receptu. Lieky si potom môžete vybrať v ktorejkoľvek lekárni s kartičkou poistenca.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 09.03.2020

Koronavírus

Vážení občania,

 

vychádzajúc z Obci Lozorno  dostupných informácií považujeme za dôležité upriamiť Vašu pozornosť na skutočnosť, aby ste v súvislosti s hrozbou šírenia vírusovej infekcie novým vírusom COVID- 19  priebežne venovali pozornosť  aktuálnej epidemiologickej situácii, najmä aby  ste  sledovali príslušné aktuálne informácie o vývoji epidemiologickej situácie na webovej stránke  RÚVZ Bratislava (www.ruvzba.sk ) a  dbali na dodržiavanie príslušných  odporúčaní hlavného hygienika SR a orgánov verejného zdravotníctva.  

 

Odporúčame tiež, aby ste  v prípade výskytu chrípkového a chrípke podobného ochorenia  ostali v domácom prostredí, aby sa zabránilo šíreniu chrípky a aby sa vylúčili aj všetky možné riziká.

 

Hlavný hygienik SR nateraz odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia:

• často si umývajte ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd, môžete použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu

• očí, nosa a úst sa nedotýkajte neumytými rukami

• zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša

• vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky

• ak ste chorý, liečte sa doma

• zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami

• 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej novým koronavírusom,  je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť)

• v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze.

 

Ak všeobecný lekár vysloví podozrenie z ochorenia spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV (pričom zodpovedne posúdi klinické a epidemiologické kritériá s dôrazom na cestovateľskú anamnézu), pacient bude riešený na príslušnom infektologickom pracovisku, ktoré určí ďalší postup liečby.

 

Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava zriadili k otázkam verejnosti týkajúcim sa nového koronavírusu informačnú linku  centrum s nepretržitou prevádzkou, odborníkov je možné kontaktovať mailom na  novykoronavirus@uvzsr.sk, ako aj na telefónnych číslach 0917 222 682 a 0918 659 580.

 

Ďakujeme za pozornosť, ktorú ste venovali tomuto oznamu

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 03.03.2020

Pracovné ponuky

Podľa § 84 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka školy informuje o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov:

Pracovná ponuka Asistent učiteľa

Pracovná ponuka Špeciálny pedagóg

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 07.02.2020

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia

Obec Lozorno ako vecne a miestne príslušný orgán ochrany ovzdušia

upozorňuje

prevádzkovateľov malého zdroja znečisťovania ovzdušia na území obce Lozorno podľa §6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na ich povinnosť v lehote do 15. februára 2020 oznámiť Obci Lozorno za každý jeden zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín alebo veľkosť plochy, na ktorej sa zdroj znečisťovania nachádza, a tiež ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok 2019.

Túto oznamovaciu povinnosť sú povinné splniť všetky fyzické osoby oprávnené na podnikanie (podnikatelia) a  právnické osoby, ktoré prevádzkujú malý zdroj znečisťovania ovzdušia. Oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na  fyzické osoby nepodnikateľov.

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia je v zmysle VZN č.1/2007 Obce Lozorno o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia zariadenie na spaľovanie palív s príkonom do 0,3 MW, iné technologické celky ak nie sú veľkým alebo stredným zdrojom v pôsobnosti okresného úradu (stolárstva, lakovne, pekárne, autoservisy), plochy na ktorých sa vykonávajú práce spôsobujúce znečistenie ovzdušia (napr. skládky uhlia, sypkých materiálov a pod.), pohyblivé zariadenia s motorom znečisťujúcim ovzdušie.

V prípade, ak  si prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia nesplní svoju oznamovaciu povinnosť, môže mu byť  podľa § 8 ods. 3 zákona č. 401/1998 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov uložená pokuta až do výšky 663,87 €.

Pre zodpovedanie otázok alebo pomoc pri plnení tejto povinnosti sú Vám k dispozícii pracovníci obecného úradu.

