Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Prechod na začiatok stránky

Darcovia krvi

Ilustračné foto

Späť na Slovenský červený kríž

rok 2011

21. januára 2011

Poďakovanie za ušľachtilý čin si zaslúžili týto spoluobčania, Krejčiová Viera, Kocan Miroslav, Hajzoch Radovan, Hájek Ivan, Cabadaj Stanislav, Rybár Peter, Halinár Peter, Brenerová Mária, Kubenko Tibor st., Gašparovič Milan, Sirotová Oľga, Fabian Vladimír, Rybár Jozef ml., Gerboc Michal, Mackovičová Lenka, Gecler Jozef ml.
Minarovič Miroslav, Bordáč Rudolf, Jurových Juraj, Kubová Alexandra, Foltýnová Zuzana, Hrebeň Milan, Lehman Fedor, Kubenko Tibor ml., Marková Eva, Kubenková Svetlana.

Hore

rok 2010

15. januára 2010

Poďakovanie za ušľachtilý čin patrí Viere Krejčiovej, Marekovi a Martinovi Krejčimu, Stanislavovi Cabadajovi, Jurajovi Jurovýchovi, Lukášovi Lániovi, Márii Brennerovej, Petrovi Halinárovi, Lenke Gerbocovej, Tiborovi Kubenkovi st., Tiborovi Kubenkovi ml., Eve Markovej, Petronele Matejovičovej, Jozefovi Matejovičovi, Ivanovi Barcíkovi, Vladimírovi Fabianovi, Ľubomírovi Poncérovi, Miroslavovi Minarovičovi, Zuzane Foltýnovej, Oľge Sirotovej, Rudolfovi Sirotovi, Ferodorovi Lehmanovi, Rudolfovi Bordáčovi, Petrovi Šimoničovi ml., Igorovi Šimekovi ml., Martinovi Urbanovi, Miroslavovi Rusnákovi, Jaroslavovi Urbanovi ml.

28. mája 2010

Poďakovanie za ušľachtilý čin patrí Viere Krajčiovej, Jane Sládekovej, Edite Lehmanovej, Márii Brennerovej, Lenke Gerbocovej, Zuzane Foltýnovej, Eve Markovej, Gabike Ulehlovej, Milanovi Hrebeňovi, Rodolfovi Sirotovi, Petrovi Halinárovi, Markovi Krejčimu, Jurajovi Jurovýchovi, Tiborovi Kubenkovi st., Tiborovi Kubenkovi ml., Rudolfovi Bordáčovi, Fedorovi Lehmanovi, Miroslavovi Kocanovi, Ľubomírovi Poncerovi, Milanovi Gašparovičovi, Vladimírovi Fabianovi, Ivanovi Hájkovi, Jozefovi Matejovičovi, Antonovi Rusnákovi, Matúšovi Ružaničovi.

24. septembra 2010

Poďakovanie za ušľachtilý čin patrí Lenke Gerbocovej, Eve Markovej, Alexandre Kubovej, Márii Brennerovej, Michalovi Gerbocovi, Fedorovi Lehmanovi, Rudolfovi Bordáčovi, Rudolfovi Sirotovi, Tiborovi Kubenkovi st., Tiborovi Kubenkovi ml., Miroslavovi Kocanovi, Matúšovi Ružaničovi, Jurajovi Jurovýchovi, Miroslavovi Rusnákovi, Jozefovi Geclerovi ml., Ľubomírovi Neradovi, Petrovi Šimoničovi ml., Igorovi Šimekovi ml. a zvlášť Františkovi Kotesovi ml. za darovanie krvnej plazmy.

