Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Rýchla navigácia
Prechod na začiatok stránky

Portál elektronických služieb obce Lozorno

Najnovšie dokumenty

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Športový klub Lozorno, ZRTV ženy. 20. 02. 2018
pdf [334.81 KB]
Rozhodnutie - dodatočné povolenie zmeny stavby pred dokončením pre stavebníka Pluhár, Gregušková, Záhradná chata a prípojky na inžinierske siete
pdf [569.12 KB]
Dodatok č. 3 k Zmluve o zbere a preprave komunálnych odpadov č. 52 1/01/07. Zhotoviteľ: TEKOS, spol. s r.o.
pdf [237.67 KB]
Stavebné povolenie - Záhradná chata súp. č. 3085 - rekonštrukcia. Stavebník A. Sebechlebský.
pdf [731.58 KB]
pdf [425.72 KB]
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Športový klub Lozorno, futbalový oddiel. 12. 2. 2018
pdf [351.07 KB]
Kategórie oznamov
 
 

Aktuálne oznamy

Zmena stránkových hodín na Oddelení dokladov odboru poriadkovej polície OR PZ v Malackách

Ilustračný obrázokDňa 2.3.2018 v čase od 08.00 hod. do 11.00 hod. budú pracoviská oddelenia dokladov odboru poriadkovej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Malackách ako aj na Okresnom dopravnom inšpektoráte Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Malackách z dôvodu odstávky elektrickej energie zatvorené.

List MV SR Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Malackách, Odbor poriadkovej polície na stiahnutie

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 21.02.2018

Rozhodnutie - dodatočné povolenie zmeny stavby pred dokončením

Stavebné povolenie

Opätovná žiadosť o riešenie bezbariérového vstupu pošly v obci Lozorne

ListNadväzne na našu predchádzajúcu žiadosť č.j. 47/2017 zo dňa 16.01.2017 a Vašu odpoveď č.j. SSM 662 2017 Zo dňa 06.02.2017 sa na Vás, i napriek Vašej odpovedi, opätovne obraciame so žiadosťou o vyriešenie problematiky bezbariérového vstupu na poštu v obci Lozorno, ktorej ste správcom a vlastníkom a ktorý navrhujeme riešiť pomocou osadenia bezbariérovej rampy v súlade s Vyhláškou č. 532 2000 Z.Z. tak, aby plocha schodiska vyhovovala podmienkam. ... Celý list je dostupný TU.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 13.02.2018

VZN 1/2018 Bratislavského samosprávneho kraja

Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním.

Program CK Lozorno

Program CK Lozorno na február 2018Program CK Lozorno na mesiac február 2018

Kategória: Podujatia. Dátum zverejnenia: 05.02.2018

I. zmena rozpočtu na rok 2018

Erb obceI. zmena rozpočtu obce Lozorno na rok 2018 s výhľadom na roky 2019-2020

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 02.02.2018

VZN 1/2018

List prezidenta

ListList prezidenta SR Andreja Kisku starostovi obce.

Kategória: Rôzne. Dátum zverejnenia: 31.01.2018

Využite možnosť bezplatného testovania pamäti a iných poznávacích funkcií

Ilustračný obrázokTím psychológov z Centra MEMORY a Univerzity Komenského sa podujal na výskum v oblasti štandardizácie psychologických testov, v rámci ktorého vyšetríme 600 ľudí po celom Slovensku. Využite túto príležitosť a zapojte sa aj Vy!

Viac informácií nájdete TU.

Kategória: Rôzne. Dátum zverejnenia: 29.01.2018

Plán činnosti vo Vojenskom obvode Záhorie

Ilustračný obrázokPlán činnosti vo Vojenskom obvode Záhorie na február 2018

Kategória: Rôzne. Dátum zverejnenia: 26.01.2018 | Zmenené: 29.01.2018

Rozhodnutie - dodatočné povolenie stavby

Výkon štátneho Požiarneho dozoru — oznámenie

Ilustračný obrázokOkresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách listom oznamuje, že v roku 2018 bude vykonávať protipožiarne kontroly v objektoch a zariadeniach právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov.
Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 24.01.2018