 

Ohlásenie MZZO

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 24.01.2020

Oznámenie o poplatkovej povinnosti fyzickej osoby k miestnemu poplatku za komunálne odpady

Formulár "Oznámenie o poplatkovej povinnosti fyzickej osoby k miestnemu poplatku za komunálne odpady", ktorý bol doručovaný do poštových schránok je možné vyplniť aj elektronicky online formulárom na https://forms.gle/X7hgNrJ1co1xrwuY9 

 

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 19.12.2019

Pozvánka na zasadnutie OZ.

Starosta obce Lozorno v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov týmto zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lozorno, ktoré sa bude konať dňa 11.12.2019 (streda) o 17,00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno s nasledovným programom

Kategória: Oznamy obce.

Zubná ambulancia

Oznamujeme občanom, že od dnes 02.12.2019 je otvorená nová zubná ambulancia na zdravotnom stredisku (bývalá očná ambulancia). Objednať sa je možné na tel. č. 0911 215 557

Ordinačné hodiny:

Pondelok   08:30 - 18:30                                                                                                          

Utorok      08:30 - 18:30

Streda      na objednávku

Štvrtok     08:30 - 18:30

Piatok       08:30 - 13:00

Sobota      na objednávku

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 02.12.2019

Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce Lozorno z dôvodu hodného osobitného zreteľa

OBECNÉ KOMPOSTOVISKO

Obecné kompostovisko je od soboty 26.10.2019 presunuté na Železničnú ulicu (vedľa firmy Eletro Haramia).

Prevádzková doba zostáva nezmenená.

         Streda 15:00 - 18:00

         Sobota 9:00 - 15:00

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 25.10.2019

Žiadosti o poskytnutie dotácie na financovanie prevádzky športovej činnosti

Obec Lozorno oznamuje, že žiadosti o poskytnutie dotácie na financovanie prevádzky športovej činnosti a športovú činnosť v zmysle čl. 4. VZN Obce Lozorno č.16/2019  o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Lozorno možno podávať v lehote do 31.10.2019 prostredníctvom www.lozorno.egrant.sk.

Dotácie sa poskytujú právnickým osobám a fyzickým osobám -podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území Obce Lozorno alebo vykonávajú športovú činnosť na území obce Lozorno.

Dotácie na financovanie prevádzky športovej činnosti a športovú činnosť sa poskytujú subjektom pôsobiacim v oblasti kolektívnych alebo individuálnych športov registrovaným v príslušnom národnom zväze, federácii alebo asociácii či v inej národnej organizácii . Predmetné dotácie sa poskytujú najmä a účely podpory účasti v regionálnych , celoslovenských alebo medzinárodných športových súťažiach a pokrytia nákladov na činnosť a prevádzku športovania .

Bližšie podmienky ako aj spôsob rozhodovania o poskytnutí dotácie obsahuje VZN Obce Lozorno č. 16/2019 2019  o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Lozorno.  Na žiadosti podané po 31.10.2019 sa neprihliada.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 17.10.2019

Obec Lozorno ako obstarávateľ „Územného plánu obce Lozorno - Zmeny a dopinky č. 6 podľa §18 ods. 4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( stavebný zákon ) v súlade s § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje, že v termíne  od 2.9.2019 do 2.10.2019 uskutočňuje prerokovanie návrhu „Územného plánu obce Lozorno - Zmeny a doplnky č.6". Návrh „UPN obce Lozorno ZaD č. 6" je vystavený na verejné nahliadnutie na úradnej tabuli. Kompletný materiál je k dispozícii na naštudovanie na Obecnom úrade v Lozorne v stránkových hodinách a zverejnený na internetovej stránke obce www.lozorno.sk.

Stanoviská a pripomienky je verejnosť oprávnená podať v termíne do 02.10.2019 na adresu Obecného úradu v Lozorne v písomnej forme (pre doručenie platí podacia pečiatka podateľne obce resp. dátum podania na poštovú prepravu).

Oznam vo formáte .pdf

Územný plán obce Lozorno - Zmeny a doplnky č. 6

 

Kategória: Oznamy obce.

Nové autobusové spojenie Zohor - Lozorno - Kuchyňa

Obec Lozorno oznamuje, že s účinnosťou od 01.09.2019 Bratislavská integrovaná doprava rozširuje ponuku cestovania v našom regióne zavedením novej linky 220 z Kuchyne do Zohora a späť. Cestovné poriadky jednotlivých autobusových spojov sú nastavené tak, aby nadväzovali na príchody a odchody vlakov v Zohore. Viac informácií nájete v prílohe.

