Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

 • en

 • Na začiatok

  Úvod

  Portál elektronických služieb obce Lozorno

  https://lozorno.esmao.sk

  Najnovšie dokumenty

  Obj 19/01/2019 - Predkolaudačná kontrola hydrantov na vodovode na Športovom nám. V Lozorne. Dodávateľ: PO - PROJEKT SK s.r.o.
  pdf [37.49 KB]
  Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lozorno
  pdf [251.18 KB]
  Obj 14/01/2019 - Inžinierska činnosť. Dodávateľ: TREND-ING Sk, s.r.o.
  pdf [33.39 KB]
  Obj 15/01/2019 - Prenájom techniky. Prenajímateľ: Obec Zohor
  pdf [234.11 KB]
  Obj 016/01/2019 - Studená obalená zmes. Dodávateľ: DOPRA-ViA, a.s.
  pdf [247.28 KB]

  Zverejnené faktúry
  Zverejnené zmluvy
  Zverejnené objednávky
  obce Lozorno

  Zverejnené zmluvy,
  faktúry, objednávky
  MŠ Lozorno

  Linka na cintoriny.sk

  AKTUÁLNE OZNAMY

  Plán využitia VVP Kuchyňa

  Plán využitia výcvikových a ubytovacích zariadení Vojenského výcvikového priestoru Kuchyňa na mesiac máj 2019

  Kategória: Nezaradená. Dátum zverejnenia: 24.04.2019


  Plán činnosti vo VO Záhorie

  Plán činnosti vo VO Záhorie na mesiac máj 2019.

  Kategória: Nezaradená.


  Ospravedlnenie

  Obecné zastupiteľstvo v Lozorne spolu so Starostom obce Lozorno vyjadrujú týmto v mene Obce Lozorno poľutovanie nad spôsobom, úkonmi, vyjadreniami  a skutočnosťami, ktoré sprevádzali ukončenie pracovnoprávneho vzťahu Obce Lozorno s obyvateľkou obce Lozorno a dlhoročnou pracovníčkou tunajšieho obecného úradu pani Vlastou Hubkovou  zo strany predchádzajúceho Starostu obce Lozorno pána Ľubomíra Húbeka. Sme presvedčení, že konanie bývalého starostu obce vážne poškodilo nielen pani Vlastu Hubkovú, ale aj našu obec.  Vyjadrujeme našu spoločnú  vôľu prebiehajúci súdny spor, v ktorom je Obec Lozorno v postavení strany žalovanej,  ukončiť čo najrýchlejšie zmierom a dohodou a odvrátiť tak tiež  hroziace vysoké škody, pričom vyjadrujeme svoje poďakovanie pani Vlaste Hubkovej za jej ústretovosť v rokovaniach. Je nám ľúto, že za zvolený postup musíme  teraz  niesť zodpovednosť  my i všetci obyvatelia našej obce.  Tento prípad považujeme za  smutnú  ukážku zlyhania bývalého vedenia Obce Lozorno, jej starostu a jej obecného zastupiteľstva v ich  základnej úlohe zabezpečiť dodržiavanie práva, garantovať spravodlivosť a pristupovať ku každému zamestnancovi obce Lozorno a ku každému jej obyvateľovi  s úctou a rešpektom. Pani Vlaste Hubkovej sa týmto v mene Obce Lozorno s plnou vážnosťou  ospravedlňujeme a zároveň vyjadrujeme svoj záväzok konať aj v budúcnosti tak, aby sa podobné prípady už nezopakovali.

  Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 23.04.2019


  Zasadnutie obecného zastupiteľstva

  Starosta obce Lozorno v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov týmto  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lozorno, ktoré sa bude konať  dňa 23.04.2019 (utorok) o 17,00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno s nasledovným programom.

   

  Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 18.04.2019


  Zámer prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Lozorno

  Obec Lozorno v súlade s ustanoveniami zákona SNR č. 138/1991 Zb. a majetku obcí v znení neskorších predpisov a platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Lozorno  zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Lozorno formou priameho nájmu. Viac informácií v prílohe vo formáte PDF.

  Kategória: Oznamy obce.


