Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Prechod na začiatok stránky
Zoznam spolkov » Poľovné združenie Podhorie

Poľovné združenie Podhorie

Poľovné združenie Podhorie

Rok 2011 je pre našu spoločnosť veľmi významný. Touto cestou by sme chceli zablahoželať našim milým oslávencom.

  • 1. 1. 2011 Karovič Anton - 70 rokov
  • 20. 12. 2011 Hlávek Karol - 70 rokov
  • 7. 8. 2011 Šimek Igor - 60 rokov
  • 9. 8. 2011 Pružinský Pavol - 60 rokov
  • 14. 2. 2011 Mikulášek Pavol - 40 rokov
  • 24. 2. 2011 Húbek Pavol - 40 rokov


Poľovnícke združenie, všetkým týmto členom praje ku ich okrúhlym narodeninám všetko najlepšie. Veľa zdravia, šťastia, pokoja, lásky a hlavne veľa, veľa poľovníckych zážitkov v našom peknom chotári.

PZ Podhorie Lozorno.

História výkonu poľovníctva

je bytostne spätá so vznikom ľudstva, kedy jediným zdrojom obživy boli lesné plody a prípadne divo žijúca zver.

Za Rakúsko - Uhorska výkon práva poľovníctva v obci Lozorno mali v prenájme páni z Viedne, medzi ktorými boli i dvaja, traja väčší miestny sediaci. Tento stav trval až do roku 1918. Po vzniku prvej ČSR boli prevádzané licitácie -verejné dražby- kto ponúkol viac ten sa stal prenajímateľom. Podľa vtedy platných predpisov trval 6. rokov. Do prenájmu bola daná iba časť revíru, lebo na pozemky okrajových lesov a časť pola si nárokoval gróf Károly, majiteľ kaštieľa v Stupave. Postupne si revír prenajímali Lozornania ako Vandeš Karovič, František Štefan, Rudolf Ivák, Karovič Štefan, Drahoš Milan, Sabo Rudolf, Karovič Jozef, Minarovič Štefan, Simeon Hájek a ďalší. Od roku 1942 až do roku 1947 si revír v dražbe prenajal obchodník z Bratislavy Jozef Šimek. V roku 1948 si ho prenajali majitelia píli v Lozorne Vít Nešpor a Ladislav Lutonský.

 
Po februárových udalostiach v r. 1948 poľovníctvo prešlo do rúk v plnej miere pracujúcej triede. Vytvorila sa nová spoločnosť s členmi: Vít Nešpor, Ladislav Lutonský, Imrich Hrica, Michal Mikulášek, Jozef Karovič, Rudolf Vasek, Ján Drahoš  Vendel Hrica, Ján Masarovič, ing Štefan Hájek, Ján Horvát a Štefan Valent.

Činnosť poľovného združenia.

Našou prioritou je ochrana zvery. Každý rok zabezpečujeme dostatok krmiva na zimne prikrmovanie. Väčšinou sa jedná o jadrové a objemové krmivo. Nezabúdame však ani na soľ, ktorej máme vždy dostatok v zásobe. Zúčastňujeme sa na rôznych brigádach, ako sadenie stromčekov, čistenie okolia od odpadkov, strážne služby podľa potreby miestneho družstva či urbariátu.

Každý rok usporiadame už tradičný poľovnícky ples a svätoHubertovskú omšu v miestnom kostole. Tento rok sme vďaka pánovi Šimkovi a Haramiovi Jánovi postavili v Hlbokej doline nový drevený Ferenčíkov kríž. Ten nám požehnal a odslúžil pri ňom svätú omšu dôstojný pán farár Zahradník. Tri krát do roka organizujeme poľovačku na drobnú a diviačiu zver. Členovia združenia v priebehu celého roka svojou prítomnosťou v revíry zároveň monitorujú stav okolitých lesov, čo sa týka požiarov a rôznych nekalých činností ako pytliactvo a krádeže.