Príloha vo formáte PDF

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 28.08.2019

Účinnosť VZN č. 7/2019 o zákaze niektorých činnosti na území obce

Obec Lozorno informuje, že dňa 01.09.2019 nadobúda účinnosť VZN č.7/2019 o zákaze niektorých činností na území obce. Od 01.09.2019 tak na území obce platí nočný kľud od 22,00 večernej do 06,00 rannej. Zároveň v obci platí čas pre odpočinok vždy každú  sobotu od 19,00 večer po celý deň v nedeľu  a štátom uznaný cirkevný sviatok. V uvedených časoch sa zakazuje usporadúvať akékoľvek hlučné podujatia a akcie, rušiť nadmerným hlukom -  napríklad hlasnou hudbou, krikom, hlučným správaním, používaním hlučných  mechanizmov a zariadení (motorové kosačky, krovinorezy, motorové píly, cirkulárky a pod.). Zakazuje sa tiež požívanie alkoholických nápojov a fajčenia na vymedzených verejných priestranstvách. S výnimkou Silvestrovskej noci sa tiež reguluje používanie pyrotechnických výrobkov (petardy, delobuchy, ohňostroje).  V zastavanom území obce sa tiež bez osobitného povolenia alebo bez dôvodu stanoveného zákonom zakazuje používanie bezpilotných lietadiel. Prosíme všetkých občanov o rešpektovanie uvedených pravidiel, ktorých cieľom a účelom je zabezpečenie a ochrana verejného poriadku v Lozorne. Znenie predpisu nájdete na webovej stránke obce alebo na Obecnom úrade.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 28.08.2019

Obec Lozorno informuje

Obec Lozorno informuje, že dňa 01.09.2019 nadobúda účinnosť VZN č. 8/2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Obce Lozorno. Na základe tohto predpisu je  každý, kto znečistí  verejné priestranstvo v obci povinný toto znečistenie bezodkladne odstrániť. Vlastník nehnuteľnosti v obci Lozorno je povinný tieto udržiavať tak, aby sa nenarúšal vzhľad obce, aby sa znečistenie nezanášalo na verejné priestranstvo. Trávnaté porasty na pozemkoch v intraviláne musia byť minimálne v páse o šírke 3 m od verejného priestranstva (cesta, chodník, verejná zeleň a pod.) riadne pokosené, zbavené burín a inváznych druhov rastlín. Odpad a nečistoty na verejných priestranstvách je možné odkladať len do na to určených nádob (smetných košov). Akékoľvek  umiestnenie tovaru a iného materiálu na verejnom priestranstve podlieha povoleniu Obce Lozorno. Voľný výbeh psov je povolený len na osobitne pre tento účel vyhradených označených  častiach verejných priestranstiev.

 

Na verejných priestranstvách sa nesmie :

 

a)         umiestňovať  nádoby na komunálny alebo separovaný odpad alebo zberové  vrecia určené na separovaný odpad  okrem nevyhnutne potrebného času pred ich vyprázdnením alebo odvozom,

b)        znemožňovať odvoz odpadu nevhodným parkovaním motorových vozidiel pred stanovišťami nádob na odpad,

c)         umiestňovať do stanovišťa nádob na odpad alebo jeho okolia objemný odpad určený na zneškodnenie (napríklad: starý nábytok, opotrebované spotrebiče, stavebný odpad z rekonštrukcií a iný odpad),

d)        ukladať, odhadzovať, vysypávať  alebo vyhadzovať odpad  mimo nádob  na to určených,

e)        odhadzovať a vypľúvať žuvačky alebo cigaretové ohorky,

f)          vylievať alebo rozlievať akékoľvek kvapaliny,

g)         skladovať alebo spaľovať odpad,

h)        vyberať predmety z nádob na komunálny odpad a triedený zber ( vrátane zberových vriec) alebo s ich obsahom akokoľvek manipulovať,

i)           ukladať stavebný materiál alebo iné veci  bez povolenia alebo nad rámec povolenia,

