Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Prechod na začiatok stránky
Obecné zastupiteľstvo » Komisie

Komisie obecného zastupiteľstva

1. Komisia: Finančno-ekonomická
Predseda: Ing. Mgr. Juraj Vlček
Členovia: Ing. Peter Šimonič
Ing. Jaroslava Bojkovská
Ing. Jana Trnková 
Mária Kovarovičová

2. Komisia: Výstavby, dopravy, životného prostredia
Predseda:
Ing. Jaroslava Bojkovská
Členovia: Anton Zeman
Radoslav Došek
Mgr. Luboš Tvrdoň
Ing. Jana Trnková
Ing. Júlia Trutzová
Ing. Marián Beleš
Ing. Mária Oravcová

3. Komisia: Športová
Predseda: Radoslav Došek 
Členovia: Ing. Peter Šimonič
Jozef Haramia
Vladimír Matúšek
Rudolf Sirota
Ing. Ján Foltýn
Alojz Dvoran

4. Komisia: Kultúry a spolupráce so spoločenskými organizáciami
Predseda:
Adriana Jánošová
Členovia: Mgr. Barbora Hurajová
Ing. Peter Šimonič
Mgr. Luboš Tvrdoň
Ing. Katarína Straková
Zlatica Škopeková
Milan Havel
PhDr. Oľga Božecová

5. Komisia: Školská a spolupráca s mládežou
Predseda: Ing. Jana Trnková 
Členovia: Radoslav Došek
Mgr. Branislav Šedivý

6. Komisia: Sociálno - zdravotná, verejného poriadku, bezpečnosti a riešenie konfliktných situácii
Predseda:
Anton Zeman
Členovia: Adriana Jánošová
Viera Želipská
Jozef Durec
Gabriel Pyšný
Jaroslav Urban

7. Komisia: Na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov
Predseda: Ing. Mgr. Juraj Vlček
Členovia: Ing. Jana Trnková
Mgr. Branislav Šedivý

  Termíny zasadnutí OZ 2018

  • 1. Január 31.1.2018
  • 2. Apríl 25.4.2018
  • 3. Jún 27.6.2018
  • Júl xxxxxxx
  • August xxxxxxx
  • 4. September 26.9.2018
  • 5. Október 24. 10. 2018
  • 7. December 5.12.2018 ustanovujúce zasadnutie OZ

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné, konajú sa vždy v Stredu v čase o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Lozorne, pokiaľ nebude vopred dohodnuté inak.

Ľubomír Húbek starosta v.r.