  Zámer prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Lozorno

  Obec Lozorno v súlade s ustanoveniami zákona SNR č. 138/1991 Zb. a majetku obcí v znení neskorších predpisov a platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Lozorno  zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Lozorno formou priameho nájmu. Viac informácií v prílohe vo formáte PDF.

  Kategória: Oznamy obce.


  Jazda sezónnych vlakov Záhorska Ves - Plavecké Podhradie

  Cestovný poriadok sezónnych vlakov  Záhorska Ves - Plavecké Podhradie na rok 2019 vo formáte pdf. Začíname 27.4.2019.

  Kategória: Nezaradená.


  Kolaudačné rozhodnutie

  Kolaudačné rozhodnutie - Rekonštrukcia plynovodu UO02677 Lozorno - PE 3. etapa - Liten

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 11.04.2019


  Burza Lozorno

  Veteran Tatra a Army club Lozorno vás pozývajú na

  Veterán burzu a burzu starožitností a náhradných dielov

  v sobotu 4.5.2019 od 6:00 - 13:00 hod. v areáli bývalých kasární Lozorno

  Vstupné: predávajúci 3 €, návštevníci 1 €, deti zdarma

  Plagátik k podujatiu tu:

   

  Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 09.04.2019 | cklozorno


  Výberové konanie na obsadenie funkcie náčelníka Obecnej polície

  Starosta obce Lozorno vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie náčelníka Obecnej polície obce Lozorno. výberové konanie vo formáte pdf.

  Kategória: Nezaradená. Dátum zverejnenia: 05.04.2019


  Roztočíme to spolu - motto kampane Do práce na bicykli 2019

  Lozorno sa tento rok po prvýkrát zaregistrovalo do 6. ročníka národnej kampane Do práce na bicykli 2019.

  Do práce na bicykli sa v máji opäť vydajú tisíce obyvateľov Slovenska, ktorí svojou registráciou v súťaži upozornia na potrebu zlepšenia podmienok pre cyklistov v mestách a obciach a zvýšenia tolerancie zo strany motorizovaných účastníkov premávky.

  V rámci kampane budú môcť zamestnanci lokálnych firiem počas mesiaca máj súťažne dochádzať do práce na dvoch kolesách. Môžu sa tak pripojiť k stovkám firiem a organizácií po celom Slovensku (minulý rok skoro 1400!), ktoré svojou účasťou zlepšia pracovnú klímu zamestnancom, ich fyzickú aj duševnú kondíciu, spokojnosť, a tým aj svoje vlastné podnikanie.

  Pridajú sa tak k obrovskému pelotónu, ktorý zabojuje o atraktívne ceny v podobe elektrického bicykla, elektrokolobežky či skladacích bicyklov. Okrem toho účastníci podporia svoju obec aj v súťaži o cyklostojiská s verejnými cyklopumpami, ktoré poputujú do 5 aktívnych samospráv.

  Viac informácií sa dozviete tu:

  Plagátik k podujatiu tu:

  Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 03.04.2019 | cklozorno


  Divadelná komédia KUMŠT

  3.5.2019 (piatok) o 19:00 hod. v Centre kultúry Lozorno

  Divadelná hra preložená do 35 jazykov a ocenená niekoľkými svetovými cenami patrí bezpochyby medzi najúspešnejšie komédie súčasnej francúzskej dramatičky YASMINY REZA. Škodoradosť najväčšia radosť? Kamaráti navždy alebo ako blízko je od priateľstva k nenávisti? Komédia plná humorných situácií ale aj dramatických zvratov dýcha atraktívnosťou aj vďaka skvelému hereckému obsadeniu Csongor Kassai, Martin Mňahončák a Gregor Hološka. 

  Vstupné: 13 Eur

  Predpredaj vstupeniek v CK Lozorno a reštaurácii Zorno.

  Plagát k podujatiu tu:

  Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 02.04.2019 | cklozorno


  Program na mesiac apríl

  Prehľad podujatí v Lozorne v apríli 2019

  Plagátik tu:

  Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 02.04.2019 | cklozorno


  Remeselnícky jarmok Lozorské všelico

  Pozývame vás na domáci remeselnícky jarmok LOZORSKÉ VŠELICO

  v sobotu 27.4.2019 od 12:00 - 18:00 hod. v areáli ŠK Lozorno.

