Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

 • en
 • Na začiatok

  Subnavigácie

  Centrum kultúry

  Fotogaléria CK

  Spolky a občianske združenia

  Zoznam spolkov

  Šport


  Na začiatok

  Zoznam spolkov – Poľovné združenie Podhorie

  Poľovné združenie Podhorie

  Rok 2011 je pre našu spoločnosť veľmi významný. Touto cestou by sme chceli zablahoželať našim milým oslávencom.


  Poľovnícke združenie, všetkým týmto členom praje ku ich okrúhlym narodeninám všetko najlepšie. Veľa zdravia, šťastia, pokoja, lásky a hlavne veľa, veľa poľovníckych zážitkov v našom peknom chotári.

  PZ Podhorie Lozorno.

  História výkonu poľovníctva

  je bytostne spätá so vznikom ľudstva, kedy jediným zdrojom obživy boli lesné plody a prípadne divo žijúca zver.

  Za Rakúsko - Uhorska výkon práva poľovníctva v obci Lozorno mali v prenájme páni z Viedne, medzi ktorými boli i dvaja, traja väčší miestny sediaci. Tento stav trval až do roku 1918. Po vzniku prvej ČSR boli prevádzané licitácie -verejné dražby- kto ponúkol viac ten sa stal prenajímateľom. Podľa vtedy platných predpisov trval 6. rokov. Do prenájmu bola daná iba časť revíru, lebo na pozemky okrajových lesov a časť pola si nárokoval gróf Károly, majiteľ kaštieľa v Stupave. Postupne si revír prenajímali Lozornania ako Vandeš Karovič, František Štefan, Rudolf Ivák, Karovič Štefan, Drahoš Milan, Sabo Rudolf, Karovič Jozef, Minarovič Štefan, Simeon Hájek a ďalší. Od roku 1942 až do roku 1947 si revír v dražbe prenajal obchodník z Bratislavy Jozef Šimek. V roku 1948 si ho prenajali majitelia píli v Lozorne Vít Nešpor a Ladislav Lutonský.

   
  Po februárových udalostiach v r. 1948 poľovníctvo prešlo do rúk v plnej miere pracujúcej triede. Vytvorila sa nová spoločnosť s členmi: Vít Nešpor, Ladislav Lutonský, Imrich Hrica, Michal Mikulášek, Jozef Karovič, Rudolf Vasek, Ján Drahoš  Vendel Hrica, Ján Masarovič, ing Štefan Hájek, Ján Horvát a Štefan Valent.

  Činnosť poľovného združenia.

  Našou prioritou je ochrana zvery. Každý rok zabezpečujeme dostatok krmiva na zimne prikrmovanie. Väčšinou sa jedná o jadrové a objemové krmivo. Nezabúdame však ani na soľ, ktorej máme vždy dostatok v zásobe. Zúčastňujeme sa na rôznych brigádach, ako sadenie stromčekov, čistenie okolia od odpadkov, strážne služby podľa potreby miestneho družstva či urbariátu.

  Každý rok usporiadame už tradičný poľovnícky ples a svätoHubertovskú omšu v miestnom kostole. Tento rok sme vďaka pánovi Šimkovi a Haramiovi Jánovi postavili v Hlbokej doline nový drevený Ferenčíkov kríž. Ten nám požehnal a odslúžil pri ňom svätú omšu dôstojný pán farár Zahradník. Tri krát do roka organizujeme poľovačku na drobnú a diviačiu zver. Členovia združenia v priebehu celého roka svojou prítomnosťou v revíry zároveň monitorujú stav okolitých lesov, čo sa týka požiarov a rôznych nekalých činností ako pytliactvo a krádeže.

  Sviatok svätého Huberta

  Tak ako každý rok aj tento, naše združenie zorganizovalo na počesť sv. Huberta sv. omšu. Aby to dobre prebehlo, muselo sa všetko dobre naplánovať. Tu sa osvedčil organizačný cit poľovného hospodára Ing. Bohuša Kuľhu a predsedu Ľuboša Haramiu.

