Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Prechod na začiatok stránky
Samospráva » Oddelenia obecného úradu

Obecný úrad Lozorno

Oddelenia obecného úradu

Kancelária starostu

Telefón

E-mail

Sadloňová Silvia, Ing.

02/6920 4311

sadlonova@lozorno.sk

Ekonomické oddelenie a oddelenie sociálnych vecí

Kovarovičová Mária

02/6920 4340

kovarovicova@lozorno.sk

Oddelenie matriky a evidencie obyvateľov

Želipská Viera

02/6920 4330

zelipska@lozorno.sk 

Oddelenie daní a poplatkov

   

Erika Jánošová

02/6920 4317

dane@lozorno.sk

Oddelenie vnútornej administratívnej služby, registratúry a životného prostredia

Bc. Monika Voltnerová

02/6920 4318

voltnerova@lozorno.sk

Oddelenie územného plánovania a stavebného úradu

Holý Tomáš, Bc.

0905107238, 02/6920 4350

holy@lozorno.sk

Centrum kultúry a vzdelávania

Mgr. Barbora Hurajová

02/6545 8433

centrum.kultury@lozorno.sk

Hlavný kontrolór obce

 

 

Ing. Anna Ševerová

 

 severova@lozorno.sk