Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Rýchla navigácia
Prechod na začiatok stránky

Portál elektronických služieb obce Lozorno

Najnovšie dokumenty

Začatie územného konania na stavbu: INS-B2B-FTTx-MA-Lozorno-LP Westpoint.
pdf [144.83 KB]
pdf [990.02 KB]
Zmluva o spolupráci. KUMST TEATRO, s.r.o. 16. 04. 2018
pdf [678.05 KB]
Obj 04/06/2018 - výroba nástrekových terčov s optickou a akustickou signalizáciou ... v sume 1460,9 1 Eur s DPH. Dodávateľ: Petr Záň
pdf [251.98 KB]
Nájomná zmluva č. NZSK 2018/069/17633. Prenajímateľ:XEROX LIMITED. 5. 6. 2018
pdf [1.89 MB]
Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov č. 1/2018. Obce ... 28. 5. 2018
pdf [1.26 MB]
Kategórie oznamov
 
 

Aktuálne oznamy

Karpatský triatlon, nedel‘a 24.6.2018 - oznam

LozornoV nedeľu, 24.6.2018 sa uskutoční tretí ročník podujatia Karpatský triatlon so štartom a cieľom pri vodnej priehrade v Lozorne. Cyklistická časť podujatia si vyžiada menšie obmedzenia v individuálnej aj verejnej doprave, a to na úseku Lozorno - Jablonové - Pernek - Pezinská Baba - Pezinok - Limbach.
Obmedzenia v čase od 10:00 hod. do 12:30 hod. budú len dočasného charakteru a v nevybnutnej miere a sú potrebné na zabezpečenie bezpečnosti prejazdu pelotónu cyklistov.
Obmedzenie sa v čase od 10:00 hod do približne 12:00 hod dotkne aj pezinskej baby a prejazdu cez ňu pre individuálnu dopravu. Doprava na dotknutom úseku bude regulovaná príslušníkmi polície a poučenými organizátormi. Za posledným pretekárom bude vždy po jeho prejazde individuálna doprava priebežne pustená.
Ďakujeme vám veľmi pekne za porozumenie, ospravedlňujeme sa za prípadné komplikácie.

Oznam na stiahnutie vo formáte PDF

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 20.06.2018

SVIATOK HUDBY 2018 V LOZORNE - Fête de la MUSIQUE

Sviatok hudby24.6.2018
15:00 - 23:00 h.
areál ŠK Lozorno, Športové nám.

Vystúpia:

  • Mažoretky SOFFI Lozorno (SK)
  • LOZA (SK)
  • ENEM TAK (SK)
  • CAMPANA BATUCADA - bubnová show (SK)
  • ROC´HANN ( FR & SK )
  • FUNNY FELLOWS (SK)
  • FLARE BEAS (Gipsy HU)
  • SIMA MARTAUSOVÁ (SK)
  • MEDIAL BANANA (SK)

Plagát Sviatok hudby vo formáte PDF

Celý článok

Kategória: Podujatia. Dátum zverejnenia: 20.06.2018

Informácia o odstávke systémov a obmedzeniach počas víkendu 23.-24.6.2018

Ilustračné fotoPočas víkendu 23.-24.6.2018 dôjde k odstávke systémov Telekom, s ktorou môžu byť spojené určité obmedzenia, výpadky alebo iné nepríjemnosti. Vaše služby pevnej siete a mobilné služby budú počas tohto obdobia plne funkčné. Dočasne však nebude možné na žiadnom zákazníckom kanáli meniť služby, kontrolovať spotrebu a aktivovať si balíčky minút, SMS, dát či roamingu. Taktiež nebude možné spravovať služby prostredníctvom portálu Môj Telekom, meniť identifikačné, kontaktné alebo fakturačné údaje.
K dispozícii nebude Telekom aplikácia ani webová stránka www.telekom.sk.

Volania, správy, televízia a dáta budú k dispozícii.

