Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Rýchla navigácia
Prechod na začiatok stránky

Portál elektronických služieb obce Lozorno

Najnovšie dokumenty

Obj 05/05/2017 - geometrický plán na zameranie cesty a zeleného pásu v lokalite Záhumenice v celkovej sume 18.240,- Eur. Dodávateľ: Miroslav Žigo
pdf [348.4 KB]
Oznámenie - upovedomenie o podaní odvolania - odvolanie proti rozhodnutiu o umiestnení stavby č. SU-959/2016.
pdf [1.51 MB]
Zmluva o dielo Rekonštrukcia kúrenia v ZŠ Lozorno. Zhotoviteľ: INŠTALMONT, s.r.o. 15. 5. 2017
pdf [276.58 KB]
Odstúpenie od zmluvy - Zmluva o dielo Rekonštrukcia kúrenia v ZŠ Lozorno. Dodávateľ: INŠTALÁCIE TZB, a.s.. 11. 5. 2017
pdf [191 KB]
Obj 04/05/2017 - poradenské a konzultačné služby pri príprave projektovej žiadosti: Modernizácia odborných učební základnej školy v obci Lozorno v celkovej sume 1.200 Eur s DPH. Dodávateľ: CNS EuroGrants s.r.o.
pdf [201.22 KB]
Kategórie oznamov
 
 

Aktuálne oznamy

Pozvánka na 5. zasadnutie OZ

Erb obce LozornoStarosta obce Lozorno v súlade § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov Vás pozýva
na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne,
dňa 24.05.2017 o 17,00 hod. (streda) v zasadačke Obecného úradu.

Pozvánka na 5. zasadnutie OZ vo formáte PDF

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 22.05.2017

Zážitkové prednášky bez mýtu perfektnej matky a ženy

Zážitkové prednášky v LozorňáčkuSrdečne pozývame ženy z Lozorna a okolia na jedinečné Zážitkové prednášky so životnou a vzťahovou koučkou Janette Šimkovou /www.lifekoucing.sk/ zamerané na podporu žien rozšíriť si zručnosti, ktoré prispievajú k ich úspešnému sebarealizovaniu sa vo všetkých rolách, ktoré chcú ako ženy zastať.

  1. Ako si väčšmi veriť - 1.6. od 17:00 - 19:00 v Lozorňáčku /budova zdravotného strediska/, vstupné: 10 Euro
  2. Ako aktivovať skrytý potenciál - 8.6. od 17:00 - 19:00 v Lozorňáčka, vstupné: 10 Euro

Prihlasovanie, prosíme, dopredu mailom: lozornacek@gmail.com alebo telefonicky: 0908662617

Kategória: Podujatia. Dátum zverejnenia: 22.05.2017

Rozprávková nedeľa v CK Lozorno

VLK a ZAJAC, Divadlo z Budmeríc28.5.20017 o 16:00 hod.

VLK a ZAJAC. Divadlo z Budmeríc.

Vtipne podaná známa rozprávka pre najmenších plná smiešnych situácií a neustálych roztržiek medzi vlkom a zajacom. V hre vládne interakcia hercov s deťmi, takisto obsahuje veľa pesničiek a deti sa v nej naučia vlčí, či zajačí tanec, ktorý si počas vystúpenia môžu aj vyskúšať. Trvanie 45 minút. Vhodné pre deti od 1 - 9 rokov.

Vstupné: 2,50 €

Deti majú v cene vstupenky aj sladkú maškrtku a výtvarnú dielničku.

Plagát podujatia vo formáte PDF

Celý článok

Kategória: Podujatia. Dátum zverejnenia: 22.05.2017

Oznámenie - upovedomenie o podaní odvolania

Erb obce LozornoOznámenie - upovedomenie o podaní odvolania - odvolanie proti rozhodnutiu o umiestnení stavby č. SU-959/2016. Dokument Oznámenie - upovedomenie o podaní odvolania nájdete TU

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 18.05.2017

LOZORSKÉ VŠELICO – domáci remeselnícky jarmok

Lozorské všelico27. 5. 2017 (sobota) od 13:00 -18:00 hod. v areáli ŠK Lozorno (bývalé hádzanárske ihrisko)

Predstavia sa vám miestni remeselníci, cukrári, umelci a iní šikovníci. O občerstvenie a program je postarané. Pre deti budú pripravené aktivity aj v RC Lozorňáček, maľovanie na tvár, vozenie na koníkoch.

