Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Rýchla navigácia
Prechod na začiatok stránky

Príprava nového územého plánu obce Lozorno

Obec LozornoMilí Lozorňania,

venujte prosíme pozornosť tejto výzve a zapojte sa aj osobne do príprav nového územného plánu. Lozorno je dnes svojou polohou atraktívna obec a záujem o ňu, bývanie a podnikanie v nej nepochybne rastie, čo sprevádza aj búrlivý územný a stavebný rozvoj obce. Preto je teraz ten čas, kedy by sme všetci mali venovať pozornosť plánovanému územnému vývoju a projektom výstavby v obci a vyjadriť svoj názor na to v akej dedine a v akom prostredí chceme žiť, ako sa má Lozorno ďalej rozvíjať, čo by sme radi v obci mali a čomu by sme naopak radi bránili.

Proces tvorby nového územného plánu pre našu obec sa práve začal. Pripravuje sa tak najdôležitejší dokument, ktorý bude na ďalších 10 a viac rokov Lozorno mať, nový územný plán obce Lozorno. Aby bol tento naozaj dobre pripravený, kvalitný a napĺňal aj vaše predstavy a riešil udržateľný rozvoj obce, v ktorej sa nám spolu bude všetkým dobre žiť, potrebujeme aj Vašu účasť, názory a podnety, ktorým chceme venovať náležitú pozornosť.
Vyzývame Vás preto, vyjadrite aj Vy svoj názor a požiadavky na utváranie našej obce a jej budúci stav, lebo práve týmto môžete ovplyvniť jej výzor, rozvoj a náš spoločný život v obci Lozorno.
Podnety a požiadavky je potrebné podať elektronicky alebo písomne na Obecný úrad Lozorno do 31.1.2017. Pomôcť v tom Vám môže tento formulár, ktorý môžete vyplniť a odoslať. Môžete spísať aj vlastný podnet, ktorý bude presne podľa Vašich predstáv a doručiť ho na Obecný úrad Lozorno.
Za akýkoľvek Váš príspevok Vám ďakujeme a sľubujeme, že neskončí v koši.

Komisia OZ pre spracovanie územného plánu
Ing. J. Bojkovská, predseda

Formuláre pre podávanie podnetov:


Posledná úprava: 20.01.2017

Späť na úvodnú stránku