Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Prechod na začiatok stránky
Samospráva » Kontrolór obce

Kontrolór obce

Adresa:
Hlavná 1
900 55 Lozorno
E-mail: severova@lozorno.sk

Hlavným kontrolórom obce je od 4. 1. 2016 Ing. Anna Ševerová.

 

 
VloženéNázovLinkaPríloha 1Príloha 2
15.10.2018 Správa o výsledku vykonanej kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2017 - pdf    [273.86 KB] -
15.10.2018 Odborné stanovisko Hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 a k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2020-2021 - pdf    [561.25 KB] -
04.10.2018 Návrh plánu kontrolnej činosti na I. polrok 2019 - pdf    [738.56 KB] -
04.09.2018 Správa o výsledku vykonanej kontroly stavu a vývoja dihu obce Lozorno k 31.12.2017 - pdf    [155.98 KB] -
28.06.2018 Správa o výsledku vykonanej kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem pri uzatváraní dohód o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Vykonané 16.05.2018 do 05.06.2018 - pdf    [122.93 KB] -
15.05.2018 Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Lozorno za rok 2017 - pdf    [1.09 MB] -
15.05.2018 Správa o výsledku vykonanej kontroly poskytnutých a vyúčtovaných dotácií z rozpočtu obce za rok 2017 - pdf    [626.43 KB] -
15.05.2018 Správa o výsledku vykonanej kontroly dodržiavania a uplatňovania VZN a interných noriem pri uzatváraní dohód o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Kontrolované obdobie 2016. Povinná osoba: MŠ Lozorno... - pdf    [77.11 KB] -
06.02.2018 Správa o vykonaných kontrolách hlavnej kontrolórky Obce Lozorno za rok 2017 - - pdf    [306.41 KB]
06.02.2018 Správa o výsledku vykonanej kontroly pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií za kontrolované obdobie rok 2016 - - pdf    [333.07 KB]