Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Prechod na začiatok stránky
Obecné zastupiteľstvo » VZN

VZN

 
VloženéNázovLinkaPríloha 1Príloha 2
21.12.2018 VZN 6/2018 o miestnom poplatku za rozvoj. - pdf    [640.11 KB] -
14.12.2018 VZN 5 / 2018 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lozorno - pdf    [232.76 KB] -
25.10.2018 VZN 4 /2018 - O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy , dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lozorno. - pdf    [283.3 KB] -
25.10.2018 VZN-ZRUŠENÉ VZN 3 /2018 - O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy , dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lozorno. - pdf    [282.81 KB] -
27.09.2018 Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupitel‘stva v Lozorne s účinnosťou od 1.10.2018 - pdf    [516.03 KB] -
29.06.2018 VZN-ZRUŠENÉ - VZN 2/2018 - O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lozorno. - pdf    [282.59 KB] -
02.02.2018 VZN- ZRUŠENÉ - VZN 1/2018 - O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lozorno - - pdf    [286.06 KB]