  Predstavia sa vám miestni remeselníci, umelci, cukrári a iní šikovníci. O občerstvenie a program je postarané. Budú pripravené aj aktivity a hry pre deti. V rámci jarmoku bude tiež prebiehať akcia „Daruj alebo vezmi si knihu" a fotosúťaž „Jarná krása".

  Program: Mažoretky SOFFI Lozorno, Detský folklórny súbor STUPAVJÁNEK, mužský spevácky zbor ENEM TAK a skupina NOTEČKA RADA DURĎOVIČA.

  Plagát k podujatiu tu:

  Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 02.04.2019 | cklozorno


  Zodpovedne trieďme odpad, má to zmysel!

  Obec Lozorno premiestnila kontajnery na zber plastov a papiera na zberný dvor, ďalšie budú umiestnené na kompostovisku. Dôvodom je nefunkčný systém separovania, dôsledkom ktorého vznikajú pre obec vysoké dodatočné náklady a tiež veľký neporiadok, ktorý sme si sami spôsobovali. Aby bolo triedenie odpadu čo najlepšie, bude posilnený zvoz separovaného odpadu od domu a zberný dvor na vyvezenie zvyšného odpadu je otvorený v stredu 15 – 18 hodín a sobotu 9 – 15 hodín. Teraz ide iba o zodpovednosť každého k vlastnému odpadu a vlastnému prostrediu. Priebežne je tiež čistené Lozorno a jeho okolie od čiernych skládok. Vo väčšine prípadov sa nájde informácia o osobe, ktorá s týmito čiernymi skládkami súvisí. A z takéhoto správania bude vyvodený dôsledok.
  Držím nám palce, aby sme k odpadu začali pristupovať zodpovedne a udržali si konečne čisté Lozorno.

  http://www.triedime.sk/frontend/web/ekostopa/

  Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo.


  Oznam pre predajcov na jarné Lozorské všelico

   

  Ak máte šikovné ručičky a viete vyrobiť pekné vecičky, tak už začnite vyrábať a na našom remeselníckom jarmoku 27.4.2019 môžete predávať... Prihláste sa najneskôr do 12.4.2019 na mail: lozorskevselico@lozorno.sk. Viac info na webovej stránke Lozorna (Dianie v obci): http://www.lozorno.sk/web/src/index.php?lg=sk&pgid=321

  Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 26.03.2019 | starloz


  Výzva na predloženie cenovej ponuky

  Názov zákazky: Spracovanie miezd a súvisiacej agendy. Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz: https://www.tendernet.sk/zakazka?drWeWuLs629qyRd-0CM1e38

  Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

  Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 26.03.2019


  Výzva na predloženie cenovej ponuky

  Názov zákazky: Dodávka elektrickej energie pre obec Lozorno. Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz: https://www.tendernet.sk/zakazka?drWbYg1toHoti9CFvBuFFak

  Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

  Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 26.03.2019


  Sociálna poradňa

  V Klube dôchodcov na Hasičskej ulici č. 10/5 bude obecný úrad poskytovať pre občanov sociálne poradenstvo každý prvý utorok v mesiaci o 10,00 hod. Prvý krát bude Sociálna poradňa otvorená už v utorok 02.04.2019. Touto cestou chceme poďakovať sociálnej komisii vedenej Janou Trnkovou a Márii Demeterovej, ktorá bude spomenutú poradňu viesť.

  Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 25.03.2019


  Zápis detí do MŠ Lozorno na šk. rok 2019/2012

  Riaditeľka MŠ v Lozorne oznamuje rodičovskej verejnosti, že zápis detí do MŠ na šk. rok 2019/2020 prebieha od 02.5. do 17.5. 2019. Žiadosť si môžu záujemcovia vyzdvihnúť v priestoroch MŠ denne v čase od 10.00 do 12.00 hod., túto je potrebné odovzdať do 17.5.2019. Pred dátumom 2. máj sa žiadosti o umiestnenie neprijímajú.

