Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Prechod na začiatok stránky
Obecné zastupiteľstvo » Návrhy VZN

Návrhy VZN

 
VloženéNázovLinkaPríloha 1Príloha 2
16.07.2020 Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2019, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lozorno - pdf    [246.42 KB] -
04.06.2020 Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/2019, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lozorno v znení VZN č. 5/2019 a ktorým sa ustanovujú podmienky vrátenia príspevku na činnosť ŠK - pdf    [248.1 KB] -
04.06.2020 Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce - pdf    [222.22 KB] -
26.02.2020 Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 21/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení pre rok 2020 - pdf    [270.57 KB] -
26.02.2020 Návrh VZN o oznamovaní verejných kultúrnych podujatí konaných na území obce Lozorno - pdf    [263.6 KB] -
26.02.2020 Návrh VZN o oznamovaní verejných športových podujatí konaných na území obce Lozorno - pdf    [364.73 KB] -
05.02.2020 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE LOZORNO O URČENÍ ŠKOLSKÉHO OBVODU ZÁKLADNEJ ŠKOLY V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE LOZORNO - pdf    [291.68 KB] -
15.01.2020 Návrh VZN o ochrannom pásme obecného cintorína - pdf    [260.88 KB] -