Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Rýchla navigácia
Prechod na začiatok stránky

Portál elektronických služieb obce Lozorno

Najnovšie dokumenty

Obj 01/12/2018 - vyhotovenie domových tabúľ súpisné číslo od č. 1251 do č. 1300, vrátane. Dodávateľ: SMALTOVŇA
pdf [244.11 KB]
Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj
pdf [352.27 KB]
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby a využívaní územia na stavbu MAN Truck & Bus center Bratislava. 30. 11. 2018
pdf [8.85 MB]
Obj 04/11/2018 - montáž vianočného osvetlenia v obci Lozorno. Dodávateľ: Osvetlenie s.r.o.
pdf [287.78 KB]
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo. Zhotoviteľ: N. L. stav s.r.o. 23. 11. 2018
pdf [452.73 KB]
Kategórie oznamov
 
 

Aktuálne oznamy

Rozhodnutie o poverení zastupovaním starostu

Erb obce LozornoStarosta obce Lozorno, Mgr. Ľuboš Tvrdoň týmto v súlade s ustanovením par. 1 3b ods. 1 Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov týmto poverujem pána Mgr. Ladislava Krechňáka, poslanca obecného zastupiteľstva obce Lozorno, zastupovaním starostu obce Lozorno bez obmedzenia v plnom rozsahu pôsobností, oprávnení a kompetencií starostu obce Lozorno.
Menovaný ako zástupca starostu plní úlohy stanovené zákonom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Rozhodnutie o poverení zastupovaním starostu (PDF dokument)

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 07.12.2018

Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných

OšípanáDňa 6. novembra 2018 vydala Európska komisia (EÚ) Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669, v ktorom sa uvádza, že výnimka z registrácie chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu, udelená rozhodnutím 2006/80/ES sa pre vymenované členské štátv vrátane Slovenskej republiky ruší.
Všetky chovy ošípaných - teda aj tie, v ktorých chovajú len jednu ošípanú pre vlastnú spotrebu, musia byť podľa uvedenej legislatívy zaregistrované, tak ako ostatné chovy v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (CEHZ)!
Registráciu chovu je možné vykonať na RVPS Senec v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 15:00 hod. na adrese: Svätoplukova 50, 903 01 Senec.
V prípade nejasností kontaktujte RVPS Senec - telefón: 02/45926212.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 06.12.2018

Návrh VZN

Erb obce LozornoNávrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 05.12.2018

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby a využívaní územia

Program CK Lozorno

Program CK Lozorno na mesiac decemberProgram CK Lozorno na mesiac december 2018

Kategória: Podujatia. Dátum zverejnenia: 30.11.2018

Oznámenie o začatí konania.

Stavebné konaniaOznámenie o začatí konania.  Oznámenie o zmene v dokumentáciií pre územné konania. Stavba INS-B2B-FTTx-MA-Lozorno-LP Westpoint.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 26.11.2018

Plán využitia VVP Kuchyňa

Oznámenie o začatí dodatočného stavebného konania

Rozhodnutie - stavebné povolenie

Obecné kompostovisko zatvorené

KompostoviskoOznamujeme občanom, že z dôvodu vegetačného pokoja a nepriaznivého počasia bude od 26. novembra 2018 obecné kompostovisko až do odvolania zatvorené. Predpokladaný dátum otvorenia bude marec 2019.
Za pochopenie ďakujeme

Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo. Dátum zverejnenia: 20.11.2018

MEMORANDUM o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane lesov

Oznámenie o začatí dodatočného stavebného konania a stavebného konania oprava

Stavebné konanieOplotenie, terénne úpravy a oporný múr, pivnica stavebníkov J. Haramia a O. Haramiová. 9. 11. 2018

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 13.11.2018 | Zmenené: 16.11.2018

Rozhodnutie o dodatočnom povolení zmeny stavby pred jej dokončením.

Stavebné konaniaZáhradná chata a prípojky na inžinierske siete stavebníka M. Wipfler.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 13.11.2018

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce

Erb obce LozornoMiestna volebná komisia v Lozome, podľa par. 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb poslancov obecného zastupitel‘stva a volieb starostu obce, ktoré sa konali dňa 10. novembra 2018. Kliknite pre zobrazenie výsledkov volieb v PDF dokumene.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 12.11.2018

Zámenná zmluva

Máš v sebe herecký talent?