Celý článok

Kategória: Rôzne. Dátum zverejnenia: 20.06.2018

Začatie územného konania

Územné konanie

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 19.06.2018

Určenie dopravného značenia

Ilustračná fotografiaOkresný úrad Malacky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií určuje použitie dočasného dopravného značenia a dopravného zariadenia na ceste 11/503 a 11/501 v k.ú. Lozorno, Jablonové a Pernek, z dóvodu úplnej uzávierky cesty 11/50 1 od Lozorna po Pernek, 111503 Pezinská Baba, 11/502 medzi Pezinkom a Svätým Jurom v súvislosti s konaním podujatia „Karpatský triatlon 2018".
Dočasné dopravné značenie bude použité v termíne od 24.06. 2018 od 10.20. hod. do 12.30 hod., podľa predloženého Projektu dočasného dopravného značenia, ktorú vypracovala firma mobilita servis spoi. s.r.o., Technická 6, 821 04 Bratislava a odsúhlasil Okresný dopravný inšpektorát v Malackách na dopravnej komisii dňa 17.05.20 18 pod č. OKDMA/ORPZ-MA-ODI  25-104/2018 a ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto určenia.
Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 18.06.2018

Zvoz odpadu

Lozorno

Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo. Dátum zverejnenia: 14.06.2018

Oznámenie o začatí dodatočného stavebného konania

Stavebné konanieOznámenie o začatí dodatočného stavebného konania  na stavbu Rodinný dom A,B,C- s dvomi bytovými jednotkami. Návrh podal P. Munk.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 08.06.2018

Zverejnenie zámeru predaja pozemku

Erb obce LozornoObec Lozorno v zmysle par. 9a) ods.8 písm. b) zákona č. 138 1991 Zb. v znení neskorších predpisov. na základe žiadosti p. Emila MIKULAŠA r. Mikuláša zo dňa 06.06.2018 zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku Obce Lozorno.

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 07.06.2018

Platba za komunálny odpad

Ilustračný obrázokPlatba za komunálny odpad je možná cez internet (treba napísať na mail kurova@lozorno.sk) alebo v hotovosti na OcÚ. Ďakujeme.

Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo. Dátum zverejnenia: 06.06.2018

Stavebné povolenie

Pozvánka na 3. zasadnutie OZ 2018

Erb obceStarosta obce Lozorno v súlade § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov Vás pozýva
na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne,
dňa 27.6.2018 o 17,00 hod. (streda) v zasadačke Obecného úradu.

Pozvánka s programom zasadnutia vo formáte PDF je dostupná TU.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 05.06.2018 | Zmenené: 07.06.2018

Oznámenie - Zverejnenie zámeru zriadenia vecného bremena

Erb obce LozornoObec Lozorno v zmysle par. 9a) zákona č. 138 1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov. na základe žiadosti Štefana LIDU a manž. Milady LIDOVEJ, Ing. zo dňa 01.06.2018, zverejňuje zámer zriadenia vecného bremena na pozemku registra „E"KN parc.č. 1256, zapísanom v KN pre k.ú. Lozorno na LV č. 4151 vo vlastníctve Obce Lozorno v podiele 1/1, v rozsahu obmedzenia o výmere 12m2 (podľa GP Č. 17 2018 ako novovytvorená parc.č. 1256 4-zast.pl.), na ktorom je postavená garáž vo vlastníctve žiadateľov.
Zdôvodnenie: Žiadatelía majú snahu uvedenú nehnuteľnosť- garáž dať právne do poriadku, skolaudovať za účelom jej ďalšieho odpredaja.
Celé oznámenie je dostupné TU vo formáte PDF.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 04.06.2018

Program v Lozorne na mesiac jún 2018

Program CK v mesiaci jun 2018Program v Lozorne na mesiac jún 2018

Kategória: Podujatia. Dátum zverejnenia: 01.06.2018 | Zmenené: 04.06.2018

Oznámenie - Zverejnenie zámeru

Doplnok č. 1 k plánu využitia výcvikových a ubytovacích zariadení VVP Kuchyňa

Prevzatie komposterov

KompostoviskoPrevzatie komposterov je možné na Obecnom úrade v Lozorne počas stránkových hodín u Mgr. Kurovej Hirnerovej.

Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo. Dátum zverejnenia: 29.05.2018

Návrh VZN 2/2018

Verejná vyhláška

Ilustračná fotografiaOZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU o začatí konania o určenie zodpovednej osoby za umiestnenie odpadu na parkovisku pri Kamennom mlyne v k.ú. Lozorno v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Celé oznámenie je dostupné TU vo formáte PDF.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 22.05.2018

Termíny separovaného zberu papiera a plastov

Ilustračný obrázokTermíny separovaného zberu papiera a plastov na druhý polrok 2018

Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo. Dátum zverejnenia: 21.05.2018

Plán využitia výcvikových a ubytovacích zariadení VVP Kuchyňa

Rozhodnutie - OÚ Malacky

RozhodnutieRozhodnutie o opatreniach na odstránení nedostatkov vo formáte PDF

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 17.05.2018

Oznámenie o začatí konania.

Rozhodnutie.

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky

Ilustračný obrázokPlán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 15.05.2018

Oznam o zmene organizácie dopravy v BA

Oznam

Od 12. 05. 2018 (sobota) do odvolania v smere do Bratislavy budú zrušené bez náhrady autobusové zastávky:

Bratislava, Lamač, Staré záhrady
Bratislava, Lamač, Vrančovičova
Bratislava, Lamač, ŽST

Oznam na stiahnutie vo formáte PDF

Kategória: Rôzne. Dátum zverejnenia: 11.05.2018

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

KonanieUpovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa v k. ú. Lozorno. Ústne pojednávanie s obhliadkou sa nariaďuje na deň 11. mája 2018 v piatok o 9,00 hod..  Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 03.05.2018

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstsva vzniku požiaru

Lozorno a okolieOkresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pášme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Malacky od 30. apríla 2018, od 08:00 hod. do odvolania. Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 30.04.2018

Smetné nádoby na komunálny odpad

Ilustračný obrázokOd stredy 2.5.2018 je možné si na Obecnom úrade v Lozorne počas stránkových hodín vyzdvihnúť smetné nádoby na vývoz komunálneho odpadu.
Určené pre obyvateľov ulice Lesnej.

Oznam vo formáte PDF

Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo. Dátum zverejnenia: 30.04.2018

Začatie územného konania

Územné konanie

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 27.04.2018

Rozhodnutie - zastavenie stavebného konania

Oznámenie o verejnom prerokovaní

Erb obce LozornoOznamujeme občanom, že verejné prerokovanie na usporiadanie pozemkov pod príjazdovú cestu v lokalite ZÁHUMENICE sa uskutoční dňa 11.04.2018 (streda) o 17h v Centre kultúry Lozorno.

Ľubomír Húbek, starosta obce

Oznámenie vo formáte PDF

Zvuková nahrávka zo stretnutia s občanmi na verejnom prerokovaní o vysporiadaní pozemkov pod príjazdovú cestu v lokalite Záhumenice (MP3 110 MB)

Pozn. Pozvánka bola zverejnená od 09.04.2018.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 13.04.2018

Oprava zrejmej nesprávnosti.

Oznam

Obecné kompostoviskoKompostovisko otvorené v stredu od 15 - 18,00 hod. a sobota 9 - 15,00 hod.

Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo. Dátum zverejnenia: 03.04.2018

Stavebné povolenie.