  Prednostne sa budú prijímať deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou. V prípade zvýšeného  záujmu o umiestnenie dieťaťa v MŠ, budú uprednostnené deti:

  a) ktoré sú v starostlivosti osamelého zákonného zástupcu

  b) ktorých obidvaja rodičia sú zamestnaní

  c) dieťa aj rodičia majú trvalý pobyt v Lozorne

  d) ktoré majú viac ako jedného súrodenca vo veku do 5 rokov

  Jana Uhliarová, riad. MŠ

   

  Kategória: Nezaradená. Dátum zverejnenia: 15.03.2019 | cklozorno


  Rozhodnutie o umiestnenie stavby

  Rozhodnutie o umiestnení stavby Sofia Slováková

  Situácia

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 14.03.2019


  Rozhodnutie

  Rozhodnutie o prerušení konania Západoslovenská distribučná, a.s.

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 14.03.2019


  Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja - jar 2019

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva týmto vyzýva na vykonanie celoplošnej jarnej deratizácie (regulácia živočíšnych škodcov) na území všetkých obcí Bratislavského samosprávneho kraja v období od 01.04.2019 do 31.05.2019.

  Viac informácií nájdete TU vo výzve na vykonanie celoplošnej deratizácie

   

   

  Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 05.03.2019


  Zmena umiestnenia kontajnerov na zber plastov a papiera

  Obec Lozorno oznamuje , že začala s premiestňovaním  kontajnerov na separovaný zber plastov  a papiera . Tieto budú po novom  umiestnené  na zbernom dvore  a počas sezóny aj na obecnom  kompostovisku. Na týchto miestach ich obyvatelia obce Lozorno a poplatníci miestneho poplatku za odpad  môžu využívať pre ukladanie vyseparovaného odpadu - papiera a plastov . Rovnako sa s okamžitou platnosťou  zavádza možnosť priniesť separovaný  papier alebo plast v určených vreciach  (modré, žlté) na výmenu za  nové prázdne vrecia. Dôvodom pre toto opatrenie je , že  súčasné umiestnenie kontajnerov na separovaný zber papiera a plastov v obci je nevyhovujúce.  Zo strany dodávateľa  bol starosta obce upozornený, že neustále pretrváva dlhodobý problém vysokej miery zmiešavania separovaného papiera a plastov v kontajneroch s iným odpadom, keď  dochádza k umiestňovaniu  do kontajnerov aj komunálneho  a aj stavebného   odpadu . V súlade s platným zákonom a zmluvou nemalé náklady s ďalším dotrieďovaním tohto odpadu musí  znášať obec z vlastných zdrojov a je nimi tak  zaťažovaná  . Pretrvávanie doterajšej  praxe by viedlo k nutnosti ďalšieho navýšenia poplatku  za odpad o náklady na  dotrieďovania a súvisiacu ďalšiu manipuláciu s ním  , čo by v konečnom dôsledku zaťažilo obyvateľov obce, ktorí už teraz riadne  platia  poplatok za odpad , keďže komunálny odpad v kontajneroch pre plast a papier produkujú nepochybne tí , ktorí za odpad neplatia.  Obec Lozorno plánuje ďalšie opatrenia smerujúce k zlepšeniu a podpore separácie , vrátane  zvýšenia  periodicity  zberu sáčkov z domácností . O ich zavedení bude obec Lozorno priebežne  informovať . Zber skla ostáva nezmenený, kontajnery ostávajú na svojich pôvodných miestach.

  Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 27.02.2019


  Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2018

  Obec Lozorno v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov (ÚV KO ) za rok 2018: ÚV KO  = 16,98 %.

  Kategória: Úradná tabuľa.


  Informácia o vyhlásení volieb do Európskeho parlametu

  Informácie pre voliča k voľbám do Európskeho parlamentu v roku 2019 nájdete TU.

  Kategória: Úradná tabuľa.


  Výkon štátneho požiarneho dozoru- oznámenie

  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám- podnikateľom pôsobiacim na území obce Lozorno, že boli zaradení v roku 2019 medzi subjekty, kde bude vykonaný štátny požiarny dozor. 

