Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Prechod na začiatok stránky
Zmluvy, objednávky, faktúry » Zmluvy

Zverejňovanie zmlúv

 
VloženéNázovLinkaPríloha 1Príloha 2
01.03.2019 Licenčná zmluva TENDERnet s.r.o. - PDF    [587.86 KB] -
25.01.2019 Dohoda o urovnaní. Dodávateľ: DSK s.r.o. - pdf    [73.43 KB] -
16.01.2019 Príloha 1: Oznámenie Poskytovateľa č. 04/2018 k Zmluve o poskytnutí Nenávratného finančného príspevku. Príloha 2: Všeobecné zmluvné podmienky. Slovenská agentúra životného prostredia - pdf    [148.7 KB] pdf    [868.21 KB]
16.01.2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb. Číslo obj.1-2644933271 09. Slovak Telekom, a. s. 11. 01. 2019 - pdf    [506.12 KB] -
01.03.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov obce -Mažoretky SOFFI Lozorno - PDF    [670.87 KB] -
01.03.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov obce - Karate klub ZOKU - PDF    [701.6 KB] -
22.02.2019 Mandátna zmluva a zmluva o kontrolnej činnosti- Ing. Doka - PDF    [357.89 KB] -
22.02.2019 Zmluva o uložení stavebného odpadu č. 06/02/2019 s ALAS Slovakia, s.r.o. - pdf    [203.98 KB] -
18.02.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov obce- Športový klub Lozorno - PDF    [550.68 KB] -
15.02.2019 Znluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov obce - Športový klub Lozorno, futbalový oddiel - PDF    [759.75 KB] -
15.02.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov obce- Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Lozorno - PDF    [713.12 KB] -
15.02.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov obce- ŠK Lozorno,stolnotenisový oddiel - PDF    [586.53 KB] -
31.01.2019 Zmluva o nájme nebyt.priestorov-Linda Žužičová FLORE´S -kvetinárstvo - PDF    [1.15 MB] -
31.01.2019 Zmluva o nájme nehnuteľnosti- časti pozemku Colorcar Servis spol. s r.o. - PDF    [671.72 KB] -
31.01.2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov -Ľ.Ondrovič - PDF    [878.79 KB] -
31.01.2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov- Eigh FIGHT Lozorno - PDF    [1.04 MB] -
31.01.2019 Zmluva o združenej dodávke elektriny ELGAS,k.s. - PDF    [587.86 KB] -
02.01.2019 Zmluva o spolupráci-Mgr.Roman Kvanka - PDF    [457.92 KB] -
08.03.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie - Klub turistov - pdf    [167.56 KB] -