Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Rýchla navigácia
Prechod na začiatok stránky

Hlásenia rozhlasu

Odchyt túlavých psov

Oznamujeme občanom, že od 15. augusta 2011 začína obec Lozorno priebežne realizovať odchyt túlavých psov. Preto upozorňujeme majiteľov psov aby si ich riadne uzavreli.

02.08.2011

Kontajnery na separovaný odpad

Obecný úrad v Lozorne oznamuje občanom, že kontajnery rozmiestnené po obci sú určené na separovaný odpad a nie na komunálny odpad.

celý článok

21.02.2011

Najnovšie dokumenty

Obj 01/11/2016 - výroba bannerovej plachty za účelom informovania verejnosti o realizácii projektu Rozšírenie kapacity ČOV a spolufinancovaní z EŠIF. Dodávateľ: Bohuslav Blecha -BORO výroba reklamy
pdf [164.92 KB]
Návrh VZN 3/2016 O miestnom poplatku za rozvoj v obci Lozorno
pdf [295.3 KB]
Dohoda o zmene Zmluvy o poskytovaní verejných služieb - doplnková služba Zdieľanie dát z paušálu k tel. číslu 910908770. Dodávateľ: Slovak Telekom. 10. 11. 2016
pdf [397.62 KB]
Dodatok Zmluve o poskytovaní verejných služieb, t. Č. 910908770. Dodávateľ: Slovak Telekom, 10. 11. 2016
pdf [1.3 MB]
Dodatok Zmluve o poskytovaní verejných služieb, t. Č. 910908772. Dodávateľ: Slovak Telekom, 10. 11. 2016
pdf [1.23 MB]
Kategórie oznamov
 
 

Aktuálne oznamy

Pozvánka na 11. zasadnutie OZ 2016

Erb obceStarosta obce Lozorno v súlade § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov Vás pozýva
na 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne,
dňa 07.12.2016 o 17,00 hod. (streda) v zasadačke Obecného úradu.
Pozvánka a program 11. zasadnutia OZ vo formáte PDF.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 30.11.2016

Plán činnosti vo Vojenskom obvode Záhorie

Ilustračný obrázokPlán činnosti vo Vojenskom obvode Záhorie na december 2016

Kategória: Rôzne. Dátum zverejnenia: 30.11.2016

Oznámenie o začatí obstarávania aktualizácie územného plánu obce Lozorno

Erb obce LozornoObec Lozorno týmto oznamuje, že v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) dňom 28.11.2016 začína obstarávanie aktualizácie územného plánu obce Lozorno, ktorá bude spracovaná v súlade s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona. Viac informácií nájdete TU v Oznámení.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 28.11.2016 | Zmenené: 25.11.2016

Návrh VZN 3/2016

Erb obce LozornoNávrh VZN 3/2016 O miestnom poplatku za rozvoj v obci Lozorno

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 21.11.2016

Návrh rozpočtu

ERB OBCENávrh rozpočtu na roky 2017 - 2019

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 21.11.2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky

Erb obceNávrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Lozorno na I. polrok 2017

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 15.11.2016

Obecné kompostovisko zatvorené

KompostoviskoObecné kompostovisko je zatvorené až do jarného obdobia v r. 2017.

Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo. Dátum zverejnenia: 14.11.2016

Oznam - odpis vodomerov

Lozorno, spol s.r.o.Lozorno spol. s r.o. touto cestou oznamuje občanom, že od 14. novembra sa bude robiť mimoriadny odpis vodomerov z dôvodu zmeny ceny vodného a stočného. V prípade, neprítomnosti Vás žiadame nahlásiť stav vodomeru na obecnom úrade alebo na tel. čísle 0948 522 506.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 10.11.2016

VZN 2/2016

II. zmena rozpočtu 2016 a monitorovacia správa

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 28.10.2016

Rozbor požiarovosti v okrese Malacky

Ilustračný obrázokRozbor požiarovosti v okrese Malacky za 1. až 3. štvrťrok 2016

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 21.10.2016

Vykurovacie obdobie

DPHZVážení občania.
S príchodom chladnejších dní začíname v našich domácnostiach pripravovať na zimnú sezónu vykurovacie telesá. Skôr ako začneme intenzívne kúriť, mali by sme začať tým, že riadne vyčistíme a vymetieme komín. Túto povinnosť nám ako majiteľom nelmnteľnosti ukladá vyhláška MV SR č.401/2007. ...
Celý článok Okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany Malacky k vykurovaciemu obdobiu si môžete prečítať TU.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 21.10.2016

lnfekčná anémia koní - žiadost‘ o súčinnosť

Ilustračný obrázokDňa 27.7.2016 bob Iaboratórnym vyšetrením prvýkrát potvrdené ohnisko infekčnej anémie koní na Slovensku. List Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Senec, ktorá požiadala o súčinnosť pri zabezpečeni informovanosti obyvateľov, je dostupný TU v PDF formáte.