VadidloOchotnícke divadlo VaDiDlo Lozorno hľadá do svojej novej hry dvoch mládencov, alebo mužov do 45 rokov. Info na divadlo@vadidlo.sk, alebo tel. č. : 0903 951 441.

Kategória: Rôzne. Dátum zverejnenia: 26.10.2018

Rozpočet obce Lozorno na r. 2019

Erb obce LozornoRozpočet obce Lozorno na rok 2019 s výhľadom na roky 2020-2021

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 25.10.2018

Verejná vyhláška.

Oznámenie - začatie konania o odstránení stavby

Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby

Programový rozpočet

Erb obce LozornoProgramový rozpočet obce Lozorno na rok 2019 s výhľadom na roky 2020  a 2021.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 11.10.2018

Oznámenie - zverejnenie zámeru

Erb obce LozornoObec Lozorno v zmysle par 9a) ods.8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti p. Stanislava VYORALA a manž. Jarmile VYORALOVEJ zo dňa 10.10.2018, zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku Obce Lozorno. Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 10.10.2018 | Zmenené: 12.10.2018

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb

Erb obce LozornoNávrh - Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 18.09.2018

Ročný odpis vodomerov

Lozorno, spol s r.o.V čase od 4. 9. 2018 bude v obci prebiehať ročný odpis vodomerov. Žiadame občanov, aby sprístupnili vodomerné šachty pracovníkom spoločnosti LOZORNO spol. s r.o.. Pokiaľ sa v danom čase nebudete nachádzať doma, je potrebné nahlásiť stav vodomeru na tel. čísle 0948 522 506 /p. Hájniková/ alebo na Obecnom úrade v Lozorne.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 04.09.2018

Oznámenie o začatí konania

Protokol o prevádzkovej kontrole požiarneho vodovodu

Oznámenie o začatí konania

Oznámenie o začatí stavebného konania

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Územné rozhodnutieRozhodnutie o umiestnení stavby INS-FTTH-MA-LOZO-Lozorno2-Borovicová-Hlboká zo dňa 7. 8. 2018

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 07.08.2018

Oznámenie o začatí stavebného konania

Uverejnenie strategického dokumentu Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020

Ilustračná fotografiaV zmysle §14 ods. 4. a 5. zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako dotknutá obec Lozorno zverejňujeme záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu, do ktorého je možné nahliadnuť na OcÚ Lozorno alebona stránke www.lozorno.sk (dokument nižšie).

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 23.07.2018

Rozhodnutie o prerušení konania

Doplnenie návrhu na vydanie územného rozhodnutia a rozhodnutia o využívaní územia

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Začatie územného konania

Územné konanie

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 19.06.2018

Zvoz odpadu

Lozorno

Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo. Dátum zverejnenia: 14.06.2018

Oznámenie o začatí dodatočného stavebného konania

Stavebné konanieOznámenie o začatí dodatočného stavebného konania  na stavbu Rodinný dom A,B,C- s dvomi bytovými jednotkami. Návrh podal P. Munk.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 08.06.2018

Stavebné povolenie

Verejná vyhláška

Ilustračná fotografiaOZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU o začatí konania o určenie zodpovednej osoby za umiestnenie odpadu na parkovisku pri Kamennom mlyne v k.ú. Lozorno v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Celé oznámenie je dostupné TU vo formáte PDF.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 22.05.2018

Termíny separovaného zberu papiera a plastov

Ilustračný obrázokTermíny separovaného zberu papiera a plastov na druhý polrok 2018

Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo. Dátum zverejnenia: 21.05.2018

Oznámenie o začatí konania.

Rozhodnutie.

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky

Ilustračný obrázokPlán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 15.05.2018

Začatie územného konania

Územné konanie

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 27.04.2018

Rozhodnutie - zastavenie stavebného konania

Oprava zrejmej nesprávnosti.

Stavebné povolenie.

