Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Prechod na začiatok stránky
Školstvo » Materská škola

Zrnká spomienok

 


Zrnká spomienok Materskej školy v šk. roku 2018/2019

12.02.2019

Materská škola

Materská škola
Orechová 19
900 55 Lozorno
tel.: 02/659 682 28


 

Dokumenty na stiahnutie:

  Zápis detí do MŠ Lozorno na šk. rok 2019/20120

Riaditeľka MŠ v Lozorne oznamuje rodičovskej verejnosti, že zápis detí do MŠ na šk. rok 2019/2020 prebieha od 02.5. do 17.5. 2019. Žiadosť si môžu záujemcovia vyzdvihnúť v priestoroch MŠ denne v čase od 10.00 do 12.00 hod., túto je potrebné odovzdať do 17.5.2019. Pred dátumom 2. máj sa žiadosti o umiestnenie neprijímajú.

 Prednostne sa budú prijímať deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou. V prípade zvýšeného  záujmu o umiestnenie dieťaťa v MŠ, budú uprednostnené deti:

a) ktoré sú v starostlivosti osamelého zákonného zástupcu

b) ktorých obidvaja rodičia sú zamestnaní

c) dieťa aj rodičia majú trvalý pobyt v Lozorne

d) ktoré majú viac ako jedného súrodenca vo veku do 5 rokov

 

Jana Uhliarová, riad. MŠ

 

 

15.03.2019 | cklozorno

  Zmluvy, faktúry, objednávky MŠ

  Podporte nás 2% z dane

Prispejte 2% z vašich daní na vylepšenie a skrášlenie prostredia pre nšich najmenších.
Za podporu a pochopenie ďakujeme - MŠ a Rodičovské združenie pri MŠ.

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane pre Rodičovské združenie pri MŠ