Celý článok

Kategória: Podujatia. Dátum zverejnenia: 16.05.2017

Zverejnenie zámeru

Erb LozornaObec Lozorno v zmysle par. 9a) ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Čulenova 6, 81647 Bratislava, zo dňa 07.02.2017 zverejňuje zámer zriadiť vecné bremeno na časť nehnuteľného majetku Obce Lozorno. Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 10.05.2017 | Zmenené: 18.05.2017

Oznámenie o začatí konania

Erb obce LozornoZačatie konania o zmene stavby pred jej dokončením na stavbu Záhradný dom a prípojky na inžinierske siete...

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 05.05.2017 | Zmenené: 15.05.2017

Plán činnosti vo VO Záhorie

Ilustračný obrázokPlán činnosti vo Vojenskom obvode Záhorie v mesiaci máj 2017

Kategória: Rôzne. Dátum zverejnenia: 05.05.2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti

Ilustračný obrázokNávrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2017

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 04.05.2017 | Zmenené: 15.05.2017

Program CK Lozorno

CK LozornoProgram CK Lozorno na mesiac máj 2017

Kategória: Podujatia. Dátum zverejnenia: 03.05.2017

Rozhodnutie URSO Rozhodnutie č. 0134/2017/V

LOZORNO, spol s r.o.Lozorno spol. s r.o. ako prevádzkovateľ verejného vodovodu a verejnej kanalizácie obdržalo Rozhodnutie č. 0134/2017/V zo dňa 27.2.2017, ktoré ruší pôvodné Rozhodnutie č. 0014/2017/V zo dňa 11.11.2017 , v ktorom Úrad pre reguláciu sieťových odvetví určuje cenu vodného a stočného pre rok 2017.

Bližšie sa dočítate v Rozhodnutí č. 0134/2017/V zverejnenom na našej stránke.

Ďakujem za pochopenie.

Lucia Hájniková, Konateľ spoločnosti

 

Kategória: Rôzne. Dátum zverejnenia: 27.04.2017

Ako netvoriť zbytočný odpad

OdpadPri príležitosti Dňa Zeme bolo zverejnené na webstránke www.triedime.sk  edukatívne video pre verejnosť, ktoré učí, ako netvoriť zbytočný odpad.  Video si môžete pozrieť TU - AKO NETVORIŤ ZBYTOČNÝ ODPAD

Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo. Dátum zverejnenia: 25.04.2017

Zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie

Plán využitia VVP Kuchyňa

Sezónne vlaky

OBEC LOZORNOOd 29.IV. do 1.X.2017 budú jazdiť sezónne vlaky Záhorská Ves - Plavecké Podhradie. Tieto vlaky budú jazdiť v sobotu, v nedeľu a vo sviatky. Súčasťou vlaku bude aj vozeň na prepravu bicyklov. Spoje na regionálnej trati budú zaradené do Integrovaného dopravného systému BSK, takže cestujúci v nich využijú aj prestupné lístky na prímestské autobusy a bratislavskú MHD. Vo vlaku bude platiť bezplatné cestovné pre študentov a pre dôchodcov s platným preukazom pre takéto cestovanie.