j)          roznášať blato a iné nečistoty  kolesami motorových vozidiel,

k)         znečisťovať ich  pri výjazde motorovými vozidlami zo stavenísk, blatistých alebo inak znečistených ciest a plôch,

l)           vykonávať opravy motorových vozidiel, vypúšťať a vymieňať prevádzkové náplne vozidla a umývať motorové vozidlá s výnimkou vysávania a čistenia interiéru, nutného čistenia skiel, svetiel a evidenčných čísiel,

m)      prevádzkovať motorové vozidlá, ktoré svojím nákladom znečisťujú verejné priestranstvá alebo znečisťovať ich  unikajúcimi pohonnými látkami, prevádzkovými náplňami motorových vozidiel alebo  vypúšťaním splaškov,

n)        vyhotovovať akýmikoľvek prostriedkami nápisy a zobrazenia a umiestňovať plagáty, reklamy, inzeráty, mimo miest na to určených, okrem prípadov , ak na to bol vydaný príslušný súhlas,

o)        znečisťovať alebo umožňovať znečisťovanie verejného priestranstva vodením psov alebo iných zvierat,  sypaním krmiva alebo  prikrmovaním zvierat,

p)        znečisťovať verejné priestranstvo pľuvaním, zvratkami, močením, fekáliami,

q)        zakladať oheň mimo miest vyhradených na tento účel alebo grilovať,

r)          stanovať alebo prespávať mimo miest na to určených,

s)         vyberať, triediť a rozhadzovať odpad z kontajnerov a smetných košov,

t)          premiestňovať, znehodnocovať alebo poškodzovať akékoľvek zariadenia a mobiliár,

u)        vykonávať činnosti, pri ktorých dlhodobo po dobu viac ako je nevyhnutné v obťažujúcej miere vzniká a šíri sa zápach alebo škodlivé plyny,

v)         fajčiť na verejne prístupných priestoroch v rozpore s osobitným právnym predpisom,

w)       vykonávať činnosti, ktoré prekračujú prípustné hodnoty hluku pre deň, večer a noc, používať pyrotechniku v rozpore s osobitným právnym predpisom,

x)         zhŕňať pozametané nečistoty do vozovky, na verejnú zeleň, do kanalizačných alebo odvodňovacích  vpustí alebo tieto ponechávať zhrnuté na chodníkoch,

y)         znemožňovať oprávnenej osobe odvoz komunálneho odpadu, najmä zastavením alebo státím motorového vozidla pred stanovišťami, pričom nerozhoduje, či je stanovište umiestnené na mieste na to určenom, na cestnej komunikácii alebo na chodníku, priľahlom k cestnej komunikácii alebo na inom mieste, ležiacom mimo cestnej komunikácie, pokiaľ je z umiestnenia nádob zrejmé, že tieto sú pravidelne vyprázdňované,

z)       akokoľvek znižovať prietočnosť (zasypávaním, stavebnými úpravami, technickými opatreniami a pod.) rigolov, prícestných kanálov, korýt potokov a to  vrátane vyschnutých.

Bližšie podrobnosti a informácie Vám poskytne Obecný úrad Lozorno . Znenie predpisu je dostupné na webe obce a na Obecnom úrade.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 28.08.2019

Zmena organizácie dopravy

Obec Lozorno oznamuje, že s účinnosťou od piatku 30.08.2019 od 10,00 hod. sa mení organizácia dopravy na Staničnej ulici. Staničná ulica sa od križovatky so Školskou ulicou v smere k Základnej škole stáva jednosmernou. Vjazd v smere od železničnej trate a stanice nebude možný. Dôvodom tejto úpravy je snaha o väčšiu bezpečnosť žiakov Základnej školy.

V súvislosti s týmito úpravami dochádza aj k premiestneniu autobusovej zástavky Slovak Lines, ktorá bude umiestnená v povolenom smere jazdy na konci Staničnej ulice (za školou).

Zobrazenie novej organizácie dopravy a dopravného značenia nájdete v prílohe.

Prosíme o rešpektovanie nového dopravného značenia. V prvý školský deň , t.j. 02.09.2019 bude ráno na mieste tiež  hliadka Obecnej polície, ktorá bude nápomocná pri regulácii a organizovaní dopravy.