  Viac informácií nájdete TU vo formáte PDF.

  Kategória: Oznamy obce.


  Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov

  Predseda komisie OZ Lozorno na ochranu verejného záujmu na základe žiadosti Mgr. Ľuboša Tvrdoňa, starostu obce Lozorno a jeho súhlasu so zverejnením všetkých údajov z oznámenia s výnimkou chránených  osobných údajov ,  plniac tak tiež  povinnosť uloženú mu podľa čl. 7 . ods. 7 Ústavného zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov zverejňuje a sprístupňuje  týmto písomné oznámenie Mgr. Ľuboša Tvrdoňa, starostu obce Lozorno predložené  v súlade s ustanovením čl.7. ods.1. citovaného ústavného zákona podané dňa 31.12.2018 a zároveň informuje, že komisia OZ Lozorno na ochranu verejného záujmu toto oznámenie prerokovala za účasti starostu obce Lozorno  na svojom zasadnutí konanom dňa 10.01.2019   podľa čl.7 ods.6 citovaného ústavného zákona a jednomyseľne rozhodla, že oznámenie  bolo podané riadne a v stanovenej lehote a že   nie sú dané žiadne dôvody pre podanie podnetu na začatie konania v zmysle citovaného ustanovenia, t.j. že nejestvujú žiadne pochybnosti o správnosti a úplnosti podaného oznámenia.

                                Slavomír Beleš, predseda komisie na ochranu verejného záujmu

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 18.01.2019


  Zverejnenie zámeru

  Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce Lozorno z dóvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom nájmu sú nebytové priestory v stavbe - objekte zapísanom na LV Č. 963 - popis stavby garáž vystavanom na pozemku - parcele číslo 8880/904 ‚ ktorých výlučným vlastníkom je Obec Lozorno. Nebytový priestor má podlahovú plochu vo výmere 45 m2 a v súčasnosti sa využíva ako kvetinárstvo.

  Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 11.01.2019


  Zverejnenie zámeru

  Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce Lozorno z dóvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetorn nájmu je nebytový priestor v objekte vedenom na LV Č. 963, k. ú. Lozorno vystavanom na parcele číslo 8880/903 - popis stavby kultúrny dom vo výmere 150 m2 suterén so samostatným vchodom aktuálne využívaný ako posilňovňa.

  Viac informácií nájdete TU vo formáte PDF.

   

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 11.01.2019


  Zverejnenie zámeru

  Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce Lozorno z dóvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom nájmu je nebytový priestor v objekte vedenom na LV Č. 963, k. ú. Lozorno vystavanom na parcele číslo 8880/903 - popis stavby kultúrny dom - podkrovné priestory o výmere 155 m/2 aktuálne využívaný ako prevádzka bowling/kolkáreň.

  Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

   

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 11.01.2019


  Zverejnenie zámeru

  Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce Lozorno z dóvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom nájmu je nebytový priestor v objekte vedenom na LV Č. 963, k. ú. Lozorno vystavanom na parcele číslo 8880/903 - popis stavby kultúrny dom vo výmere 30 m2 podlahovej plochy aktuálne využívaný ako mäsiarstvo.

  Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

   

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 11.01.2019


  Zverejnenie zámeru

  Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce Lozorno z dóvodu hodného osobitného zreteľa. Oplotená časť pozemku vo výmere pozemku 270 m2 zapísaného na LV Č. 963 k. ú. Lozorno‚ parcela číslo 8880/10 v športovom areáli so samostatným vstupom z ulice. Predmetná časť pozemku sa aktuálne využíva ako parkovacie alebo skladovacie plochy.

  Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

   

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 11.01.2019


  Začatie kolaudačného konania

  Začatie kolaudačného konania stavby Rekonštrukcia plynovodu U002677 Lozorno — PE 3. etapa - Liten v rozsahu SO 01 Plynovody, SO 02 Pripojovacie plynovody, SO 03 Odberné plynové zariadenia (OPZ), SO 04 Prepoje a odpoje.

