Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

 • en
 • Na začiatok

  Subnavigácie

  Samospráva

  Verejné obstarávanie

  Obecné zastupiteľstvo

  Zmluvy, objednávky, faktúry

  Strategické dokumenty

  Voľby


  Na začiatok

  Samospráva » Odd. životného prostredia a odpadového hospodárstva

  Obecné kompostovisko

  Od 8. júna 2011 je v prevádzke OBECNÉ KOMPOSTOVISKO, ktoré sa nachádza na PD Lozorno, je označené informačnými tabuľami - šipkami (vchod z južnej strany areálu pri železničnej trati).

  Na obecnom kompostovisku sa môžu kompostovať len biologické odpady odpady zo záhrad (lístie, drevná štiepka, slama, seno, čerstvá tráva, zvyšky z ovocia a zeleniny). Jedná sa výlučne o biologické odpady rastlinného pôvodu, ktoré vznikajú pri údržbe verejnej alebo súkromnej zelene a pri pestovaní plodín v záhradách.

  Biologický odpad zo záhrad Vám na obecnom kompostovisku prevezme poverený pracovník.
  Na obecnom kompostovisku sa nesmú kompostovať odpady živočíšneho pôvodu, odpady z ČOV, žúmp a septikov.
  Obecné kompostovisko je otvorené počas roka v stredu od 15,00 do 18,00 a v sobotu od 9,00 do 15,00 hodiny.

  Prevádzková doba

  Streda : 15,00-18,00 h
  Sobota : 09,00-15,00 h.

  Na začiatok


  Obec Lozorno 2020