Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Prechod na začiatok stránky
Obecné zastupiteľstvo » VZN

VZN

 
VloženéNázovLinkaPríloha 1Príloha 2
26.06.2020 VZN č. 7/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce - pdf    [58.35 KB] -
26.06.2020 VZN č. 6/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/2019, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lozorno v znení VZN č. 5/2019 a ktorým sa ustanovujú podmienky vrátenia príspevku na činnosť školsk - pdf    [103.6 KB] -
18.03.2020 VZN č. 5/2020 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 21/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení pre rok 2020 - pdf    [494.27 KB] -
18.03.2020 VZN č. 4/2020 o určení školského obvodu základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lozorno - pdf    [172.46 KB] -
18.03.2020 VZN č. 3/2020 o oznamovaní verejných športových podujatí na území obce Lozorno - pdf    [231.43 KB] -
18.03.2020 VZN č. 2/2020 o oznamovaní verejných kultúrnych podujatí na území obce Lozorno - pdf    [453.74 KB] -
13.02.2020 VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme obecného cintorína - pdf    [190.07 KB] -