Rozbor požiarovosti v okrese Malacky za rok 2017

LozornoRozbor požiarovosti v okrese Malacky za rok 2017

Kategória: Rôzne. Dátum zverejnenia: 22.01.2018

Návrh VZN 1/2018

Zaslanie informácie o verejnom prerokovaní k správe o hodnotení strategického dokumentu

Ilustračné fotoZaslanie informácie o verejnom prerokovaní k správe o hodnotení strategického dokumentu
..Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 - 2020" a návrhu strategického dokumentu v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

PDF dokument si môžete stiahnuť TU

Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo. Dátum zverejnenia: 11.01.2018

Zvoz odpadu

Lozorno

Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo. Dátum zverejnenia: 02.01.2018

Oznam o poplatku za komunálny odpad pre r. 2018

OznamVážení občania,
platby za komunálny odpad za rok 2018 sa budú vyberať až po obdržaní rozhodnutia za vývoz komunálneho odpadu za r.2018, ktoré Vám bude doručené do vlastných rúk. Platby bude možné realizovať tromi možnosťami a to: platbou na účet, poštovou poukážkou alebo priamo na obecnom úrade v určený deň.

Oznam vo formáte PDF

Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo. Dátum zverejnenia: 11.12.2017

Turisitcký vlak Záhoráčik na sezónu 2018

Lozorno - letecky zaberMedzi BSK a ZSSK bola podpísaná príloha zmluvy o prevádzke turistického vlaku Záhoráčik na sezónu 2018, a to na obdobie 28.4.-14.10.2018, v sobotu, nedeľu a vo štátnych sviatkoch, 3 obrátky za deň, v rovnakých polohách ako t.r. Prípadné predĺženie trasy až do Plaveckého Mikuláša a forma dopravy je predmetom rokovaní medzi BSK a ŽSR, resp. MDV SR.

Úvodnú sezónu 2017 možno považovať za veľmi úspešnú, keďže sa vlakom prepravilo 8094 osôb a 1094 bicyklov.

Viac o obciach, cez ktoré premáva vláčik Záhoráčik sa môžete dočítať TU v PDF dokumente.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 07.12.2017

Inventarizácia komunálneho odpadu – doloženie dokladov

Obec LozornoObec Lozorno žiada občanov o poskytnutie údajov o smetných nádobách na komunálny odpad a ich frekvencii vývozov. Inventarizácia smetných nádob bude prebiehať do 3/2018. Kontrola bude postupne prebiehať po domácnostiach i podnikateľských subjektoch.

Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť pri vykonávaní inventarizácie.

Inventarizácia komunálneho odpadu – doloženie dokladov - PDF dokument

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 04.12.2017

Rozpočet obce Lozorno

Erb obce LozornoRozpočet obce Lozorno na rok 2018 s výhľadom na roky 2019-2020

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 01.12.2017

Návrh VZN 3/2017

Protipožiarne kontroly

Ilustračný obrázokOznamujeme občanom, že v čase od 2.12.2017 do 31.12.2017 sa budú vykonávať protipožiarne kontroly na uliciach, ktoré sú uvedené TU v PDF dokumente.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 27.11.2017

Oznam zubná ambulancia

Ilustračný obrázokZubná ambulancia MUDr. KANASOVÁ oznamuje svojim pacientom, ak majú záujem o preventívnu prehliadku, aby poslali sms správu (meno, priezvisko, dátum narodenia a číslo poisťovne) na telef. číslo 0902 299 626.

Ak bude ambulancia opäť otvorená, je potrebné, aby tí pacienti, ktorí poslali sms, zavolali do ambulancie a dohodli si termín prehliadky, ktorá im bude dodatočne vykonaná.

Kategória: Rôzne. Dátum zverejnenia: 15.11.2017

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Lozorno

Návrh plánu kontrolnej činnosti

IlustračnéNávrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Lozorno na I. polrok 2018

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 07.11.2017

Oznam

KompostoviskoOznamujeme občanom, že z dôvodu vegetačného pokoja a nepriaznivému počasiu bude od 1. decembra 2017 obecné kompostovisko až do odvolania zatvorené. Predpokladaný dátum otvorenia bude marec 2018.

