Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Prechod na začiatok stránky
Samospráva » Odd. životného prostredia a odpadového hospodárstva

Oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva

Adresa:
Hlavná 1
900 55 Lozorno

Bc. Monika Voltnerová
tel.: 02/6920 4311 
e-mail: voltnerova@lozorno.sk

 

Podmienky uloženia drobného stavebného a objemného komunálneho odpadu

V prípade uloženia drobného stavebného odpadu a objemného komunálneho odpadu na zbernom dvore v Lozorne od 1.januára 2012 je potrebné jeho množstvo oznámiť na Obecný úrad Lozorno a vopred uhradiť poplatok na Obecnom úrade v Lozorne za uloženie formou zakúpenia žetónu.
PDF dokument s kompletnou informáciou na stiahnutie.

01.01.2012 | Upr.: 14.03.2013

Súvisiace dokumenty

Nelegálne skládky odpadu

  Zvoz odpadu 2019

  Dôležité linky

  Čistá domácnosť – zber použitého kuchynského oleja

PrírodaPOUŽITÝ KUCHYNSKÝ OLEJ je považovaný za separovateľný odpad a preto sa v zmysle právnych predpisov nesmie vyhadzovať do komunálneho odpadu, ani vypúšťať do verejných kanalizácií. Takéto oleje vypúšťané do umývadiel alebo záchodov, postupne obaľujú potrubia, až môžu spôsobiť úplné upchatie kanalizačných potrubí a ak sa dostanú v koncentrovanej forme do prírody, poškodzujú kvalitu pôdy a podzemných zásob vody.

Do zberu sa zapája každá domácnosť, každý z Vás má možnosť spraviť niečo dobré pre naše životné prostredie !!!

Celý článok

17.05.2016 | Upr.: 05.11.2018