Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Prechod na začiatok stránky

Komunálne voľby 2010 - oznamy

Oznámenie o čase a mieste konania volieb

Obec Lozorno, na základe zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí z znení neskorších predpisov,

o z n a m u j e , ž e

1)

Voľby do orgánov samosprávy obce sa budú konať dňa 27. novembra 2010 v čase od 07.00 hodiny do 20.00 hodiny pre okrsok č. 1 a č. 2 vo veľkej sále Centra kultúry na Zvončínskej ul. č. 190/3, Lozorno.

2)

Okrsok č. 1: Pre oprávnených občanov bývajúcich v obci Lozorno so súp.č. 1- 550.

Okrsok č. 2: Pre oprávnených občanov bývajúcich v obci Lozorno so súp. č. 551 -1122.

V Lozorne, 29.10.2010
Alena Nemcová v.r., starostka obce


Oznámenie

Obecný úrad Lozorno oznamuje občanom obce Lozorno, ktorí majú trvalý pobyt na adrese: obec Lozorno (občania bez trvalého pobytu na konkrétnej adrese), že ich volebná miestnosť pre voľby do orgánov samosprávy obce, ktoré sa budú konať dňa 27.novembra 2010, je okrsok č. 1 v Centre kultúry , Zvončínska ul.č. 190/3, Lozorno.
Zároveň oznamujeme všetkým občanom obce Lozorno, vrátane cudzích štátnych občanov, ktorí majú trvalý pobyt v obci Lozorno, ktorým nebolo doručené oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obce, že si toto oznámenie môžu prísť vyzdvihnúť na Obecný úrad v Lozorne, kancelária evidencia pobytu obyvateľov (na prízemí).

Alena Nemcová v.r., starostka obce

Späť na voľby