Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Rýchla navigácia
Prechod na začiatok stránky

Fotografická súťaž o najkrajšie zábery regiónu Záhorie

Ilustračná fotografia k fotosúťažiOblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie vyhlásila 1. ročník fotografickej súťaže Záhorie-rozmanitá zem. Súťaž je určená amatérskym i profesionálnym fotografom. Ich úlohou je zachytiť krásy a zaujímavosti regiónu Záhorie. Súťaž vyvrcholí vernisážou víťazných fotografií. O víťazoch rozhodne odborná porota a verejnosť na Facebookovej stránke Región Záhorie.
Organizátorom súťaže Záhorie-rozmanitá zem je Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie. Cieľom fotosúťaže je propagovať zaujímavosti regiónu Záhorie prostredníctvom fotografií. Hlavným porotcom je fotograf Adam Húšek. Ďalší porotcovia sú fotograf Tomáš Bilka a riaditeľka organizácie Dominika Leváková.

Viac informácií  nájdete aj na linke
http://regionzahorie.sk/regionzahorie-fotosutaz-zahorie-rozmanita-zem 

Finalisti a víťazi sa môžu tešiť zo spoločnej vernisáže a vecných cien.
Fotografie je možné zasielať do 31. októbra 2018 na director@regionzahorie.sk. Podmienkou je, aby fotografia bola zhotovená na území regiónu Záhorie (okres Senica, Skalica, Malacky, Stupava a okolie).

Súťažné kategórie:
V prvom ročníku sú pripravené tri súťažné kategórie:

 1. Podujatia Záhoria (podujatia rôznych zameraní)
 2. Zaži Záhorie (regionálne produkty, atrakcie, outdoorové aktivity, zážitkové aktivity..)
 3. Pamiatky Záhoria

Každý súťažiaci môže do súťaže zaslať max. 3 fotografie (v každej kategórii jednu). O víťazoch v troch kategóriách rozhodne odborná porota. Svojho favorita vyberú i fanúšikovia Región Záhorie na Facebooku.
Preto ak máš rád fotografovanie a máš rád región Záhorie, máme pre Teba odkaz: Choď a ukáž Záhorie iným!

PODMIENKY A PRAVIDLÁ SÚŤAŽE „Záhorie-rozmanitá zem 2018":

 1. Organizátorom súťaže je Oblastná organizácia cestovného ruchu región Záhorie.
 2. Do súťaže sa môžu zapojiť amatérski aj profesionálni fotografi.
 3. Fotografia zaslaná do súťaže musí byť dielom autora, ktorý ju do súťaže prihlásil.
 4. Fotografie musia byť vo vysokom rozlíšení, vo formáte JPG (JPEG) tak, aby bolo možné fotografiu zväčšovať na formát A3 - s minimálnym rozlíšením 1600 bodov (pixelov) na dlhšej strane na 300 dpi.
 5. Do súťaže môže jeden autorposlať spolu maximálne 3 fotografie.
 6. Súťaž sa vyhlasuje v troch kategóriách: 1. Podujatia Záhoria, 2. Zaži Záhorie, 3. Pamiatky Záhoria.
 7. Fotografie v kategóriách 1. - 3. (1. Podujatia Záhoria, 2. Zaži Záhorie, 3. Pamiatky Záhoria) musia byť zhotovené na území regiónu Záhoria.
 8. Súťažné fotografie je potrebné zaslať do 31. októbra 2018 do 23:59 hod. Súťažné fotografie je potrebné poslať elektronicky na e-mail: director@regionzahorie.sk (prípadne cez úložisko). Fotografie je možné doručiť aj na digitálnych nosičoch CD alebo DVD osobne alebo poštou na adresu: Infosen Senica, Námestie oslobodenia 11, 905 01 Senica (Dom kultúry).
 9. K súťažným fotografiám je potrebné uviesť:
  - meno a priezvisko autora,
  - adresa autora,
  - názov fotografie,
  - popis k fotografii - miesto,
  - názov príslušnej súťažnej kategórie
 10. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo podľa počtu a kvality súťažných fotografií presunúť súťažné fotografie do inej kategórie, udeliť v rámci kategórie viac ocenení, prípadne v kategórii neudeliť žiadne ocenenie.
 11. O víťazoch súťaže rozhodne odborná porota. Jedného víťaza si zvolí aj verejnosť hlasovaním na Facebook profile Región Záhorie.
 12. Zaslaním fotografií dáva súťažiaci súhlas k zverejneniu svojich prác.
 13. Zaslaním fotografie dáva súťažiaci organizátorovi súťaže - OOCR Záhorie súhlas na použitie diela v rozsahu jeho zverejnenia, archivácie, reprodukcie a publikovania diela s uvedením autora fotografie, bez nároku autora na odmenu, na ktorú mu vzniká nárok podľa § 19 ods. 2 zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve. Akceptácia tohto dojednania sa považuje za akceptáciu bezodplatnej licencie.
 14. Zaslaním fotografie autor súhlasí s podmienkami a pravidlami súťaže.

Posledná úprava: 09.07.2018

Späť na úvodnú stránku