Stavebné konanieRodinný dom a prípojky na inžinierske siete a spevnená plocha pre stavebníkov Ľ. Czanner a M. Czanner.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 29.03.2018

Začatie stavebného konania

Začatie stavebného konania

Stavebné konaniaZačatie stavebného konania na stavbu: Rodinný dvojdom a prípojky na inžinierske siete pre stavebníka K. Švendová a V. Švendová

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 29.03.2018

Informácia o podaní žiadosti o územné rozhodnutie

Oznámenie o začatí konania o dodatočnej zmene stavby pred jej dokončením

Odvolania voči rozhodnutiu č. SU- 344/2017-18/3

Ilustračné fotoStavebný úrad oznamuje, že bolo podané odvolanie voči rozhodnutiu č. SU- 344/2017-18/3 na dodatočné povolenie stavby s názvom "Rodinný dom - novostavba" na pozemkoch parcela registra "C" KN č. 8880/938, 8890/5 16 k.ú. Lozorno.

Odvolania voči rozhodnutiu Č. SU- 344/2017-18/3 - oznámenie vo formáte PDF

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 28.02.2018

Rozhodnutie - dodatočné povolenie zmeny stavby pred dokončením

Stavebné povolenie

Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním.

Rozhodnutie - dodatočné povolenie stavby

Výkon štátneho Požiarneho dozoru — oznámenie

Ilustračný obrázokOkresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách listom oznamuje, že v roku 2018 bude vykonávať protipožiarne kontroly v objektoch a zariadeniach právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov.
Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 24.01.2018

Schvaľovacie protokoly programov záchrany vybraných jaskýň

Rozhodnutie

Lozorno, spol s r.o.Rozhodnutie - povolenie na vypúšťanie splaškových odpadových vôd z mechanicko-biologickej ČOV Lozorno do recipienta Suchý potok

Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo. Dátum zverejnenia: 27.06.2017

Zrušenie opatrení vydané dňa 16.02.2017 pri zistení a potvrdení choroby vtáčej cbrípky

Ilustračný obrázokRegionálna veterinárna a potravinová správa Senec ruší opatrenia č. 333/2017 vydané dňa 16.02.2017 pri zistení a potvrdení choroby vtáčej cbrípky.
List Zrušenie opatrení... vo formáte PDF

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 27.03.2017

Pošta Lozorno - riešenie prevádzky a zriadenie bezbariérového vstupu

Príprava nového územého plánu obce Lozorno

Obec LozornoMilí Lozorňania,

venujte prosíme pozornosť tejto výzve a zapojte sa aj osobne do príprav nového územného plánu. Lozorno je dnes svojou polohou atraktívna obec a záujem o ňu, bývanie a podnikanie v nej nepochybne rastie, čo sprevádza aj búrlivý územný a stavebný rozvoj obce. Preto je teraz ten čas, kedy by sme všetci mali venovať pozornosť plánovanému územnému vývoju a projektom výstavby v obci a vyjadriť svoj názor na to v akej dedine a v akom prostredí chceme žiť, ako sa má Lozorno ďalej rozvíjať, čo by sme radi v obci mali a čomu by sme naopak radi bránili.

Celý článok

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 20.01.2017

Projekty EÚ

Pečať Rozvoja obcí a miest

Pečať Rozvoja obcí a miest, kliknite pre zobrazenie PDF dokumentu

Mas Dolné Záhorie

Mas Dolné Záhorie

Dôležité telefónne čísla

Obecný úrad
+421 (2) 6920 4311

Obecná polícia
+421 918 411 583

Hlásenie požiaru
+421 (2) 6596 8804
+421 905 912 976
+421 907 119 482

Lozorno, s. r. o.
+421 948 522 506
+421 (2) 6920 4320
poruchy vody,
kanalizácie a iné

Záznamy z kamerového systému v Lozorne

Napíšte nám

Ochrana pred robotmi:
Piaty mesiac v roku je

LOZORNO spol. s r.o.

Banner - linka na web Lozorno spol. s r.o.

Galéria

Región Záhorie

BANNER Bratislavskeho samosrpavneho kraja

Aké bude počasie

Platená inzercia