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 09.01.2019


  Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

  Západoslovenská distribučná, a.s. ako poverený správca elektrických sietí na distribúciu elektrickej energie v súlade so Zákonom č. 25112012 Z. z. par. 11 odst. 1 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej len vlastníkov) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZSDIS, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a mých porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa par. 43 Zák. č. 251/2012 Z. z. v platnom znení.

  Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 09.01.2019


  Oprava zrejmej chyby v rozhodnutí obce Lozorno

  Oprava zrejmej chyby v rozhodnutí obce Lozorno č. SÚ-6081201812 zo dňa 07.11.2018

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 08.01.2019


  Rozhodnutie o umiestnení stavby

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 08.01.2019


  Úplné znenie VZN 3/2015 v znení VZN 5/2018

  Úplné znenie VZN 3/2015 v znení VZN 5/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lozorno

  Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 03.01.2019


  Termíny zvozu odpadov

  Termíny zvozu komunálneho odpadu na I. polrok 2019 nájdete tu

  Termíny zvozu separovaného odpadu na rok 2019 nájdete tu

   

  Kategória: Oznamy obce.


  Úprava ordinačných hodín v detskej ambulancii

  Detská lekárka MUDr. Sláviková bude z technických príčin ordinovať v Lozorne každý piatok doobeda od 8 do 11h až do odvolania. Ostatné dni zostávajú bez zmeny.

  Kategória: Rôzne. Dátum zverejnenia: 28.12.2018 | Zmenené: 21.01.2019


  Faktúry za vodné a stočné elektronicky na Váš email

  Vážení občania,

  od 1.1. 2019 Vám dávame možnosť zasielať faktúry za vodné a stočné elektronicky na Váš email.

  V prípade, že máte o túto službu záujem, je potrebné vyplniť formulár na tejto webovej stránke:

  https://goo.gl/forms/6EKpicSfucnbmDG43

  V prípade otázok kontaktujte p. Trochtovú, mobil 0908 955 317

  Lucia Hájniková, Konateľka LOZORNO spol. s r.o.

  Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 21.12.2018


  Územné rozhodnutie o umiestnení stavby a využívaní územia

  Územné rozhodnutie o umiestnení stavby a využívaní územia na stavbu MAN Truck & Bus center Bratislava

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 14.12.2018


  Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2018

  Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lozorno. 

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 14.12.2018 | Zmenené: 28.12.2018


  Stanovisko zo stretnutia so zástupcami spoločnosti MAN

  11.12.2018 sa uskutočnilo rokovanie medzi starostom obce Lozorno a zástupcami spoločnosti MAN s cieľom vyjasnenia aktuálnej situácie ohľadom projekt Man Truck and Bus Center Lozorno, ktorá nastala po tom, ako bolo bývalým starostom vydané príslušné územné rozhodnutie.

  Zo strany MAN bolo pritom tlmočené, že firma MAN vážne vníma vzniknutú situáciu a chce pritom zohľadňovať tiež názor nového vedenia obce Lozorno ako aj občanov Lozorna. Spoločnosť MAN aktuálne vyhodnocuje alternatívy, a to aj také, ktoré by znamenali, že projekt nebude realizovaný v Lozorne. Pre ich vyjasnenie, vyhodnotenie a konečné rokovanie potrebuje firma MAN čas do druhého januárového týždňa 2019 , potom bude jej postoj a rozhodnutie všetkým dotknutým tlmočené.

  Zo strany vedenia obce Lozorno bolo na rokovaní potvrdené, že nesúhlasný postoj nového vedenia obce ako aj väčšiny nových zastupiteľov k projektu, jasne a zreteľne prezentovaný v minulosti, sa nemení a ostáva identický. Zástupcov spoločnosti MAN vedenie obce informovalo o tom, že vedenie obce dnes cíti povinnosť voči Lozornu a Lozorňanom konať tak, aby projekt v navrhovanej podobe a na navrhovanom mieste bol prehodnotený. Zo strany vedenia obce bol zástupcom spoločnosti MAN prezentovaný názor, že bezvýhradný rešpekt k vôli občanov a ich záujmom povedie k upokojeniu situácie a že nejestvuje žiaden záujem v budúcnosti ohľadom prípadného obdobného projektu v identickej lokalite zvýhodňovať kohokoľvek iného.