Stavebné konanieRodinný dom a prípojky na inžinierske siete a spevnená plocha pre stavebníkov Ľ. Czanner a M. Czanner.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 29.03.2018

Začatie stavebného konania

Začatie stavebného konania

Stavebné konaniaZačatie stavebného konania na stavbu: Rodinný dvojdom a prípojky na inžinierske siete pre stavebníka K. Švendová a V. Švendová

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 29.03.2018

Informácia o podaní žiadosti o územné rozhodnutie

Oznámenie o začatí konania o dodatočnej zmene stavby pred jej dokončením

Odvolania voči rozhodnutiu č. SU- 344/2017-18/3

Ilustračné fotoStavebný úrad oznamuje, že bolo podané odvolanie voči rozhodnutiu č. SU- 344/2017-18/3 na dodatočné povolenie stavby s názvom "Rodinný dom - novostavba" na pozemkoch parcela registra "C" KN č. 8880/938, 8890/5 16 k.ú. Lozorno.

Odvolania voči rozhodnutiu Č. SU- 344/2017-18/3 - oznámenie vo formáte PDF

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 28.02.2018

Sezónne vlaky

Lozorno a okolie

Tak ako minulý rok aj tento rok od 28. IV. do 14. X. 2018 budú jazdiť sezónny vláčik Záhorská Ves – Plavecké Podhradie.Tieto vlaky budú jazdiť v sobotu, v nedeľu a vo sviatky. Súčasťou vlaku bude aj vozeň na prepravu bicyklov. Spoje na regionálnej trati budú zaradené do Integrovaného dopravného systému BSK, takže cestujúci v nich využijú aj prestupné lístky na prímestské autobusy a bratislavskú MHD. Vo vlaku bude platiť bezplatné cestovné pre študentov a pre dôchodcov s platným preukazom pre takéto cestovanie. Cestovné poriadky budú umiestnené na každej železničnej stanici. Zmena tento rok je, že skoro na každej zastávke bude zastavovať vlak na znamenie vyznačené v cestovnom poriadku.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 23.02.2018

Rozhodnutie - dodatočné povolenie zmeny stavby pred dokončením

Stavebné povolenie

Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním.

Rozhodnutie - dodatočné povolenie stavby

Výkon štátneho Požiarneho dozoru — oznámenie

Ilustračný obrázokOkresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách listom oznamuje, že v roku 2018 bude vykonávať protipožiarne kontroly v objektoch a zariadeniach právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov.
Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 24.01.2018

Oznam o poplatku za komunálny odpad pre r. 2018

OznamVážení občania,
platby za komunálny odpad za rok 2018 sa budú vyberať až po obdržaní rozhodnutia za vývoz komunálneho odpadu za r.2018, ktoré Vám bude doručené do vlastných rúk. Platby bude možné realizovať tromi možnosťami a to: platbou na účet, poštovou poukážkou alebo priamo na obecnom úrade v určený deň.

Oznam vo formáte PDF

Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo. Dátum zverejnenia: 11.12.2017

Turisitcký vlak Záhoráčik na sezónu 2018

Lozorno - letecky zaberMedzi BSK a ZSSK bola podpísaná príloha zmluvy o prevádzke turistického vlaku Záhoráčik na sezónu 2018, a to na obdobie 28.4.-14.10.2018, v sobotu, nedeľu a vo štátnych sviatkoch, 3 obrátky za deň, v rovnakých polohách ako t.r. Prípadné predĺženie trasy až do Plaveckého Mikuláša a forma dopravy je predmetom rokovaní medzi BSK a ŽSR, resp. MDV SR.

Úvodnú sezónu 2017 možno považovať za veľmi úspešnú, keďže sa vlakom prepravilo 8094 osôb a 1094 bicyklov.

Viac o obciach, cez ktoré premáva vláčik Záhoráčik sa môžete dočítať TU v PDF dokumente.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 07.12.2017

Oznam zubná ambulancia

Ilustračný obrázokZubná ambulancia MUDr. KANASOVÁ oznamuje svojim pacientom, ak majú záujem o preventívnu prehliadku, aby poslali sms správu (meno, priezvisko, dátum narodenia a číslo poisťovne) na telef. číslo 0902 299 626.