Kategória: Rôzne. Dátum zverejnenia: 10.10.2016

VZN 1/2016

Erb obce LozornoVZN1/2016 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Lozorno

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 23.09.2016

Zverejnenie Dodatku č. 1 k zmluve o NFP

Jazykové kurzy nemčiny

Ilustračný obrZAČIATOČNÍCI, POKROČILÍ, KONVERZÁCIA
deti, dospelí, v skupinke alebo individuálne.
Prihlášky do 15.9.2016 na e-mailovej adrese a telefóne:
ida.martakova@gmail.com
tel: 0903 284 202
Pre viac informácií kliknite SEM.

Kategória: Rôzne. Dátum zverejnenia: 02.09.2016

Centrálna záchranná služba Záhorie

IlustračnéCentrálna záchranná služba je občianske združenie, ktoré tvoria fyzické a právnické osoby činné v oblasti záchrany ľudského života, ochrany majetku ľudí a životného prostredia.

Názov občianskeho združenia: Centrálna záchranná služba, sídlo občianskeho združenia: Malé Leváre 38, 908 74 Malé Leváre.

Naše občianske združenie vzniklo v roku 2014 a je zapísané v evidencií občianskych združení vedených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod identifikačným číslom 42 414 831.

Celý článok

Kategória: Rôzne. Dátum zverejnenia: 11.08.2016

Zmena rozpočtu

Erb obce1. zmena rozpočtu obce Lozorno 2016

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 20.07.2016

Kontrola účinnosti verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby - NKÚ

Nedajme zahynúť dedičstvu predkov

VernisážMalokarpatská knižnica v Pezinku, Bratislavský samosprávny kraj a Obec Lozorno Vás pozývajú na vernisáž výstavy
Nedajme zahynúť dedičstvu predkov
dňa 15.júna o 18:00 hod. v Centre kultúry Lozorno.

Výstava je čiastkovým výstupom projektu, ktorý dokumentuje pamiatky drobnej ľudovej architektúry v Bratislavskom samosprávnom kraji. Výstava potrvá do 15.júla 2016

Celý článok

Kategória: Podujatia. Dátum zverejnenia: 06.06.2016

Čistá domácnosť – zber použitého kuchynského oleja

PrírodaPOUŽITÝ KUCHYNSKÝ OLEJ je považovaný za separovateľný odpad a preto sa v zmysle právnych predpisov nesmie vyhadzovať do komunálneho odpadu, ani vypúšťať do verejných kanalizácií. Takéto oleje vypúšťané do umývadiel alebo záchodov, postupne obaľujú potrubia, až môžu spôsobiť úplné upchatie kanalizačných potrubí a ak sa dostanú v koncentrovanej forme do prírody, poškodzujú kvalitu pôdy a podzemných zásob vody.

Do zberu sa zapája každá domácnosť, každý z Vás má možnosť spraviť niečo dobré pre naše životné prostredie !!!

Celý článok

Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo. Dátum zverejnenia: 17.05.2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti

Erb obceNávrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2016

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 09.05.2016 | Zmenené: 10.05.2016

Zmena termínu odpisov vodomerov

Lozorno spol. s r.o.Na základe podnetov od občanov bol prehodnotený termín odpisov vodomerov a následné vyúčtovanie vodného a stočného z decembra na jún. /ako to bolo v minulosti/.
Okrem podnetov od občanov je často krát problémom neprístupnosť šácht, nakoľko ich majú občania zazimované, pri zlej manipulácii alebo pošmyknutí vznikajú v zime zbytočné poruchy, nepriazeň počasia nás brzdí v nepretržitom odpise a pri zistení že je potrebné vodomer vymeniť v zimnom období výmena nie je možná..
Preto teraz bude len jedna zálohová faktúra /termín vyhotovenia 31.3.2016/ a k 30.6.2016 bude vyúčtovanie.

Následne zálohy budú

  • k 30. 9. - 1. kvartál,
  • k 31. 12. - 2. kvartál,
  • k 31. 3. - 3. kvartál a
  • k 30. 6. - vyúčtovanie.