Hore

rok 2009

Odbery 16. januára 2009 a 25. septembra 2009

Poďakovanie za ušľachtilý čin patrí týmto darcom, Brennerová Mária, Kocian Miroslav, Cabadaj Stanislav, Halinár Peter, Krejči Martin, Krejčiová Viera, Krajčovičová Ľubica, Kotesová Miroslava, Jurových Juraj, Mihalovičová Dagmar, Brezina Ivan st., Brezina Ivan ml., Fabian Vladimír, Gašparovič Milan, Rybár Jozef ml., Šimonič Peter ml., Mackovičová Lenka, Kubenko Tibor st., Gecler Jozef ml., Minarovič Miroslav, Matejovič Jozef, Lehman Fedor, Poncer Ľubomír, Lehmanová Edita, Sirotová Oľga, Morávek Milan, Bordáč Rudolf, Kubenková Svetlana, Kubenko Tibor ml., Šimeková Jana, Lacková Michaela, Láni Lukáš, Suchár Marian, Šimek Igor ml., Hurban Milan, Rusnák Miroslav, Cehlárik Jozef, Masár Tomáš, Rusnák Anton, Kotes František ml., Sirota Rudolf


Jozef Cehlárik, bol za 80 odberov krvi odmenený 27. októbra 2009 v Malackách Diamantovou Jánskeho plaketou.

Hore

rok 2008

Odbery 25. januára 2008, 23. mája 2008 a 19. septembra 2008

Poďakovanie za ušľachtilý čin patrí týmto darcom, Brennerová Mária, Marková Eva, Kotesová Miroslava, Cehláriková Terézia, Lehmanová Edita, Ing. Vlasta Miklošová, Ľubomír Poncer, Miroslav Minarovič, Stanislav Cabadaj, Ľubica Krajčovičová, Lukáš Láni, Jozef Slanina, Tibor Kubenko ml., Tibor Kubenko st., Fedor Lehman, Jozef Matejovič, Peter Šimonič ml., Jana Sirotová, Jana Sirotová, Rudolf Bordáč, Eva Brinzíková, Svetlana Kubenková, František Kotes ml.,Oľga Sirotová, Marian Suchár, Milan Morávek,Igor Šimek ml.,Tomáš Masár, Jozef Cehlárik, Krajčírová Viera, Halinár Peter, Krejči Martin, Rybár Jozef ml., Barcík Ivan, Nerád Ľubomír, Gašparovič Milan, Rusnák Miroslav, Ulehlová Gabriela, Ulehlová Barbora, Kubová Alexandra, Fabian Vladimír, Hrebeň Milan, Rusnák Anton, Petríková Jana, Vačková Matilda, Brezina Ivan

  • Najstarší darca v roku 2008: Jozef Cehlárik (1944), Marián Suchár, Anton Rusnák
  • Najmladší darca v roku 2008: Barbora Ulehlová (1986)


Ocenení darcovia - Ocenenie darcu podľa počtu bezplatných darovaní krvi

  • Bronzový darca - 10 x
  • Strieborný darca - 20 x
  • Zlatý darca - 40 x muži / 30 x ženy
  • Diamantový darca - 80 x muži / 60 x ženy
  • Platinový darca - 100 x muži / 80 x ženy

 

Ocenení darcovia k 31. máju 2003

Zlatí darcovia

Cehlárik Jozef, Kříva Miroslav, Kubenko Tibor, Poncer Ľubomír, Rybár Imrich, Morávek Milan, Drahoš Ján, Rusnák Anton


Strieborní darcovia

Dujnič Rudolf, Horvát Pavol, Klíma Ivan, Minarovič Miroslav, Vyoral Stanislav, Gašparovič Dušan, Gabriš Jozef, Slanina Jozef, Matejovič Jozef, Bordáč Rudolf, Kocan Miroslav, Lehman Igor, Martinkovič Michal


Diamantový darca

6. 4. 2004 Kubenko Tibor

rok 1996

Zlatí darcovia

Cehlárik Jozef, Kříva Miroslav, Kubenko Tibor, Poncer Ľubomír, Rybár Imrich,Morávek Milan, Drahoš Ján, Rusnák Anton

Strieborní darcovia

Dujnič Rudolf, Gabriš Ivan, Horvát Pavol, Klíma Ivan, Minarovič Miroslav, Vyoral Stanislav, Gašparovič Dušan, Gabriš Jozef, Matúšek Ján, Slanina Jozef, Matejovič Jozef

Bronzoví darcovia

Baláš Ladislav, Bordáč Rudolf, Bódiš Árpád, Csolle Štefan, Hájek Ivan, Kopáč Ľubomír, Léhman Igor, Mackovič Karol

Hore