Celý článok

Kategória: Rôzne. Dátum zverejnenia: 19.04.2017

Začatie územného konania

Erb obce LozornoZačatie územného konania na stavbu LOZORNO (RÁC) NN KABLOVÉ VEDENIE.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 13.04.2017 | Zmenené: 15.05.2017

Rozhodnutie o umiestnení stavby

ERBRozhodnutie o umiestnení stavby So 01 VN Káblové vedenie, SO 02 NN rozvody, PS 01 Transformačná stanica.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 12.04.2017 | Zmenené: 15.05.2017

Priehrada - kasáme, Lozorno

Ilustračný obrázokMinisterstvo Životného prostredia SR zaslalo upovedomenie o začatí konania Priehrada - kasáme, Lozorno. Dokument si môžete siahnuť TU vo formáte PDF.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 05.04.2017 | Zmenené: 15.05.2017

Začatie kolaudačného konania

ERBZačatie kolaudačného konania stavby .Rekonštrukcia plynovodu U002677 Lozorno - 2. etapa - Liten

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 05.04.2017 | Zmenené: 15.05.2017

Zrušenie opatrení vydané dňa 16.02.2017 pri zistení a potvrdení choroby vtáčej cbrípky

Ilustračný obrázokRegionálna veterinárna a potravinová správa Senec ruší opatrenia č. 333/2017 vydané dňa 16.02.2017 pri zistení a potvrdení choroby vtáčej cbrípky.
List Zrušenie opatrení... vo formáte PDF

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 27.03.2017

I. zmena rozpočtu 2017

Erb obce LozornoI. zmena rozpočtu 2017 (xls 608,5 KB)

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 23.03.2017 | Zmenené: 15.05.2017

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Erb obce

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 23.03.2017 | Zmenené: 15.05.2017

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

Stavebné povolenie

Ilustračné fotoStavebné povolenie na stavbu Rozšírenie kapacity ZŠ - Prístavba triedy 1. stupeň

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 03.03.2017 | Zmenené: 15.05.2017

Oznámenie o začatí konania

Erb obce LozornoOznámenie o začatí územného konania na stavbu: So 01 VN Káblové vedenie, SO 02 NN rozvody, PS 01 Transformačná stanica

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 24.02.2017 | Zmenené: 15.05.2017

Pošta Lozorno - riešenie prevádzky a zriadenie bezbariérového vstupu

Oznámenie o začatí konania

ErbZačatie územného konania na stavbu: Trávniky: SO 01 VN Prípojka, SO 02 NN rozvody, PS 01 Trafostanica

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 23.01.2017 | Zmenené: 15.05.2017

Oznámenie o začatí konania.

Erb obceZačatie stavebného konania zlúčeného s územným konaním Rozšírenie kapacity ZŠ - Prístavba triedy 1. stupeň.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 23.01.2017 | Zmenené: 15.05.2017

Príprava nového územého plánu obce Lozorno

Obec LozornoMilí Lozorňania,

venujte prosíme pozornosť tejto výzve a zapojte sa aj osobne do príprav nového územného plánu. Lozorno je dnes svojou polohou atraktívna obec a záujem o ňu, bývanie a podnikanie v nej nepochybne rastie, čo sprevádza aj búrlivý územný a stavebný rozvoj obce. Preto je teraz ten čas, kedy by sme všetci mali venovať pozornosť plánovanému územnému vývoju a projektom výstavby v obci a vyjadriť svoj názor na to v akej dedine a v akom prostredí chceme žiť, ako sa má Lozorno ďalej rozvíjať, čo by sme radi v obci mali a čomu by sme naopak radi bránili.

Celý článok

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 20.01.2017

Cenník vodného a stočného

Lozorno spol s r.o.Cenník vodného a stočného platný pre rok 2017

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 13.12.2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky

Erb obceNávrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Lozorno na I. polrok 2017

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 15.11.2016 | Zmenené: 15.05.2017

Kontrola účinnosti verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby - NKÚ

Čistá domácnosť – zber použitého kuchynského oleja

PrírodaPOUŽITÝ KUCHYNSKÝ OLEJ je považovaný za separovateľný odpad a preto sa v zmysle právnych predpisov nesmie vyhadzovať do komunálneho odpadu, ani vypúšťať do verejných kanalizácií. Takéto oleje vypúšťané do umývadiel alebo záchodov, postupne obaľujú potrubia, až môžu spôsobiť úplné upchatie kanalizačných potrubí a ak sa dostanú v koncentrovanej forme do prírody, poškodzujú kvalitu pôdy a podzemných zásob vody.