Lucia Hájniková, konateľ spoločnosti

List na stiahnutie vo formáte PDF

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 20.04.2016

Harmonogram vývozu separovaného odpadu

HarmonogramTermíny separovaného zberu papiera a plastov 2016

Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo. Dátum zverejnenia: 30.12.2015

3. etapa rekonštrukcie uzáverov na vodovodnom potrubí

Tretia etapa rekonštrukcie uzáverov na vodovodnom potrubíLozorno spol. s r.o. má za sebou 1. etapu a aj 2. etapu plánovanej rekonštrukcie uzáverov na vodovodnom potrubí a začali sme s 3. etapou.
Rekonštrukciu a výmenu uzáverov sme rozdelili do 3. etáp. Preto žiadame občanov o trpezlivosť pri ešte tejto odstávke vody, ktorá je hlásená obecným rozhlasom, vyvesená na webe a zaslaná cez sms bránu.

Lucia Hájniková, konateľka spoločnosti

Fotogaléria z tretej etapy

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 29.07.2015

Ďalšie zmeny v organizácii dopravy v Malackách

Ilustračný obrázokOd 15. 7. 2015 (streda od 8.00 hod.) do odvolania:

  • Zmena rozmiestnenia nástupíšť v Malackách na žel. st.
  • Všetky spoje budú mať na začiatku Nádražnej ulice výstupište.
  • Riešenie autobusových zastávok.


Podrobnosti k tým to zmenám nájdete TU v dokumente PDF.

Kategória: Rôzne. Dátum zverejnenia: 14.07.2015

Oznámenie o začatí konania

Oznámenie o začatí konania

Zber údajov telekomunikačných sietí Slovak Telekom, a.s.

Ilustračná fotografiaInformácia o zbere údajov stĺpových podpier sieťovej infraštruktúry pre spoločnosť Slovak Telekom a.s.. Kompletná informácia je dostupná TU v PDF dokumente.

Kategória: Rôzne. Dátum zverejnenia: 25.05.2015

Oznam o prácach SPP-distribúcia

Ilustračný obrázokOznamujeme občanom, že pracovníci SPP-distribúcia a.s., Bratislava budú od 13.4.2015 do 30.9.2015 vykonávať z dôvodu hrozby havárie plynovodu výmenu plynovodných potrubí a prípojok v časti obce za železnicou a to: ul. Jelšová, Železničná, Dlhá, Muškátová, Veterná, Ružová, Kvetná, Družstevná.

Bližšie informácie budú podávať pracovníci SPP priamo jednotlivým odberateľom počas stavby.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 13.04.2015 | Zmenené: 09.06.2015

Oznámenie bezprostrednej hrozby havárie plynárenských zariadení.

Ilustačné fotoSPP-distribúcia, a. s., týmto v zmysle ustanovení par. 127a ods. 1 zákona č. 50 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), Vám oznamujeme ako držiteľ povolenia Č. 1006P0070 na podnikanie v plynárenstve v rozsahu distribúcia plynu vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetvi a zabezpečenie prevádzkovania distribuČnej siete bezprostrednú hrozbu havárie plynárenského zariadenia. Úplné znenie oznámenia si môžete prečítať TU v PDF dokumente.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 30.03.2015

Oznam

Ilustračné fotoObec Lozorno dala do prevádzky SMS bránu, cez ktorú Vám v prípade záujmu budeme posielať dôležité informácie.

V prípade, že ste neobdržali úvodnú SMS-ku neevidujeme Vaše číslo. Ak máte o túto bezplatnú službu záujem, Vaše mobilné číslo a adresu nahláste na obecnom úrade, alebo na mail: obec@lozorno.sk

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 27.06.2013

Dôležité telefónne čísla

Obecný úrad
+421 (2) 6920 4311

Obecná polícia
+421 918 411 583

Hlásenie požiaru
+421 (2) 6596 8804
+421 905 912 976
+421 907 119 482

Lozorno, s. r. o.
+421 948 522 506
+421 (2) 6920 4320
poruchy vody,
kanalizácie a iné

Napíšte nám

Ochrana pred robotmi:
Toto je webstránka obce - uveďte jedným slovom.

Záznamy z kamerového systému v Lozorne

LOZORNO spol. s r.o.

Banner - linka na web Lozorno spol. s r.o.

Galéria

Región Záhorie

BANNER Bratislavskeho samosrpavneho kraja

Aké bude počasie

Platená inzercia