Za pochopenie ďakujeme.

Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo. Dátum zverejnenia: 31.10.2017

Schvaľovacie protokoly programov záchrany vybraných jaskýň

Lake Relax Lozorno - zaslanie zámeru

Ilustračný obrázokLake Relax Lozorno - zaslanie zámeru navrhovanej činnosti

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 11.08.2017

Žiadosť o výmenu telekomunikačných stĺpov

Rozhodnutie

Lozorno, spol s r.o.Rozhodnutie - povolenie na vypúšťanie splaškových odpadových vôd z mechanicko-biologickej ČOV Lozorno do recipienta Suchý potok

Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo. Dátum zverejnenia: 27.06.2017

Zverejnenie zámeru

Erb LozornaObec Lozorno v zmysle par. 9a) ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Čulenova 6, 81647 Bratislava, zo dňa 07.02.2017 zverejňuje zámer zriadiť vecné bremeno na časť nehnuteľného majetku Obce Lozorno. Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 10.05.2017 | Zmenené: 18.05.2017

Rozhodnutie URSO Rozhodnutie č. 0134/2017/V

LOZORNO, spol s r.o.Lozorno spol. s r.o. ako prevádzkovateľ verejného vodovodu a verejnej kanalizácie obdržalo Rozhodnutie č. 0134/2017/V zo dňa 27.2.2017, ktoré ruší pôvodné Rozhodnutie č. 0014/2017/V zo dňa 11.11.2017 , v ktorom Úrad pre reguláciu sieťových odvetví určuje cenu vodného a stočného pre rok 2017.

Bližšie sa dočítate v Rozhodnutí č. 0134/2017/V zverejnenom na našej stránke.

Ďakujem za pochopenie.

Lucia Hájniková, Konateľ spoločnosti

 

Kategória: Rôzne. Dátum zverejnenia: 27.04.2017

Zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie

Priehrada - kasáme, Lozorno

Ilustračný obrázokMinisterstvo Životného prostredia SR zaslalo upovedomenie o začatí konania Priehrada - kasáme, Lozorno. Dokument si môžete siahnuť TU vo formáte PDF.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 05.04.2017 | Zmenené: 15.05.2017

Zrušenie opatrení vydané dňa 16.02.2017 pri zistení a potvrdení choroby vtáčej cbrípky

Ilustračný obrázokRegionálna veterinárna a potravinová správa Senec ruší opatrenia č. 333/2017 vydané dňa 16.02.2017 pri zistení a potvrdení choroby vtáčej cbrípky.
List Zrušenie opatrení... vo formáte PDF

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 27.03.2017

Pošta Lozorno - riešenie prevádzky a zriadenie bezbariérového vstupu

Príprava nového územého plánu obce Lozorno

Obec LozornoMilí Lozorňania,

venujte prosíme pozornosť tejto výzve a zapojte sa aj osobne do príprav nového územného plánu. Lozorno je dnes svojou polohou atraktívna obec a záujem o ňu, bývanie a podnikanie v nej nepochybne rastie, čo sprevádza aj búrlivý územný a stavebný rozvoj obce. Preto je teraz ten čas, kedy by sme všetci mali venovať pozornosť plánovanému územnému vývoju a projektom výstavby v obci a vyjadriť svoj názor na to v akej dedine a v akom prostredí chceme žiť, ako sa má Lozorno ďalej rozvíjať, čo by sme radi v obci mali a čomu by sme naopak radi bránili.

Celý článok

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 20.01.2017

Kontrola účinnosti verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby - NKÚ

Čistá domácnosť – zber použitého kuchynského oleja

PrírodaPOUŽITÝ KUCHYNSKÝ OLEJ je považovaný za separovateľný odpad a preto sa v zmysle právnych predpisov nesmie vyhadzovať do komunálneho odpadu, ani vypúšťať do verejných kanalizácií. Takéto oleje vypúšťané do umývadiel alebo záchodov, postupne obaľujú potrubia, až môžu spôsobiť úplné upchatie kanalizačných potrubí a ak sa dostanú v koncentrovanej forme do prírody, poškodzujú kvalitu pôdy a podzemných zásob vody.

