Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

 • en
 • Na začiatok

  Subnavigácie

  Obecné zastupiteľstvo

  Zmluvy, objednávky, faktúry


  Na začiatok

  Zoznam uznesení

  Mimoriadne zasadnutie OZ dňa 09. 06. 2010

  Bol prerokovaný jeden bod, ku ktorému poslanci nemali pripomienky. MVDr. Bečár V. konštatoval, že rokovanie k tomuto bodu je bezpredmetné vzhľadom na skutočnosť, že po poslednej novele Zákona o obecnom zriadení, účinnej od 1.4.2010 je v kompetencii starostu menovanie a odvolávanie prednostu, ako aj vydávanie organizačného poriadku. Poslancami nebol prednesený žiaden návrh na vydanie uznesenia.

  Zoznam uznesení

  Na začiatok


  Obec Lozorno 2020