Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

 • en
 • Na začiatok

  Subnavigácie

  Obec

  Záchranné a ochranné zložky

  Lozorno spol. s r.o.

  Farnosť


  Na začiatok

  Záchranné a ochranné zložky – Civilná ochrana

  Civilná ochrana obyvateľstva

  Úlohy a opatrenia obce na úseku civilnej ochrany (CO) obyvateľstva.


  Varovné signály CO

 • Všeobecné ohrozenie - varovanie obyvateľstva pri ohrození alebo pri vzniku MU (mimoriadna udalosť) - 2 minútový kolísavý tón sirén (vojnový stav, počas vojny, ohrozenie v prípade vzdušného napadnutia územia štátu)
 • Ohrozenie vodou - varovanie obyvateľstva pri ohrození ničivými účinkami vody - 6 minútový stály tón sirén
 • Koniec ohrozenia - 2 minútový stály tón sirén bez opakovania
  (koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov MU (mimoriadnej udalosti)
 • Za plnenie úloh civilnej ochrany zodpovedá v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov obec.

  Rozhodnutie OÚ Malacky

  Obvodný úrad Malacky, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia rozhodol o povinnosti obce Lozorno v prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie a evakuácie zabezpečiť evakuáciu osôb. Kompletná informácia v PDF dokumente.

  21.06.2011 | Upr.: 20.02.2012

  Na začiatok


  Obec Lozorno 2020