Do zberu sa zapája každá domácnosť, každý z Vás má možnosť spraviť niečo dobré pre naše životné prostredie !!!

Celý článok

Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo. Dátum zverejnenia: 17.05.2016 | Zmenené: 16.10.2017

3. etapa rekonštrukcie uzáverov na vodovodnom potrubí

Tretia etapa rekonštrukcie uzáverov na vodovodnom potrubíLozorno spol. s r.o. má za sebou 1. etapu a aj 2. etapu plánovanej rekonštrukcie uzáverov na vodovodnom potrubí a začali sme s 3. etapou.
Rekonštrukciu a výmenu uzáverov sme rozdelili do 3. etáp. Preto žiadame občanov o trpezlivosť pri ešte tejto odstávke vody, ktorá je hlásená obecným rozhlasom, vyvesená na webe a zaslaná cez sms bránu.

Lucia Hájniková, konateľka spoločnosti

Fotogaléria z tretej etapy

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 29.07.2015

Zber údajov telekomunikačných sietí Slovak Telekom, a.s.

Ilustračná fotografiaInformácia o zbere údajov stĺpových podpier sieťovej infraštruktúry pre spoločnosť Slovak Telekom a.s.. Kompletná informácia je dostupná TU v PDF dokumente.

Kategória: Rôzne. Dátum zverejnenia: 25.05.2015

Oznam o prácach SPP-distribúcia

Ilustračný obrázokOznamujeme občanom, že pracovníci SPP-distribúcia a.s., Bratislava budú od 13.4.2015 do 30.9.2015 vykonávať z dôvodu hrozby havárie plynovodu výmenu plynovodných potrubí a prípojok v časti obce za železnicou a to: ul. Jelšová, Železničná, Dlhá, Muškátová, Veterná, Ružová, Kvetná, Družstevná.

Bližšie informácie budú podávať pracovníci SPP priamo jednotlivým odberateľom počas stavby.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 13.04.2015 | Zmenené: 09.06.2015

Oznámenie bezprostrednej hrozby havárie plynárenských zariadení.

Ilustačné fotoSPP-distribúcia, a. s., týmto v zmysle ustanovení par. 127a ods. 1 zákona č. 50 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), Vám oznamujeme ako držiteľ povolenia Č. 1006P0070 na podnikanie v plynárenstve v rozsahu distribúcia plynu vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetvi a zabezpečenie prevádzkovania distribuČnej siete bezprostrednú hrozbu havárie plynárenského zariadenia. Úplné znenie oznámenia si môžete prečítať TU v PDF dokumente.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 30.03.2015

Oznam

Ilustračné fotoObec Lozorno dala do prevádzky SMS bránu, cez ktorú Vám v prípade záujmu budeme posielať dôležité informácie.

V prípade, že ste neobdržali úvodnú SMS-ku neevidujeme Vaše číslo. Ak máte o túto bezplatnú službu záujem, Vaše mobilné číslo a adresu nahláste na obecnom úrade, alebo na mail: obec@lozorno.sk

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 27.06.2013

Projekty EÚ

Pečať Rozvoja obcí a miest

Pečať Rozvoja obcí a miest, kliknite pre zobrazenie PDF dokumentu

Dôležité telefónne čísla

Obecný úrad
+421 (2) 6920 4311

Obecná polícia
+421 918 411 583

Hlásenie požiaru
+421 (2) 6596 8804
+421 905 912 976
+421 907 119 482

Lozorno, s. r. o.
+421 948 522 506
+421 (2) 6920 4320
poruchy vody,
kanalizácie a iné

Napíšte nám

Ochrana pred robotmi:
Šesť plus osem je (Odpovedte slovom)

Záznamy z kamerového systému v Lozorne

LOZORNO spol. s r.o.

Banner - linka na web Lozorno spol. s r.o.

Galéria

Región Záhorie

BANNER Bratislavskeho samosrpavneho kraja

Aké bude počasie

Platená inzercia