Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

 • en
 • Na začiatok

  Subnavigácie

  Občan

  Školstvo

  Ako vybaviť

  Servis pre občana


  Na začiatok

  Školstvo – Materská škola

  Zrnká spomienok

   

  Zrnká spomienok Materskej školy

  19.09.2019 | Upr.: 04.02.2020

  Materská škola

  Materská škola
  Orechová 19
  900 55 Lozorno
  tel.: 02/659 682 28

  Oznam o zápise do MŠ Lozorno

  Riaditeľka MŠ v Lozorne oznamuje rodičovskej verejnosti, že na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR podávanie žiadostí do MŠ na šk. rok 2020/2021 bude prebiehať od 30.4. do 31.5.2020. Z dôvodu prevencie šírenia vírusov a eliminácie priameho styku medzi ľuďmi je potrebné žiadosť stiahnuť z internetovej stránky www.lozorno.sk - Školstvo -  Materská škola. Vyplnenú žiadosť poslať poštou, vhodiť do poštovej schránky na bránke MŠ alebo poslať scan na emailovú adresu ms.lozorno@gmail.com. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt. Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt. Pred dátumom 30.4.2020 sa žiadosti o umiestnenie neprijímajú.

  Prednostne sa budú prijímať deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou. V prípade zvýšeného  záujmu o umiestnenie dieťaťa v MŠ, budú uprednostnené deti:

  a) ktoré sú v starostlivosti osamelého zákonného zástupcu

  b) ktorých obidvaja rodičia sú zamestnaní

  c) dieťa aj rodičia majú trvalý pobyt v Lozorne

  d) ktoré majú viac ako jedného súrodenca vo veku do 5 rokov

   

  Jana Uhliarová, riad. MŠ


   

   

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  Rodičovské združenie pri MŠ v Lozorne sa aj tento rok uchádza o 2 % z Vašej ročnej dane.

  Za Vašej výraznej pomoci sa nám darí skvalitňovať a obnovovať materiálno - technické vybavenie materskej školy. Preto opätovne prosíme všetkých dobrých ľudí, rodičov a priateľov školy, aby aj tento rok využili jedinečnú príležitosť a svojimi 2% z dane z príjmu za rok 2019 nám pomohli skvalitňovať prostredie interiéru a exteriéru školy. Prosíme Vás, oslovte známych vo svojom okolí o darovanie 2% pre našu MŠ. Ďakujeme, že nás podporíte!

  Vaše detičky, rodičia a učitelia

  Tlačivá (v prílohe nižšie) - Vyhlásenie (podpísané) a Potvrdenie môžete priniesť do materskej školy do 21.4.2020 alebo odniesť, poslať na Daňový úrad Malacky do 30.4.2020. Údaje aj pre právnické osoby, ktoré majú záujem poukázať 2% z dane nášmu združeniu:
  Názov: SRRZ - RZ pri Materskej škole

  Sídlo: Orechová 902/19, 900 55  Lozorno

  Právna forma: Občianske združenie

  IČO: 173196170293

   

  Dokumenty na stiahnutie:

   

  Fotogaléria MŠ

   Rekonštrukcia Materskej školy v roku 2011

   

   Rekonštrukcia Materskej školy v roku 2012

  Zmluvy, faktúry, objednávky MŠ

  Zverejnené zmluvy, faktúry, objednávky MŠ Lozorno

  Podporte nás 2% z dane

  Prispejte 2% z vašich daní na vylepšenie a skrášlenie prostredia pre našich najmenších.
  Za podporu a pochopenie ďakujeme - MŠ a Rodičovské združenie pri MŠ.

   

  Na začiatok


  Obec Lozorno 2020