Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Prechod na začiatok stránky
Zmluvy, objednávky, faktúry » Zmluvy

Zverejňovanie zmlúv

 
VloženéNázovLinkaPríloha 1Príloha 2
30.01.2020 Mandátna zmluva - Eugen Gronych - pdf    [213.57 KB] -
29.05.2020 Dohoda o spoločnom postupe - Lesy SR, š.p., o.z. Šaštín - pdf    [102.75 KB] -
29.05.2020 Zmluva o dielo - COLAS Slovakia, a.s. - pdf    [1.83 MB] pdf    [14.14 MB]
28.05.2020 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - Západoslovenská distribučná, a.s. - pdf    [826.74 KB] -
26.05.2020 Dohoda o skončení nájmu - AUTOTEAM V.A.G. spol. s r.o. - pdf    [165 KB] -
25.05.2020 Zmluva o dielo - Peter Stachovič - PDF    [764.22 KB] -
20.05.2020 Zmluva o kontrolnej činnosti - EKOTEC, spol. s r.o. - PDF    [1.72 MB] -
19.05.2020 Zmluva o dielo č. 3A-ZoD-0050320 - O.S.V.O. comp, a.s. - PDF    [12.23 MB] -
19.05.2020 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom a.s. - pdf    [1.08 MB] -
19.05.2020 Zmluva o dielo - Peter Stachovič - PDF    [1.19 MB] -
12.05.2020 Zmluva o úvere - pdf    [741.39 KB] pdf    [1.74 MB]
11.05.2020 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - Západoslovenská distribučná, a.s. - PDF    [2.87 MB] -
24.04.2020 Zmluva o poskytovaní služieb verejného obstarávania - PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. - pdf    [508.71 KB] -
24.04.2020 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb verejného obstarávania - PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. - pdf    [110.16 KB] -
20.04.2020 Zmluva o poskytnutí grantu - ČSOB nadácia - pdf    [334.87 KB] -
20.04.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 18409/2019-4210-36886 v rámci Schémy na podporu budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá - Ministerstvo hospodárstva SR - pdf    [906.49 KB] -
01.04.2020 Zmluva o kontrolnej činnosti - Ing. arch. Eva Grebertová - pdf    [76.23 KB] -
01.04.2020 Zmluva o kontrolnej činnosti - Ing. arch. Mária Michalič Kusá - pdf    [74.78 KB] -
01.04.2020 Zmluva o kontrolnej činnosti - Ing. arch. Miroslav Čatloš - pdf    [76.47 KB] -
01.04.2020 Zmluva o kontrolnej činnosti - Ing. arch. Ivan Kubík - pdf    [76.08 KB] -
30.03.2020 Zmluva o inzercii - Regionpress, s.r.o. - pdf    [630.98 KB] -
18.03.2020 Dohoda o vyprataní predmetu nájmu - pozemku - COLORCAR SERVIS, spol. s r.o. - pdf    [168.72 KB] -
05.03.2020 Zmluva o uložení stavebného odpadu - ALAS SLOVAKIA s.r.o. - pdf    [917.25 KB] -
04.03.2020 Dohoda o urovnaní - Ľuboš Kopáč - IGLU s.r.o. - pdf    [111.56 KB] -
27.02.2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov - Ľubomír Ondrovič - pdf    [955.69 KB] -
27.02.2020 Mandátna zmluva - Mgr. Roman Kvanka - pdf    [85.36 KB] -
26.02.2020 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom a.s. - pdf    [1.08 MB] -
25.02.2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov - Eight FIGHT Lozorno, o.z. - pdf    [888.09 KB] -
25.02.2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov - Linda Žužičová - FLORE´S - kvetinárstvo - pdf    [888.09 KB] -
18.02.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov obce - Karate Klub ZOKU, o.z. - pdf    [910.09 KB] -
18.02.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov obce - Mažoretky SOFFI, o.z. - pdf    [890.52 KB] -
18.02.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov obce - ŠK Lozorno - stolnotenisový oddiel, o.z. - pdf    [1.55 MB] -
17.02.2020 Zmluva o dielo - WHAT architects s.r.o. - pdf    [947.64 KB] -
17.02.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov obce - Športový klub Lozorno, futbalový oddiel o.z. - pdf    [314.38 KB] -
07.02.2020 Dodatok č. 1 ku Licenčnej zmluve - TENDERnet s.r.o. - pdf    [105.72 KB] -
03.02.2020 Zmluva o inzercii - REGIOPRESS, s.r.o. - pdf    [599.96 KB] -
31.01.2020 Mandátna zmluva a zmluva o kontrolnej činnosti - Ing. Igor Doka - pdf    [223.67 KB] -
30.01.2020 Zmluva o dielo - Slovak Telekom, a.s. - pdf    [1.43 MB] -
30.01.2020 Dohoda o vyprataní nebytového priestoru - Ľubomír Ondrovič - Mäso údeniny - pdf    [74.39 KB] -
29.01.2020 Dohoda o vyprataní nebytového priestoru - Linda Žužičová - FLORE´S - pdf    [267.37 KB] -
29.01.2020 Dohoda o vyprataní nebytového priestoru - Eight FIGHT Lozorno - pdf    [274.36 KB] -
29.01.2020 Mandátna zmluva - Eugen Gronych - pdf    [213.57 KB] -
27.01.2020 Zmluva o úprave povrchu pozemku - verejného priestranstva a pre účely príjazdu a prístupu - MVDr. Iveta Bieleková - pdf    [588.32 KB] -
15.01.2020 Zmluva o nájme techniky na zabezpečenie zimnej údržby ciest - Vladimír Horvát - pdf    [337.12 KB] -
15.01.2020 Zmluva o nájme techniky na zabezpečenie zimnej údržby ciest - Miroslav Chudý - pdf    [345.49 KB] -