Sviatok svätého Huberta

Tak ako každý rok aj tento, naše združenie zorganizovalo na počesť sv. Huberta sv. omšu. Aby to dobre prebehlo, muselo sa všetko dobre naplánovať. Tu sa osvedčil organizačný cit poľovného hospodára Ing. Bohuša Kuľhu a predsedu Ľuboša Haramiu.

Dobrý guláš je základ, tak ten bol zverený do rúk guláš majstra pána Pavla Húbeka a veru ozaj bol dobrý, lebo každý si naložil aj dva krát. O zver na obetu a jej aranžovanie na nosítka sa postarali Osuský Peter, Rusnák Štefan a Ing. Mikulášek Pavol.

Svätá omša sa začala o 10.30. hod v miestnom kostole. Príchod poľovníkov do chrámu bol zahájený slávnostným trúbením fanfár z lesných rohov, trubačov zo Slovenskej Filharmónie, ktorý nás svojim umením sprevádzali počas celej omše. Pán farár mal peknú kázeň v ktorej nezabudol vyzdvihnúť sv. Huberta patróna poľovníkov, starostlivosť o zver a ochranu prírody. Túto peknú slávnosť sme ukončili príjemným posedením na fare, kam sme boli všetci pozvaní.
Svätú Hubertovskú omšu dňa 7. 11. 2010 celebroval dôstojný pán farár Záhradník.  

  Správa o odstránení skládky

Dotácia BSK na likvidáciu nelegálnych skládok odpadu v poľov. revíroch - správa o odstránení skladáky v k. ú. Lozorno.,

PZ „Podhorie" zorganizovalo brigádu dňa 28.10.2012 na odstránení divokej skladky odpadu v k.ú. Lozorno - časť Hlboká dolina. Táto lokalita bola vybraná spolu so starostom obce Lozorno, nakoľko táto časť patrí do poľovného revíru PZ Podhorie. Na odstránení skládky
odpadu sa zúčastnili členovia PZ ako aj kandidáti nášho PZ v počte 15 členov a kandidátov.,Odpad bol (cca 1 traktorová vlečka) likvidovaný cez Obecný úrad na miestnej skládke odpadu v Lozorne.

O akcii bude verejnosť informovaná formou písomnej správy
a fotodokumentácie zverejnenej v obecnom „Lozorňanskom spravovaji, ako aj zverejnením fotodokumentácie na verejnej tabuli na OÚ Lozorno.

S pozdravom „Lovu zdar" !

Ján Haramia - predseda PZ „Podhorie"

List na stiahnutie

Pozrite si vo fotogalérii zábery z brigády.

  Členovia poľovného združenia

Terajšie poľovné združenie má 20 členov.

Výbor poľovného združenia
Predseda
Ľubomír Haramia

Hospodár
Ing Bohuš Kuľha

Tajomník
Štefan Rusnák

Fin. hospodár
Jozef Brunovský

Kynologický referent
Vladimír Fabián

Podpredseda, strelecký referent
Štefan Ivák

Kultúrny referent
Peter Osuský

Predseda revíznej komisie
Ing Pavol Mikulášek

 

Členovia poľovného združenia:

Karovič Anton
Šimek Igor
Peschl František
Horvát Vladimír
Ing Dobrovodský Ján
Brunovský Ľubomír
Hlávek Karol, Húbek Pavol, Mezzei František, Haramia Ján
Ivák Martin
Pružinský Pavol.

  Fotogaléria Poľovného združenia Podhorie

 

Počet fotografií: 9

Šipka na začiatokŠipka späť Strana 1/1

Foto Polovnici_0001.jpg
Foto Polovnici_0002.jpg
Foto Polovnici_0003.jpg
Foto Polovnici_0004.jpg
Foto Polovnici_005.jpg
Foto odstranenie-skladky1.jpg
Foto odstranenie-skladky2.jpg
Foto odstranenie-skladky3.jpg
Foto odstranenie-skladky4.jpg

Šipka  na začiatokŠipka späť Strana 1/1