Do zberu sa zapája každá domácnosť, každý z Vás má možnosť spraviť niečo dobré pre naše životné prostredie !!!

Celý článok

Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo. Dátum zverejnenia: 17.05.2016

3. etapa rekonštrukcie uzáverov na vodovodnom potrubí

Tretia etapa rekonštrukcie uzáverov na vodovodnom potrubíLozorno spol. s r.o. má za sebou 1. etapu a aj 2. etapu plánovanej rekonštrukcie uzáverov na vodovodnom potrubí a začali sme s 3. etapou.
Rekonštrukciu a výmenu uzáverov sme rozdelili do 3. etáp. Preto žiadame občanov o trpezlivosť pri ešte tejto odstávke vody, ktorá je hlásená obecným rozhlasom, vyvesená na webe a zaslaná cez sms bránu.

Lucia Hájniková, konateľka spoločnosti

Fotogaléria z tretej etapy

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 29.07.2015

Zber údajov telekomunikačných sietí Slovak Telekom, a.s.

Ilustračná fotografiaInformácia o zbere údajov stĺpových podpier sieťovej infraštruktúry pre spoločnosť Slovak Telekom a.s.. Kompletná informácia je dostupná TU v PDF dokumente.

Kategória: Rôzne. Dátum zverejnenia: 25.05.2015

Oznam o prácach SPP-distribúcia

Ilustračný obrázokOznamujeme občanom, že pracovníci SPP-distribúcia a.s., Bratislava budú od 13.4.2015 do 30.9.2015 vykonávať z dôvodu hrozby havárie plynovodu výmenu plynovodných potrubí a prípojok v časti obce za železnicou a to: ul. Jelšová, Železničná, Dlhá, Muškátová, Veterná, Ružová, Kvetná, Družstevná.

Bližšie informácie budú podávať pracovníci SPP priamo jednotlivým odberateľom počas stavby.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 13.04.2015 | Zmenené: 09.06.2015

Oznámenie bezprostrednej hrozby havárie plynárenských zariadení.

Ilustačné fotoSPP-distribúcia, a. s., týmto v zmysle ustanovení par. 127a ods. 1 zákona č. 50 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), Vám oznamujeme ako držiteľ povolenia Č. 1006P0070 na podnikanie v plynárenstve v rozsahu distribúcia plynu vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetvi a zabezpečenie prevádzkovania distribuČnej siete bezprostrednú hrozbu havárie plynárenského zariadenia. Úplné znenie oznámenia si môžete prečítať TU v PDF dokumente.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 30.03.2015

Oznam

Ilustračné fotoObec Lozorno dala do prevádzky SMS bránu, cez ktorú Vám v prípade záujmu budeme posielať dôležité informácie.

V prípade, že ste neobdržali úvodnú SMS-ku neevidujeme Vaše číslo. Ak máte o túto bezplatnú službu záujem, Vaše mobilné číslo a adresu nahláste na obecnom úrade, alebo na mail: obec@lozorno.sk

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 27.06.2013

Termíny separovaného zberu

Termíny separovaného zberu papiera a plastov v roku 2017

Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo.

Projekty EÚ

Pečať Rozvoja obcí a miest

Pečať Rozvoja obcí a miest, kliknite pre zobrazenie PDF dokumentu

Dôležité telefónne čísla

Obecný úrad
+421 (2) 6920 4311

Obecná polícia
+421 918 411 583

Hlásenie požiaru
+421 (2) 6596 8804
+421 905 912 976
+421 907 119 482

Lozorno, s. r. o.
+421 948 522 506
+421 (2) 6920 4320
poruchy vody,
kanalizácie a iné

Napíšte nám

Ochrana pred robotmi:
Piaty mesiac v roku je

Záznamy z kamerového systému v Lozorne

LOZORNO spol. s r.o.

Banner - linka na web Lozorno spol. s r.o.

Galéria

Región Záhorie

BANNER Bratislavskeho samosrpavneho kraja

Aké bude počasie

Platená inzercia