Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

 • en
 • Na začiatok

  Subnavigácie

  Samospráva

  Verejné obstarávanie

  Obecné zastupiteľstvo

  Zmluvy, objednávky, faktúry

  Strategické dokumenty

  Voľby


  Na začiatok

  Projekty EÚ – Rozšírenie kapacity ČOV Lozorno

  Rozšírenie kapacity ČOV Lozorno

           

  Tento projekt je spolufinancovaný Kohéznym fondom

  Názov projektu: Rozšírenie kapacity ČOV Lozorno
  Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia

  Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
  Spolufinancovaný: Kohéznym fondom
  Prioritná os: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
  Cieľ: Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ
  Oblasť intervencie: Čistenie odpadových vôd
  Termín realizácie: 03/2016 - 12/2016
  Plánované celkové náklady: 341.804,34 EUR
  Výška NFP: 324.714,12 EUR
  Spolufinancovanie obcou: 17.090,22 EUR

  Cieľ projektu:
  Cieľom realizácie projektu je zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciach nad 2000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ. Hlavnou aktivitou projektu je čistiareň odpadových vôd, ktorá je dopĺňaná podpornou aktivitou.
  Stavebným zámerom čistiarne odpadových vôd je ekologická vodná stavba, ktorá má charakter rekonštrukcie a intenzifikácie. Zahŕňa v sebe dodávku nového strojno-technologického zariadenia a intenzifikáciu kalového hospodárstva jestvujúcej ČOV dobudovaním stupňa odvodnenia kalu. Predmetom projektu je teda zvýšenie kapacity čistiarne odpadových vôd v obci Lozorno s cieľom zvýšiť počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych vôd.
  Realizácia projektu priaznivo vplýva na ochranu kvality životného prostredia celej obce, a to na základe zabránenia úniku výparov čpavku do ovzdušia, nakoľko novoinštalované zariadenia nebudú produkovať cudzorodý zápach. Zlepšia sa životné podmienky pre vodnú flóru a faunu v recipiente Suchý potok.

  Rozšírenie kapacity ČOV - fotogaléria

   

  Počet fotografií: 5

  Šipka na začiatokŠipka späť Strana 1/1

  Foto 150_101.jpg
  Foto 150_102.jpg
  Foto 150_103.jpg
  Foto 150_104.jpg
  Foto 150_105.jpg

  Šipka na začiatokŠipka späť Strana 1/1

  Na začiatok


  Obec Lozorno 2019