  Dobrý guláš je základ, tak ten bol zverený do rúk guláš majstra pána Pavla Húbeka a veru ozaj bol dobrý, lebo každý si naložil aj dva krát. O zver na obetu a jej aranžovanie na nosítka sa postarali Osuský Peter, Rusnák Štefan a Ing. Mikulášek Pavol.

  Svätá omša sa začala o 10.30. hod v miestnom kostole. Príchod poľovníkov do chrámu bol zahájený slávnostným trúbením fanfár z lesných rohov, trubačov zo Slovenskej Filharmónie, ktorý nás svojim umením sprevádzali počas celej omše. Pán farár mal peknú kázeň v ktorej nezabudol vyzdvihnúť sv. Huberta patróna poľovníkov, starostlivosť o zver a ochranu prírody. Túto peknú slávnosť sme ukončili príjemným posedením na fare, kam sme boli všetci pozvaní.
  Svätú Hubertovskú omšu dňa 7. 11. 2010 celebroval dôstojný pán farár Záhradník.  

  Správa o odstránení skládky

  Dotácia BSK na likvidáciu nelegálnych skládok odpadu v poľov. revíroch - správa o odstránení skladáky v k. ú. Lozorno.,

  PZ „Podhorie" zorganizovalo brigádu dňa 28.10.2012 na odstránení divokej skladky odpadu v k.ú. Lozorno - časť Hlboká dolina. Táto lokalita bola vybraná spolu so starostom obce Lozorno, nakoľko táto časť patrí do poľovného revíru PZ Podhorie. Na odstránení skládky
  odpadu sa zúčastnili členovia PZ ako aj kandidáti nášho PZ v počte 15 členov a kandidátov.,Odpad bol (cca 1 traktorová vlečka) likvidovaný cez Obecný úrad na miestnej skládke odpadu v Lozorne.

  O akcii bude verejnosť informovaná formou písomnej správy
  a fotodokumentácie zverejnenej v obecnom „Lozorňanskom spravovaji, ako aj zverejnením fotodokumentácie na verejnej tabuli na OÚ Lozorno.

  S pozdravom „Lovu zdar" !

  Ján Haramia - predseda PZ „Podhorie"

  List na stiahnutie

  Pozrite si vo fotogalérii zábery z brigády.

  Členovia poľovného združenia

  Terajšie poľovné združenie má 20 členov.

  Výbor poľovného združenia
  Predseda
  Ľubomír Haramia

  Hospodár
  Ing Bohuš Kuľha

  Tajomník
  Štefan Rusnák

  Fin. hospodár
  Jozef Brunovský

  Kynologický referent
  Vladimír Fabián

  Podpredseda, strelecký referent
  Štefan Ivák

  Kultúrny referent
  Peter Osuský

  Predseda revíznej komisie
  Ing Pavol Mikulášek

   

  Členovia poľovného združenia:

  Karovič Anton
  Šimek Igor
  Peschl František
  Horvát Vladimír
  Ing Dobrovodský Ján
  Brunovský Ľubomír
  Hlávek Karol, Húbek Pavol, Mezzei František, Haramia Ján
  Ivák Martin
  Pružinský Pavol.

  Fotogaléria Poľovného združenia Podhorie

   

  Počet fotografií: 9

  Šipka na začiatokŠipka späť Strana 1/1

  Foto Polovnici_0001.jpg
  Foto Polovnici_0002.jpg
  Foto Polovnici_0003.jpg
  Foto Polovnici_0004.jpg
  Foto Polovnici_005.jpg
  Foto odstranenie-skladky1.jpg
  Foto odstranenie-skladky2.jpg
  Foto odstranenie-skladky3.jpg
  Foto odstranenie-skladky4.jpg

  Šipka na začiatokŠipka späť Strana 1/1

  Na začiatok


  Obec Lozorno 2020