  Pokiaľ sa týka prebiehajúceho územného konania - počas plynutia odvolacej lehoty má každý z účastníkov konannia sa právo k rozhodnutiu vyjadriť, pričom s každým takýmto podaním bude nakladané v súlade s platným právom a s rešpektom k jeho obsahu.

   

  Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 12.12.2018


  Rozhodnutie o poverení zastupovaním starostu

  Starosta obce Lozorno, Mgr. Ľuboš Tvrdoň týmto v súlade s ustanovením par. 1 3b ods. 1 Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov týmto poverujem pána Mgr. Ladislava Krechňáka, poslanca obecného zastupiteľstva obce Lozorno, zastupovaním starostu obce Lozorno bez obmedzenia v plnom rozsahu pôsobností, oprávnení a kompetencií starostu obce Lozorno.
  Menovaný ako zástupca starostu plní úlohy stanovené zákonom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Rozhodnutie o poverení zastupovaním starostu (PDF dokument)

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 07.12.2018


  Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných

  Dňa 6. novembra 2018 vydala Európska komisia (EÚ) Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669, v ktorom sa uvádza, že výnimka z registrácie chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu, udelená rozhodnutím 2006/80/ES sa pre vymenované členské štátv vrátane Slovenskej republiky ruší.
  Všetky chovy ošípaných - teda aj tie, v ktorých chovajú len jednu ošípanú pre vlastnú spotrebu, musia byť podľa uvedenej legislatívy zaregistrované, tak ako ostatné chovy v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (CEHZ)!
  Registráciu chovu je možné vykonať na RVPS Senec v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 15:00 hod. na adrese: Svätoplukova 50, 903 01 Senec.
  V prípade nejasností kontaktujte RVPS Senec - telefón: 02/45926212.

  Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 06.12.2018


  Oznámenie o začatí konania.

  Oznámenie o začatí konania.  Oznámenie o zmene v dokumentáciií pre územné konania. Stavba INS-B2B-FTTx-MA-Lozorno-LP Westpoint.

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 26.11.2018


  Rozpočet obce Lozorno na r. 2019

  Rozpočet obce Lozorno na rok 2019 s výhľadom na roky 2020-2021

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 25.10.2018


  Programový rozpočet

  Programový rozpočet obce Lozorno na rok 2019 s výhľadom na roky 2020  a 2021.

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 11.10.2018


  Oznámenie - zverejnenie zámeru

  Obec Lozorno v zmysle par 9a) ods.8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti p. Stanislava VYORALA a manž. Jarmile VYORALOVEJ zo dňa 10.10.2018, zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku Obce Lozorno. Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 10.10.2018 | Zmenené: 12.10.2018


  Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb

  Návrh - Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 18.09.2018


  Schvaľovacie protokoly programov záchrany vybraných jaskýň

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 12.09.2017


  Rozhodnutie

  Rozhodnutie - povolenie na vypúšťanie splaškových odpadových vôd z mechanicko-biologickej ČOV Lozorno do recipienta Suchý potok

  Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo. Dátum zverejnenia: 27.06.2017


  Príprava nového územého plánu obce Lozorno

  Milí Lozorňania,

  venujte prosíme pozornosť tejto výzve a zapojte sa aj osobne do príprav nového územného plánu. Lozorno je dnes svojou polohou atraktívna obec a záujem o ňu, bývanie a podnikanie v nej nepochybne rastie, čo sprevádza aj búrlivý územný a stavebný rozvoj obce. Preto je teraz ten čas, kedy by sme všetci mali venovať pozornosť plánovanému územnému vývoju a projektom výstavby v obci a vyjadriť svoj názor na to v akej dedine a v akom prostredí chceme žiť, ako sa má Lozorno ďalej rozvíjať, čo by sme radi v obci mali a čomu by sme naopak radi bránili.

