Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Prechod na začiatok stránky
Obecné zastupiteľstvo » VZN

VZN

 
VloženéNázovLinkaPríloha 1Príloha 2
18.03.2020 VZN č. 5/2020 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 21/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení pre rok 2020 - pdf    [494.27 KB] -
18.03.2020 VZN č. 4/2020 o určení školského obvodu základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lozorno - pdf    [172.46 KB] -
18.03.2020 VZN č. 3/2020 o oznamovaní verejných športových podujatí na území obce Lozorno - pdf    [231.43 KB] -
18.03.2020 VZN č. 2/2020 o oznamovaní verejných kultúrnych podujatí na území obce Lozorno - pdf    [453.74 KB] -
13.02.2020 VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme obecného cintorína - pdf    [190.07 KB] -