Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Prechod na začiatok stránky
Samospráva » Oddelenia obecného úradu

Obecný úrad Lozorno

Oddelenia obecného úradu

Osoba

Telefón

E-mail

Ekonomické oddelenie a oddelenie sociálnych vecí

Ing. Dana Šefčíková

02/6920 4360

sefcikova@lozorno.sk

Kovarovičová Mária

02/6920 4340

kovarovicova@lozorno.sk

Oddelenie matriky, oddelenie daní a poplatkov a oddelenie evidencie obyvateľov

Želipská Viera

02/6920 4330

zelipska@lozorno.sk 

Oddelenie životného prostredia a oddelenie odpadového hospodárstva

 

 

 

Bc. Monika Voltnerová

02/6920 4311

voltnerova@lozorno.sk

Oddelenie majetkoprávne, oddelenie územného plánovania a oddelenie registratúry

Poláková Ivana, Mgr. 

02/6920 4318

polakova@lozorno.sk

Stavebný úrad

Trutzová Júlia, Ing.

Holý Tomáš, Mgr.

02/6920 4350

trutzova@lozorno.sk

holy@lozorno.sk

Centrum kultúry a vzdelávania

Mgr. Barbora Hurajová

02/6545 8433

centrum.kultury@lozorno.sk

Hlavný kontrolór obce

 

 

Ing. Anna Ševerová

 

 severova@lozorno.sk