Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Prechod na začiatok stránky
Spodné menu » Mapa stránky

Najnovšie dokumenty

Informácia o podaní žiadosti o územné rozhodnutie. MAN Truck & Bus center Bratislava.
pdf [1.37 MB]
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby s nariadením ústneho rokovania. Stavba MAN Truck & Bus center Bratislava (verejná vyhláška a koordinačná situácia v prílohách)
pdf [730.54 KB]
pdf [823.71 KB]
Začatie stavebného konania na stavbu Trávniky: SO 01 VN Prípojka, SO 02 NN rozvody, PS 01 Trafostanica (v prílohách oznamenie a mapka)
pdf [525.08 KB]
pdf [858.09 KB]
Návrh VZN 1/2017 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy , dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lozorno
pdf [289.12 KB]
Zvukový záznam a zápis z 5. zasadnutia OZ 24. 5. 2017
pdf [2.89 MB]

Top Menu

Spodné menu

Návštevník

Centrum kultúry

Obec

Strategické dokumenty

Obecné zastupiteľstvo

Samospráva

Občan

Podnikateľ

Ako vybaviť

Spolky a občianske združenia

Šport

Voľby

Zoznam spolkov

Farnosť

Športové kluby,oddiely

Servis pre občana

Zmluvy, objednávky, faktúry

Lozorno spol. s r.o.

Záchranné a ochranné zložky

Fotogaléria CK

Školstvo

Verejné obstarávanie

Dôležité telefónne čísla

Obecný úrad
+421 (2) 6920 4311

Obecná polícia
+421 918 411 583

Hlásenie požiaru
+421 (2) 6596 8804
+421 905 912 976
+421 907 119 482

Lozorno, s. r. o.
+421 948 522 506
+421 (2) 6920 4320
poruchy vody,
kanalizácie a iné

Napíšte nám

Ochrana pred robotmi:
Šiesty mesiac v roku je