Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

 • en
 • Na začiatok

  Subnavigácie

  Občan

  Školstvo

  Ako vybaviť

  Servis pre občana


  Na začiatok

  Školstvo – Základná umelecká škola

  Súkromná základná umelecká škola

  tel.: 0905 951 384

  Súkromná základná umelecká škola začala svoj prvý školský rok 1.9.2004 na základe rozhodnutia MČ SR, ktoré ju zaradilo do siete škôl. Od septembra 2016 má SZUŠ sídlo v Lozorne - Centre kultúry s elokovanými pracoviskami v obciach Zohor, Láb, Pernek a Kuchyňa

  Našim cieľom a poslaním je poskytnúť deťom základné umelecké vzdelanie priamo v obciach v ktorých žijú, a tak pomôcť odľahčiť starosť rodičov s cestovaním do umeleckých škôl v mestách. Umelecká škola ponúka príležitosť objavovať talenty a možnosť rozvíjať umelecké schopnosti detí nielen v Lozorne ale aj ďalších obciach na Záhorí.

  Štúdium na škole je v troch odboroch: (hudobný, výtvarný, tanečný) určené deťom vo veku od 5 do 18 rokov, tiež ponúkame možnosť štúdia pre dospelých. SZUŠ poskytuje základný stupeň umeleckého vzdelávania podľa platných učebných osnov MČ SR.

  V súčasnosti študuje na Súkromnej základnej umeleckej škole 336 žiakov. Naši žiaci sa prezentujú na verejných koncertoch, vernisážach, spoločenských udalostiach v jednotlivých obciach a zapájajú sa do regionálnych, celoslovenských aj medzinárodných súťaží. Tým, ktorým umenie prirástlo k srdcu pokračujú v štúdiu na stredných a vysokých umeleckých školách.

  Zriaďovateľ školy: Mgr. Art Peter Vrbinčík Art.D

  Riaditeľ školy: Mgr. Art Peter Vrbinčík Art.D

  Pedagógovia:

   

  hra na klavíri: Mgr. Art Silvia Vizváryová Art.D, Mgr. art. Daniela Nagy,

  Mgr. Art Jozef Vizvári

  hra na husliach: Mgr. art. Blanka Pavlovičová PhD., Adriana Vrbinčíková,

  Mgr. Art Peter Vrbinčík Art.D, Lukáš Michálik DiS. art

  hra na akordeóne: Edita Gerbocová

  hra na gitare: Mgr. art. Michal Slezák, Mgr. art. Július Šoška,

  Mgr. Art Peter Vrbinčík Art.D

  hra na dychové nástroje: Mgr. Mgr. art Jarmila Jurášová Šteigerová,

  Mgr. Martin Kelečeni, Mgr. art. Ján Slezák

  výtvarný odbor: Ing.arch. Mgr. art. Liana Rosinová, PhD., Lucia Haráková,

  Mgr.art. Ľuba Kainová

  tanečný odbor: Victoria Tornyai DiS.art    

   

  Na začiatok


  Obec Lozorno 2020