Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

 • en
 • Na začiatok

  Subnavigácie

  Samospráva

  Verejné obstarávanie

  Obecné zastupiteľstvo

  Zmluvy, objednávky, faktúry

  Strategické dokumenty

  Voľby


  Na začiatok

  Verejné obstarávanie – Profil verejného obstarávateľa

  Profil verejného obstarávateľa

  Obec Lozorno je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

   

  Verejný obstarávateľ: Obec Lozorno
  Sídlo: Hlavná 1, 900 55 Lozorno
  Štatutárny zástupca: Ľuboš Tvrdoň, starosta
  E-mail: starosta@lozorno.sk
  Telefón: +421 905 530 623
  Kontaktná osoba: Ing. Šefčíková Dana
  Tel: +421 2 6920 4360
  E-mail: sefcikova@lozorno.sk

  Bankové spojenie: PRIMA banka
  Číslo účtu: 320 374 7001/5600
  IČO: 00304 905
  DIČ: 2020 643669
  DPH: Obec Lozorno nie je plátcom DPH

  Zadávanie zákaziek zabezpečuje obec Lozorno v zmysle zákona č.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby.

  Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

 • zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke www.simap.eu.int a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
 • zákazky podlimitné, zverejňované on-line na web stránke obce Lozorno, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
 • Podľa § 24 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ používa postupy vo verejnom obstarávaní:

 • verejná súťaž
 • užšia súťaž
 • rokovacie konanie
 • súťažný dialóg
 •  

   

  Na začiatok


  Obec Lozorno 2020