Ak bude ambulancia opäť otvorená, je potrebné, aby tí pacienti, ktorí poslali sms, zavolali do ambulancie a dohodli si termín prehliadky, ktorá im bude dodatočne vykonaná.

Kategória: Rôzne. Dátum zverejnenia: 15.11.2017

Schvaľovacie protokoly programov záchrany vybraných jaskýň

Žiadosť o výmenu telekomunikačných stĺpov

Rozhodnutie

Lozorno, spol s r.o.Rozhodnutie - povolenie na vypúšťanie splaškových odpadových vôd z mechanicko-biologickej ČOV Lozorno do recipienta Suchý potok

Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo. Dátum zverejnenia: 27.06.2017

Rozhodnutie URSO Rozhodnutie č. 0134/2017/V

LOZORNO, spol s r.o.Lozorno spol. s r.o. ako prevádzkovateľ verejného vodovodu a verejnej kanalizácie obdržalo Rozhodnutie č. 0134/2017/V zo dňa 27.2.2017, ktoré ruší pôvodné Rozhodnutie č. 0014/2017/V zo dňa 11.11.2017 , v ktorom Úrad pre reguláciu sieťových odvetví určuje cenu vodného a stočného pre rok 2017.

Bližšie sa dočítate v Rozhodnutí č. 0134/2017/V zverejnenom na našej stránke.

Ďakujem za pochopenie.

Lucia Hájniková, Konateľ spoločnosti

 

Kategória: Rôzne. Dátum zverejnenia: 27.04.2017

Priehrada - kasáme, Lozorno

Ilustračný obrázokMinisterstvo Životného prostredia SR zaslalo upovedomenie o začatí konania Priehrada - kasáme, Lozorno. Dokument si môžete siahnuť TU vo formáte PDF.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 05.04.2017 | Zmenené: 15.05.2017

Zrušenie opatrení vydané dňa 16.02.2017 pri zistení a potvrdení choroby vtáčej cbrípky

Ilustračný obrázokRegionálna veterinárna a potravinová správa Senec ruší opatrenia č. 333/2017 vydané dňa 16.02.2017 pri zistení a potvrdení choroby vtáčej cbrípky.
List Zrušenie opatrení... vo formáte PDF

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 27.03.2017

Pošta Lozorno - riešenie prevádzky a zriadenie bezbariérového vstupu

Príprava nového územého plánu obce Lozorno

Obec LozornoMilí Lozorňania,

venujte prosíme pozornosť tejto výzve a zapojte sa aj osobne do príprav nového územného plánu. Lozorno je dnes svojou polohou atraktívna obec a záujem o ňu, bývanie a podnikanie v nej nepochybne rastie, čo sprevádza aj búrlivý územný a stavebný rozvoj obce. Preto je teraz ten čas, kedy by sme všetci mali venovať pozornosť plánovanému územnému vývoju a projektom výstavby v obci a vyjadriť svoj názor na to v akej dedine a v akom prostredí chceme žiť, ako sa má Lozorno ďalej rozvíjať, čo by sme radi v obci mali a čomu by sme naopak radi bránili.

Celý článok

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 20.01.2017

Kontrola účinnosti verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby - NKÚ

Čistá domácnosť – zber použitého kuchynského oleja

PrírodaPOUŽITÝ KUCHYNSKÝ OLEJ je považovaný za separovateľný odpad a preto sa v zmysle právnych predpisov nesmie vyhadzovať do komunálneho odpadu, ani vypúšťať do verejných kanalizácií. Takéto oleje vypúšťané do umývadiel alebo záchodov, postupne obaľujú potrubia, až môžu spôsobiť úplné upchatie kanalizačných potrubí a ak sa dostanú v koncentrovanej forme do prírody, poškodzujú kvalitu pôdy a podzemných zásob vody.