Za porozumenie ďakujeme!

Príloha - situácia

 

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 27.08.2019

Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce Lozorno z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V zmysle §9a ods.9 písm. c) zákona SNR Č. 138/199 1 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je možné prenechanie majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ak o ňom rozhodne obecné zastupitel'stvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

Obec Lozorno týmto v súlade s ustanovením 9a ods.9 písm. c) zákona SNR Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nehnutel'ný majetok obce Lozorno z dôvodu hodného osobitného zreteľa takto:

V zmysle §9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov navrhuje sa prenechat' do nájmu tento majetok Obce Lozorno tak, že predmetom nájmu budú nebytové priestory miestnosti Č. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 o celkovej výmere 73,69 m2 vo vlastníctve Obce Lozorno umiestnené v stavbe - zdravotné stredisko na ulici Krátka 654, 900 55 Lozorno, súpisné číslo 654
vystavanej na pozemku parc. reg. „C" Č. 8884/1, evidovanej na liste vlastníctva Č.963, vedenom Okresným úradom Malacky, katastrálnym odborom pre katastrálne územie Lozorno, obec Lozorno, okres Malacky.

Viac informácií v prílohe vo formáte .pdf

Kategória: Oznamy obce.

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Obec Lozorno v súlade s ustanovením § 9a zákona SNR č.13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať svoj majetok dobrovoľnou dražbou nájomného práva a v súlade s ustanovením §17 zákona č. 572/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov o dobrovoľných dražbách vyhlasuje dobrovoľnú dražbu na získanie práva nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Lozorno. Viac informácii v prílohe vo formáte .pdf.  Podmienky a špecifikácia podmienok nájmu nebytových priestorov reštaurácia v CK v prílohe vo formáte .pdf

 

 

Kategória: Oznamy obce.

Smernica o vnútornom systéme preverovania oznámení

Obec Lozorno v súlade s čl. 3. ods. 3. Smernice o vnútornom systéme preverovania oznámení zo dňa 14.08.2019 vydanej starostom obce Lozorno na základe zákona  č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti oznamuje, že oznámenia vo veci kriminality a protispoločenskej činnosti v zmysle citovaného zákona  možno podávať u hlavnej kontrolórky Obce Lozorno ústne na Obecnom úrade, Hlavná 1, 900 55 Lozorno  vždy po predchádzajúcom dohovore na t.č. 0907 712 366. Oznámenie možno tiež podať elektronickou poštou  - e-mailom na adrese severova@lozorno.sk, písomne doručením  na adresu Obecný úrad Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno v zalepenej obálke s viditeľným označením „Podnet podľa z.č. 54/2019 Z.z." alebo jeho vložením do osobitnej schránky s označením  „Oznámenia protispoločenskej činnosti" umiestnenej v nemonitorovaných priestoroch Obecného úradu, Hlavná 1, 900 55 Lozorno.

Kategória: Oznamy obce.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce Lozorno v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov týmto  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lozorno, ktoré sa bude konať  dňa 23.04.2019 (utorok) o 17,00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno s nasledovným programom.

 

