Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

 • en
 • Na začiatok

  Subnavigácie

  Samospráva

  Obecné zastupiteľstvo

  Verejné obstarávanie

  Zmluvy, objednávky, faktúry

  Strategické dokumenty

  Voľby


  Na začiatok

  Samospráva – Kontrolór obce

  Kontrolór obce

  Adresa:
  Hlavná 1
  900 55 Lozorno
  E-mail: severova@lozorno.sk

  Hlavným kontrolórom obce je od 4. 1. 2016 Ing. Anna Ševerová.

   

  Smernica o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

  Vnútorná smernica obce Lozorno o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

  Zásady kontrolnej činnosti

  Zásady kontrolnej činnosti obce Lozorno

   
  VloženéNázovLinkaPríloha 1Príloha 2
  21.01.2020 Správa o výsledku vykonanej kontroly stavu a vývoja dlhu obce Lozorno k 31.12.2018 - pdf    [358.7 KB] -
  21.01.2020 Správa o výsledku vykonanej kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2018 - pdf    [352.61 KB] -
  21.01.2020 Odborné stanovisko Hlavnej kontrolórky obce Lozorno k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 a k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2021 - 2022 - pdf    [294.33 KB] -
  21.01.2020 Správa o výsledku vykonanej kontroly plnenia príjmov a čerpania výdavkov v rozpočtovej organizácii obce ZŠ Lozorno k 30.03.2019 - pdf    [312.99 KB] -
  20.11.2019 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Lozorno na I. polrok 2020 - pdf    [227.43 KB] -
  28.06.2019 Stanovisko k záverečnému účtu obce Lozorno za rok 2018 - pdf    [478.28 KB] -
  28.06.2019 Správa o výsledku vykonanej kontroly - daň z ubytovania obce za rok 2018 - pdf    [294.56 KB] -
  10.05.2019 Správa o vykonaných kontrolách hlavnej kontrolórky za rok 2018 - pdf    [630.88 KB] -
  10.05.2019 Správa o výsledku vykonanej kontroly poskytnutých a vyúčtovaných dotácií z rozpočtu obce za rok 2018 - pdf    [564.13 KB] -
  10.05.2019 Správa o výsledku vykonanej kontroly uplatňovania základnej finančnej kontroly na OÚ 2018 - pdf    [457.38 KB] -
  10.05.2019 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Lozorno na II. polrok 2019 - pdf    [74.53 KB] -
  07.02.2019 Správa o vykonaných kontrolách HK Obce Lozorno za rok 2018 - pdf    [408.58 KB] -
    Plán kontrolnej činnosti HK na I.polrok 2019 - pdf    [281.07 KB] -

  Na začiatok


  Obec Lozorno 2020