  Proces tvorby nového územného plánu pre našu obec sa práve začal. Pripravuje sa tak najdôležitejší dokument, ktorý bude na ďalších 10 a viac rokov Lozorno mať, nový územný plán obce Lozorno. Aby bol tento naozaj dobre pripravený, kvalitný a napĺňal aj vaše predstavy a riešil udržateľný rozvoj obce, v ktorej sa nám spolu bude všetkým dobre žiť, potrebujeme aj Vašu účasť, názory a podnety, ktorým chceme venovať náležitú pozornosť.
  Vyzývame Vás preto, vyjadrite aj Vy svoj názor a požiadavky na utváranie našej obce a jej budúci stav, lebo práve týmto môžete ovplyvniť jej výzor, rozvoj a náš spoločný život v obci Lozorno.
  Podnety a požiadavky je potrebné podať elektronicky alebo písomne na Obecný úrad Lozorno do 31.1.2017. Pomôcť v tom Vám môže tento formulár, ktorý môžete vyplniť a odoslať. Môžete spísať aj vlastný podnet, ktorý bude presne podľa Vašich predstáv a doručiť ho na Obecný úrad Lozorno.
  Za akýkoľvek Váš príspevok Vám ďakujeme a sľubujeme, že neskončí v koši.

  Komisia OZ pre spracovanie územného plánu
  Ing. J. Bojkovská, predseda

  Formuláre pre podávanie podnetov:

  Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 20.01.2017


   OZ Wellgiving v spolupráci s obcou Lozorno srdečne pozýva na

  STRETNUTIE S OBČANMI A NEZISKOVÝMI ORGANIZÁCIAMI V LOZORNE

  Je niečo, čo v Lozorne chýba a máte nápad, ako to zmeniť? Vedeli by ste priložiť ruku k dielu a zapojiť viacerých? Alebo vytvoriť niečo v prospech mnohých, aby sa v Lozorne žilo krajšie, veselšie, zelenšie? Môže to mať byť niečo „drobné stavebné“, infraštruktúrne, kultúrne alebo sociálneho charakteru... 

  Každý nápad, názor je dôležitý! Lozorno sa vydáva na cestu k občianskej participácii a uvíta každú iniciatívu od jednotlivca, skupiny ľudí či organizácie. Každý občan Lozorna bude môcť rozhodovať o smerovaní obce a o tom, ako sa budú rozdeľovať verejné zdroje. Na prvom plánovanom verejnom stretnutí môžete svoje nápady zdieľať, inšpirovať sa, či vyjadriť svoj názor.

  Dôležitá je aj účasť zástupcov lozornianskych organizácií a ich vlastné vízie smerovania. 

  Príďte 22. marca o 18:00 hod. do CK Lozorno. Tešíme sa! 

  Participáciu občanov v Lozorne možno realizovať i vďaka podpore EÚ - ESF a OP EVS.  

   

  Kategória: Oznamy obce.


  Projekty EÚ

  Rozšírenie kapacity
  ČOV Lozorno

  Dokumenty OZ

  Zápis z OZ zo dňa 23.04.2019
  pdf [636.15 KB]
  Uznesenia OZ zo dňa 23.04.2019
  pdf [1.16 MB]
  Zvukový záznam zo zasadnutia OZ 23.04.2019
  MP3 84 MB

  Dôležité telefónne čísla

  Obecný úrad
  +421 (2) 6920 4311

  Obecná polícia
  +421 918 411 583

  Hlásenie požiaru
  +421 (2) 6596 8804
  +421 905 912 976
  +421 907 119 482

  Lozorno, s. r. o.
  +421 948 522 506
  +421 (2) 6920 4320
  poruchy vody,
  kanalizácie a iné

  Záznamy z kamerového systému v Lozorne

  Pozrite si záznamy z kamerového systému

  Napíšte nám

  Ochrana pred robotmi:
  Piaty deň v týždni je

  LOZORNO spol. s r.o.

  Galéria

  Nové vo fotogalérii

  Koncert ZáhorienkaKoncert Záhorienka
  6. popoludnie vinárskych a vinohradníckych piesní6. popoludnie vinárskych a vinohradníckych piesní

  Región Záhorie


  Sprievodca regiónom

  Aké bude počasie

  In-počasie Meteoinfo

   

  Platená inzercia

  Na začiatok


  Obec Lozorno 2019