Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Prechod na začiatok stránky
Obec » Obecný spravodaj

Spravodaj obce Lozorno

Spravodaj obce 2019

Spravodaj 1/2019 Obecný spravodaj 2019/2
Obecný spravodaj 2019/3

1/2019

2/2019 

3/2019

4/2019 

 

 

 

Spravodaj obce 2018

Spravodaj 1/2018 Spravodaj 2/2018 Spravodaj obce máj/jún 2018 Spravodaj 4/2018

1/2018

2/2018

3/2018

4/2018

Obecný spravodaj 5/2018 Spravodaj 6/2018

5/2018

 6/2018

 

 

Spravodaj obce 2017

Spravodaj 1/2017 Spravodaj 2/2017 Spravodaj 3/2017  Spravodaj 4/2017 

1/2017

2/2017

3/2017

4/2017

 Spravodaj Oktober 2017  Spravodaj 6/2017    

5/2017

 6/2017

   

Spravodaj obce 2016

Spravodaj obce 1/2016  Spravodaj obce Apríl 2016  Spravodaj 3/2016   Spravodaj 4/2016

1/2016

 2/2016

 3/2016

4/2016

Spravodaj obce 5/2016   Spravodaj december 2016  

5/2016

6/2016

 

 

Spravodaj obce 2014

Obecný spravodaj 1/2014 Spravodaj obce Lozorno 2/2014 Spravodaj obce Lozorno, 3/2014 Spravodaj 4/2014

1/2014

2/2014

3/2014

4/2014

Spravodaj obce 5/2014 Spravodaj obce 6/2014    

5/2014

6/2014

   

Spravodaj obce 2013

Obecný spravodaj 1/2013, obálka  Spravodaj obce apríl 2013 Obecný spravodaj 3/2013   Spravodaj 4/2013

1/2013

2/2013

3/2013

4/2013

Spravodaj obce 5/2013  Spravodaj 6/2013    

5/2013

6/2013

   

Spravodaj obce 2012

Obecný spravodaj 1/2012, obálka  Obecný spravodaj 2/2012 Obecný spravodaj 3/2012 Obecný spravodaj 4/2012 

1/2012

2/2012

3/2012

4/2012

 Spravodaj 5/2012  Obecný spravodaj 6/2012    

5/2012

6/2012

   

Spravodaj obce 2011

Obecný spravodaj 1/2011

Obecný spravodaj 2/2011  Obecný spravodaj 3/2011 Obecný spravodaj 4/2011 

1/2011

 2/2011

3/20211

4/20211

Spravodaj obce 9-10 2011

Spravodaj 6/2011    

 5/2011

6/2011

   

Spravodaj obce 2010

Spravodaj obce 1/2010

Spravodaj obce 2/2010 Spravodaj obce 3/2010 Spravodaj obce Príloha ku komunálnym voľbám 2010

1/2010

2/2010

3/2010

Príloha ku

komunálnym voľbám

2010

Spravodaj obce 2009

Spravodaj obce 1/2009 Spravodaj obce 2/2009 Spravodaj obce 3/2009 Spravodaj obce 4/2009

1/2009

2/2009

3/2009

4/2009

Spravodaj obce 2008

Spravodaj obce 1/2008 Spravodaj obce 2/2008 Spravodaj obce 3/2008 Spravodaj obce 4/2008

1/2008

2/2008

3/2008

4/2008