Do zberu sa zapája každá domácnosť, každý z Vás má možnosť spraviť niečo dobré pre naše životné prostredie !!!

Celý článok

Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo. Dátum zverejnenia: 17.05.2016 | Zmenené: 16.10.2017

3. etapa rekonštrukcie uzáverov na vodovodnom potrubí

Tretia etapa rekonštrukcie uzáverov na vodovodnom potrubíLozorno spol. s r.o. má za sebou 1. etapu a aj 2. etapu plánovanej rekonštrukcie uzáverov na vodovodnom potrubí a začali sme s 3. etapou.
Rekonštrukciu a výmenu uzáverov sme rozdelili do 3. etáp. Preto žiadame občanov o trpezlivosť pri ešte tejto odstávke vody, ktorá je hlásená obecným rozhlasom, vyvesená na webe a zaslaná cez sms bránu.

Lucia Hájniková, konateľka spoločnosti

Fotogaléria z tretej etapy

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 29.07.2015

Zber údajov telekomunikačných sietí Slovak Telekom, a.s.

Ilustračná fotografiaInformácia o zbere údajov stĺpových podpier sieťovej infraštruktúry pre spoločnosť Slovak Telekom a.s.. Kompletná informácia je dostupná TU v PDF dokumente.

Kategória: Rôzne. Dátum zverejnenia: 25.05.2015

Oznam o prácach SPP-distribúcia

Ilustračný obrázokOznamujeme občanom, že pracovníci SPP-distribúcia a.s., Bratislava budú od 13.4.2015 do 30.9.2015 vykonávať z dôvodu hrozby havárie plynovodu výmenu plynovodných potrubí a prípojok v časti obce za železnicou a to: ul. Jelšová, Železničná, Dlhá, Muškátová, Veterná, Ružová, Kvetná, Družstevná.

Bližšie informácie budú podávať pracovníci SPP priamo jednotlivým odberateľom počas stavby.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 13.04.2015 | Zmenené: 09.06.2015

Oznámenie bezprostrednej hrozby havárie plynárenských zariadení.

Ilustačné fotoSPP-distribúcia, a. s., týmto v zmysle ustanovení par. 127a ods. 1 zákona č. 50 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), Vám oznamujeme ako držiteľ povolenia Č. 1006P0070 na podnikanie v plynárenstve v rozsahu distribúcia plynu vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetvi a zabezpečenie prevádzkovania distribuČnej siete bezprostrednú hrozbu havárie plynárenského zariadenia. Úplné znenie oznámenia si môžete prečítať TU v PDF dokumente.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 30.03.2015

Oznam

Ilustračné fotoObec Lozorno dala do prevádzky SMS bránu, cez ktorú Vám v prípade záujmu budeme posielať dôležité informácie.

V prípade, že ste neobdržali úvodnú SMS-ku neevidujeme Vaše číslo. Ak máte o túto bezplatnú službu záujem, Vaše mobilné číslo a adresu nahláste na obecnom úrade, alebo na mail: obec@lozorno.sk

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 27.06.2013

Projekty EÚ

Pečať Rozvoja obcí a miest

Pečať Rozvoja obcí a miest, kliknite pre zobrazenie PDF dokumentu

Dôležité telefónne čísla

Obecný úrad
+421 (2) 6920 4311

Obecná polícia
+421 918 411 583

Hlásenie požiaru
+421 (2) 6596 8804
+421 905 912 976
+421 907 119 482

Lozorno, s. r. o.
+421 948 522 506
+421 (2) 6920 4320
poruchy vody,
kanalizácie a iné

Napíšte nám

Ochrana pred robotmi:
Dva krát dva je (odpovedzte slovom)

Záznamy z kamerového systému v Lozorne

LOZORNO spol. s r.o.

Banner - linka na web Lozorno spol. s r.o.

Galéria

Región Záhorie

BANNER Bratislavskeho samosrpavneho kraja

Aké bude počasie

Platená inzercia