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 18.04.2019

Zmena umiestnenia kontajnerov na zber plastov a papiera

Obec Lozorno oznamuje , že začala s premiestňovaním  kontajnerov na separovaný zber plastov  a papiera . Tieto budú po novom  umiestnené  na zbernom dvore  a počas sezóny aj na obecnom  kompostovisku. Na týchto miestach ich obyvatelia obce Lozorno a poplatníci miestneho poplatku za odpad  môžu využívať pre ukladanie vyseparovaného odpadu - papiera a plastov . Rovnako sa s okamžitou platnosťou  zavádza možnosť priniesť separovaný  papier alebo plast v určených vreciach  (modré, žlté) na výmenu za  nové prázdne vrecia. Dôvodom pre toto opatrenie je , že  súčasné umiestnenie kontajnerov na separovaný zber papiera a plastov v obci je nevyhovujúce.  Zo strany dodávateľa  bol starosta obce upozornený, že neustále pretrváva dlhodobý problém vysokej miery zmiešavania separovaného papiera a plastov v kontajneroch s iným odpadom, keď  dochádza k umiestňovaniu  do kontajnerov aj komunálneho  a aj stavebného   odpadu . V súlade s platným zákonom a zmluvou nemalé náklady s ďalším dotrieďovaním tohto odpadu musí  znášať obec z vlastných zdrojov a je nimi tak  zaťažovaná  . Pretrvávanie doterajšej  praxe by viedlo k nutnosti ďalšieho navýšenia poplatku  za odpad o náklady na  dotrieďovania a súvisiacu ďalšiu manipuláciu s ním  , čo by v konečnom dôsledku zaťažilo obyvateľov obce, ktorí už teraz riadne  platia  poplatok za odpad , keďže komunálny odpad v kontajneroch pre plast a papier produkujú nepochybne tí , ktorí za odpad neplatia.  Obec Lozorno plánuje ďalšie opatrenia smerujúce k zlepšeniu a podpore separácie , vrátane  zvýšenia  periodicity  zberu sáčkov z domácností . O ich zavedení bude obec Lozorno priebežne  informovať . Zber skla ostáva nezmenený, kontajnery ostávajú na svojich pôvodných miestach.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 27.02.2019

Úplné znenie VZN 3/2015 v znení VZN 5/2018

Stanovisko zo stretnutia so zástupcami spoločnosti MAN

11.12.2018 sa uskutočnilo rokovanie medzi starostom obce Lozorno a zástupcami spoločnosti MAN s cieľom vyjasnenia aktuálnej situácie ohľadom projekt Man Truck and Bus Center Lozorno, ktorá nastala po tom, ako bolo bývalým starostom vydané príslušné územné rozhodnutie.

Zo strany MAN bolo pritom tlmočené, že firma MAN vážne vníma vzniknutú situáciu a chce pritom zohľadňovať tiež názor nového vedenia obce Lozorno ako aj občanov Lozorna. Spoločnosť MAN aktuálne vyhodnocuje alternatívy, a to aj také, ktoré by znamenali, že projekt nebude realizovaný v Lozorne. Pre ich vyjasnenie, vyhodnotenie a konečné rokovanie potrebuje firma MAN čas do druhého januárového týždňa 2019 , potom bude jej postoj a rozhodnutie všetkým dotknutým tlmočené.

Zo strany vedenia obce Lozorno bolo na rokovaní potvrdené, že nesúhlasný postoj nového vedenia obce ako aj väčšiny nových zastupiteľov k projektu, jasne a zreteľne prezentovaný v minulosti, sa nemení a ostáva identický. Zástupcov spoločnosti MAN vedenie obce informovalo o tom, že vedenie obce dnes cíti povinnosť voči Lozornu a Lozorňanom konať tak, aby projekt v navrhovanej podobe a na navrhovanom mieste bol prehodnotený. Zo strany vedenia obce bol zástupcom spoločnosti MAN prezentovaný názor, že bezvýhradný rešpekt k vôli občanov a ich záujmom povedie k upokojeniu situácie a že nejestvuje žiaden záujem v budúcnosti ohľadom prípadného obdobného projektu v identickej lokalite zvýhodňovať kohokoľvek iného.

Pokiaľ sa týka prebiehajúceho územného konania - počas plynutia odvolacej lehoty má každý z účastníkov konannia sa právo k rozhodnutiu vyjadriť, pričom s každým takýmto podaním bude nakladané v súlade s platným právom a s rešpektom k jeho obsahu.

 

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 12.12.2018

Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných

OšípanáDňa 6. novembra 2018 vydala Európska komisia (EÚ) Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669, v ktorom sa uvádza, že výnimka z registrácie chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu, udelená rozhodnutím 2006/80/ES sa pre vymenované členské štátv vrátane Slovenskej republiky ruší.
Všetky chovy ošípaných - teda aj tie, v ktorých chovajú len jednu ošípanú pre vlastnú spotrebu, musia byť podľa uvedenej legislatívy zaregistrované, tak ako ostatné chovy v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (CEHZ)!
Registráciu chovu je možné vykonať na RVPS Senec v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 15:00 hod. na adrese: Svätoplukova 50, 903 01 Senec.
V prípade nejasností kontaktujte RVPS Senec - telefón: 02/45926212.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 06.12.2018

