Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Prechod na začiatok stránky
Verejné obstarávanie » Súhrnné správy o VO

Súhrnné správy o obstarávaní

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2019

2018

2017

2016

2015

2014


2013


2012


2011


2010


2009