Príprava nového územého plánu obce Lozorno

Obec LozornoMilí Lozorňania,

venujte prosíme pozornosť tejto výzve a zapojte sa aj osobne do príprav nového územného plánu. Lozorno je dnes svojou polohou atraktívna obec a záujem o ňu, bývanie a podnikanie v nej nepochybne rastie, čo sprevádza aj búrlivý územný a stavebný rozvoj obce. Preto je teraz ten čas, kedy by sme všetci mali venovať pozornosť plánovanému územnému vývoju a projektom výstavby v obci a vyjadriť svoj názor na to v akej dedine a v akom prostredí chceme žiť, ako sa má Lozorno ďalej rozvíjať, čo by sme radi v obci mali a čomu by sme naopak radi bránili.

Celý článok

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 20.01.2017

82 kB OZ Wellgiving v spolupráci s obcou Lozorno srdečne pozýva na

STRETNUTIE S OBČANMI A NEZISKOVÝMI ORGANIZÁCIAMI V LOZORNE

Je niečo, čo v Lozorne chýba a máte nápad, ako to zmeniť? Vedeli by ste priložiť ruku k dielu a zapojiť viacerých? Alebo vytvoriť niečo v prospech mnohých, aby sa v Lozorne žilo krajšie, veselšie, zelenšie? Môže to mať byť niečo „drobné stavebné“, infraštruktúrne, kultúrne alebo sociálneho charakteru... 

Každý nápad, názor je dôležitý! Lozorno sa vydáva na cestu k občianskej participácii a uvíta každú iniciatívu od jednotlivca, skupiny ľudí či organizácie. Každý občan Lozorna bude môcť rozhodovať o smerovaní obce a o tom, ako sa budú rozdeľovať verejné zdroje. Na prvom plánovanom verejnom stretnutí môžete svoje nápady zdieľať, inšpirovať sa, či vyjadriť svoj názor.

Dôležitá je aj účasť zástupcov lozornianskych organizácií a ich vlastné vízie smerovania. 

Príďte 22. marca o 18:00 hod. do CK Lozorno. Tešíme sa! 

Participáciu občanov v Lozorne možno realizovať i vďaka podpore EÚ - ESF a OP EVS.  

 121 kB

Kategória: Oznamy obce.

Portál elektronických služieb obce Lozorno

Najnovšie dokumenty

VZN č. 8/2020 o podmienkach vedenia psov na území obce Lozorno a o odchyte túlavých a zabehnutých psov na úuzemí obce Lozorno
PDF [763.58 KB]
VZN č. 09/2020 o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2019 o zákaze niektorých činností na území obce Lozorno
PDF [521.46 KB]
VZN č. 10/2020 o záväznom stanovisko obce Lozorno k investičnej činnosti v obci Lozorno
PDF [413.43 KB]
VZN č. 11/2020 o pravidlách vykonávania rozkopávkových prác na území obce Lozorno
PDF [1 MB]
Zmluva GDPR - MG GDPR, s.r.o.
PDF [271.67 KB]

  Projekty EÚ

  Dokumenty OZ

Zvukový záznam zo zasadnutia OZ 21.10.2020
254 MB
Uznesenia OZ zo dňa 21.10.2020
pdf [631.24 KB]
Zvukový záznam zo zasadnutia OZ 12.08.2020
MP3 173 MB

  Dôležité telefónne čísla

Obecný úrad
+421 (2) 6920 4311

Obecná polícia
+421 918 411 583

Hlásenie požiaru
+421 (2) 6596 8804
+421 905 912 976
+421 907 119 482

Lozorno, s. r. o.
+421 948 522 506
+421 (2) 6920 4320
poruchy vody,
kanalizácie a iné

Napíšte nám

Ochrana pred robotmi:
Siedmy mesiac v roku je

  LOZORNO spol. s r.o.

Banner - linka na web Lozorno spol. s r.o.

  Galéria

  Región Záhorie

BANNER Bratislavskeho samosrpavneho kraja

  Aké bude počasie

Platená inzercia